Ing.

Jan Müller

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7444
muller.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Müller, Ph.D.

Publikace

 • 2022

  VEJPUSTEK, Z.; MÜLLER, J.; BOLCEK, R.; ŽABIČKOVÁ, I. Nepálená hlína. Intro, 2022, roč. 2022, č. 19, s. 42-47. ISSN: 2570-7744.
  Detail | WWW

  VEJPUSTEK, Z.; MÜLLER, J.; BOLCEK, R.; PETŘÍČKOVÁ, M. Zdravé domy 2022. Zdravé domy 2022. Brožovaná. Brno: Sdružení hliněného stavitelství, 2022. ISBN: 978-80-908342-0-0.
  Detail

 • 2021

  MÜLLER, J.; VEJPUSTEK, Z. Schopnost nepálené hlíny regulovat vlhkost v interiéru. Zdavé domy 2020. Cejl 892/30, 602 00, Brno: Sdružení hliněného stavitelství, 2021. s. 53-60. ISBN: 978-80-904593-8-0.
  Detail

 • 2018

  MÜLLER, J. POUŽITÍ NEPÁLENÉ HLÍNY PRO ZLEPŠENÍ TEPELNÉ A VLHKOSTNÍ STABILITY OBYTNÝCH STAVEB. Zdravé domy 2018. 1. Brno: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2018. ISBN: 978-80-904593-5-9.
  Detail

  MÜLLER, J. Použití nepálené hlíny pro zlepšení tepelné a vlhkostní stability obytných budov. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2014

  MÜLLER, J. Nepálená hlína v interiéru. Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe. 1. 2014. s. 70-74. ISBN: 978-80-214-4926-8.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.