Ing.

Jan Luhan

Ph.D., MSc

FP, ÚI – odborný asistent

+420 54114 3718
Jan.Luhan@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc

Publikace

 • 2021

  KŘÍŽ, J.; SEDLÁK, P.; LUHAN, J.; NOVOTNÝ, V.; KONEČNÝ, M., SVOBODA, V., STRACHOVÁ, Z. Kybernetická (ne)bezpečnost. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2021. 430 s. ISBN: 978-80-7623-068-2.
  Detail

  PODEŠVA, L.; KOCH, M.; LUHAN, J. INVESTMENT MODELS FOR CYBERSECURITY AND INFORMATION SECURITY OF BUSINESSES – SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. In Managing People and Organizations in a Global Crisis Managing People and Organizations in a Global Crisis. INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE. 2021. s. 21-27. ISSN: 2286-1440.
  Detail

 • 2019

  NEUWIRTH, B.; LUHAN, J.; NOVOTNÁ, V.; ION, D. HOW TO DYNAMICALY MODEL A DEVOLOPMENT OF E-GOVERNMENT SYSTEM. Administrarea Publică, 2019, roč. 104, č. 4, s. 21-30. ISSN: 1813-8489.
  Detail | WWW

 • 2018

  KOCH, M.; LUHAN, J.; NEUWIRTH, B. THE PREPAREDNESS OF SMALL AND MEDIUM SIZED BUSINESSES IN THE CZECH REPUBLIC FOR THE USAGE OF CLOUD COMPUTING. In PROCEEDINGS OF THE 12th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE. INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE. 2018. s. 84-92. ISSN: 2286-1440.
  Detail

 • 2017

  NOVOTNÁ, V.; OLEŠOVSKÝ, V.; LUHAN, J. THE DYNAMIC MODEL OF SYSTEM DEVELOPMENT IN THE AREA OF E-GOVERNMENT. In IBIMA Conference proceedings. Madrid: Ibima Publishing, 2017. s. 1-9. ISBN: 978-0-9860419-9-0.
  Detail

  LUHAN, J.; NEUWIRTH, B.; ZÁMEČNÍK, J. Readiness of the Czech Republic for Communication with Public Authorities Using Cloud Services. In PROCEEDINGS OF THE 11th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE - The Role of Management in the Economic Paradigm of the XXIst Century. INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE. Bucharest: Management Academic Society in Romania, 2017. s. 9-18. ISSN: 2286-1440.
  Detail

 • 2015

  NOVOTNÁ, V.; LUHAN, J. ICT Use in EU According to National Models of Behaviour. In 20th International Scientific Conference "Economics and Management 2015 (ICEM-2015)". Procedia Social and Behavioral Sciences. Kaunas: Elsevier, 2015. s. 80-85. ISSN: 1877-0428.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  LUHAN, J.; NEUWIRTH, B. Utilisation of Data Mailboxes by Individuals in the Conditions of the Czech Republic. Systémová integrace, 2015, roč. 22, č. 1- 2, s. 100-109. ISSN: 1804- 2716.
  Detail | WWW

 • 2014

  NOVOTNÁ, V.; LUHAN, J.; FENDRYCHOVÁ, M. Outsourcing in the Healthcare System of the Czech Republic. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. -. Valencia: IBIMA, 2014. s. 1492-1500. ISBN: 978-0-9860419-2- 1.
  Detail

  NOVOTNÁ, V.; LUHAN, J. Health care market in the czech republic in the information society. In 8th International Scientific Conference Business and Management 2014. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2014. s. 627-634. ISBN: 978-609-457-651- 5.
  Detail

  LUHAN, J.; NEUWIRTH, B. A Comparative Study of eGovernment Implementation in the Czech Republic and Slovakia. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. -. Valencia: IBIMA, 2014. s. 1940-1951. ISBN: 978-0-9860419-2- 1.
  Detail

  LUHAN, J.; NEUWIRTH, B. A COMPARATIVE STUDY OF EGOVERNMENT IMPLEMENTATION IN THE CZECH REPUBLIC AND OTHERS V4 COUNTRIES. In 8th International Scientific Conference Business and Management 2014. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2014. s. 635-644. ISBN: 978-609-457-651- 5.
  Detail

  LUHAN, J.; NEUWIRTH, B. Utilisation of Selected Services of eGovernment by Citizens of the Czech Republic. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Miláno: IBIMA, 2014. s. 1287-1294. ISBN: 978-0-9860419-3- 8.
  Detail

 • 2013

  NOVOTNÁ, V.; LUHAN, J.; KŘÍŽ, J. ICT Support for Creative Teaching of Mathematic Disciplines. Interdisciplinary Studies Journal, 2013, roč. 2, č. 3, s. 89-101. ISSN: 1799- 2710.
  Detail

  LUHAN, J.; NEUWIRTH, B. E- Government of the Czech Republic in Comparison with Selected States of the European Union. In The 22nd IBIMA conference on Creating Global Competitive Economies: 2020 Vision Planning & Implementation will be held in Rome, Italy 13-14 November 2013. Roma: IBIMA, 2013. s. 1-11. ISBN: 978-0-9860419-1- 4.
  Detail

  NOVOTNÁ, V.; LUHAN, J. IMPACT OF THE PAST ON E- COMMERCE BEHAVIOUR. Indian Journal of Research, 2013, roč. 2, č. 10, s. 101-105. ISSN: 2250- 1991.
  Detail

  NOVOTNÁ, V.; LUHAN, J. Model pro podporu strategického řízení elektronického obchodu. Systémová integrace, 2013, roč. 20, č. 1, s. 105-115. ISSN: 1210-9479.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NOVOTNÁ, V.; LUHAN, J.; DVOŘÁK, J. DYNAMICKÝ MODEL ELEKTRONICKÉHO OBCHODU. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2013, roč. 27, č. 2/ 3013, s. 47-58. ISSN: 1211- 555X.
  Detail

  NOVOTNÁ, V.; LUHAN, J.; JANATA, M. Information Sources influencing the Decision Process of University Applicants In South Moravian District of Czech republic. In The 21st International Business Information Management Association Conference. Vídeň: IBIMA, 2013. s. 355-364. ISBN: 978-0-9860419-0- 7.
  Detail

 • 2012

  LUHAN, J.; NOVOTNÁ, V.; OBROVÁ, V. Efficient Market Theory and the Effect of Public Holidays. In Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Scientific Papers of Postgraduate Students and Young Scientific Workers. Žilina: EDIS, 2012. s. 169-174. ISBN: 978-80-554-0560- 5.
  Detail

  NOVOTNÁ, V.; LUHAN, J. Dynamical model of e- commerce using differential equations with delay. In Innovation Vision 2020. Barcelona: Ibima publ., 2012. s. 473-481. ISBN: 978-0-9821489-8- 3.
  Detail

  NOVOTNÁ, V.; KŘÍŽ, J.; LUHAN, J. Software solution of delay differential equations. In Proceedings of the 2012 3rd World Congress on Software Engineering. X. Wuhan; China: Wuhan University of Technology, 2012. s. 194-197. ISBN: 978-0-7695-4863- 0.
  Detail

  NOVOTNÁ, V.; LUHAN, J.; KŘÍŽ, J. Využití informačních a komunikačních technologií jako efektivního nástroje pro terciární vzdělávání. In Sborník z mezinárodní v Znalosti pro tržní praxi 2012 Význam znalostí v aktuální fázi ekonomického cyklu. Olomouc: UP v Olomouci, 2012. s. 229-236. ISBN: 978-80-87533-04- 8.
  Detail

  NOVOTNÁ, V.; LUHAN, J. Modelování Phillipsovy křivky s podporou systému Maple. Systémová integrace, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 151-163. ISSN: 1210-9479.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  LUHAN, J.; NOVOTNÁ, V.; BUDÍK, J. Temporary Inefficiency of Financial Markets. In Innovation and Sustainable Economic Competitive Advantage From Regional Development to World Economies. Istambul: IBIMA publishing, 2012. s. 1272-1279. ISBN: 978-0-9821489-7- 6.
  Detail

 • 2011

  NOVOTNÁ, V.; LUHAN, J.; BUDÍK, J. Preferences of Applicants for Study at the Faculty of Business and Management, Brno University of Technology. In Innoviation and Knowledge Management A Global Competitive Advantage Proceedings of The 16th International Business Information Management Association Conference. Kuala Lumpur: IBIMA, 2011. s. 1275-1285. ISBN: 978-0-9821489-5- 2.
  Detail

  NOVOTNÁ, V.; OBROVÁ, V.; LUHAN, J. Weekend Effect at Czech Capital Market. 1st international scientific concerence "Practice and research in private public sector-11", 2011, roč. 1, č. 1, s. 178-183. ISSN: 2029- 7378.
  Detail

  NOVOTNÁ, V.; LUHAN, J.; BUDÍK, J. Use of Genetic Algorithms in Economic Decision Making Processes. Systémová integrace, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 57-63. ISSN: 1210-9479.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NOVOTNÁ, V.; LUHAN, J.; OBROVÁ, V. ICT DEVELOPMENT AND ITS EFFECT ON GDP IN THE CZECH REPUBLIC REGIONS. International Scientific Conference “ Whither Our Economies, 2011, roč. 1, č. 1, s. 263-272. ISSN: 2029- 8501.
  Detail

  LUHAN, J.; BUDÍK, J.; NOVOTNÁ, V. Creation Of Investment Portfolio On The Basis Of Purchasing Selected Trading Signals. In Proceedings of The 17th International Business Information Management Association Conference. Milano: IBIMA, 2011. s. 810-818. ISBN: 978-0-9821489-6- 9.
  Detail

  LUHAN, J.; NOVOTNÁ, V.; OBROVÁ, V. January Effect at Czech Capital Market. Intellectual Economics, 2011, roč. 5, č. 4, s. 602-612. ISSN: 1822-8011.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NOVOTNÁ, V.; LUHAN, J. Use of Genetic Algorythms in Economic Decision Making Process. In Proceedings ninth International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments. Kunovice: European Polytechnic Institute, Ltd., 2011. s. 55-60. ISBN: 978-80-7314-221-6.
  Detail

 • 2010

  PUTNOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; RAŠTICOVÁ, M.; ČERNOHORSKÁ, L.; REŽŇÁKOVÁ, M.; CHVÁTALOVÁ, Z.; LUHAN, J.; ŘEŠETKOVÁ, D.; KŘÍŽ, J.; MUSILOVÁ, H.; HONZÍK, J.; ESTÉLYIOVÁ, K. Cooperation between Technical Universities and Industrial Enterprises. ring. ring. Brno: VUTIUM, 2010. 107 s. ISBN: 978-80-214-4055- 5.
  Detail

 • 2009

  LUHAN, J.; ŘEŠETKOVÁ, D.; WEIRICH, P. Advanced Education of Technical Talents for Corporate Practice. In The Learning by Developing New Ways to Learn 2009 Conference Proceedings. LEARNING BY DEVELOPING - NEW WAYS TO LEARN. Vantaa: Laurea, 2009. s. 292-303. ISBN: 978-951-799-150- 6. ISSN: 1796- 7325.
  Detail

 • 2007

  LUHAN, J.; WEIRICH, P. NÁVRH METODICKÉ POMŮCKY K E- OBCHODU. In MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAN CONDITIONS. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. ISBN: 978-80-7204-532- 7.
  Detail

  LUHAN, J.; WEIRICH, P. METODICKÁ POMŮCKA PRO VYTVÁŘENÍ MODERNÍHO ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY Z HLEDISKA TEORETICKÝCH POZNATKŮ V DANÉ OBLASTI. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ - WORKSHOP DOKTORANDŮ FAKULTY PODNIKATELSKÉ. Brno: 2007. ISBN: 978-80-214-3521- 6.
  Detail

  LUHAN, J.; WEIRICH, P. METODICKÁ POMŮCKA PRO VYTVÁŘENÍ MODERNÍHO ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY Z HLEDISKA PRAKTICKÉHO NÁCVIKU. In MendelNet 2007 - Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia. Brno: Petr Novák - Gimli, 2007. s. 74 ( s.)ISBN: 978-80-903966-6- 1.
  Detail

 • 2006

  LUHAN, J. ELEKTRONICKÝ PODPIS Z POHLEDU VYUŽITÍ V RÁMCI ŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉHO OBCHODU. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. ISBN: 80-7318-384- 6.
  Detail

  LUHAN, J. ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ A INFORMAČNÍ SPOLEČNOST. In Sborník příspěvků z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2006. s. 91-94. ISBN: 80-7041-164- 3.
  Detail

  LUHAN, J.; KŘÍŽ, J. E- COMMERCE STRATEGY FOR COMPANIES. In BUSINESS DEVELOPMENT POSSIBILITIES IN THE NEW EUROPEAN AREA. Vilnius, Lithuania: Vilnius university, Faculty of Economics, 2006. s. 246-250. ISBN: 9986-19-936- 0.
  Detail

  LUHAN, J. BEZPEČNOST ELEKTRONICKÉHO OBCHODU Z POHLEDU ELEKTRONICKÉHO PODPISU. In WORKSHOP DOKTORANDŮ FAKULTY PODNIKATELSKÉ. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2006. ISBN: 80-214-3323- X.
  Detail

  LUHAN, J.; KŘÍŽ, J. E- COMMERCE IN CONDITIONS OF INFORMATION SOCIETY. In MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAN CONDITIONS (IV. International Scientific Conference). BRNO, CZECH REPUBLIC: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT, 2006. ISBN: 80-7204-454- 0.
  Detail

 • 2005

  LUHAN, J. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉHO OBCHODU Z POHLEDU SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY. In Sborník příspěvků - Doktorandský workshop. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2005. ISBN: 80-214-3080- X.
  Detail

  LUHAN, J. MOŽNOSTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉHO OBCHODU V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO OBCHODU. In Proexportní politika. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2005. s. 83-87. ISBN: 80-214-3063- X.
  Detail

  LUHAN, J. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉHO OBCHODU V ZÁVISLOSTI NA SOUČASNÝCH TRENDECH. In MendelNet 2005. Brno: Konvoj, spol. s r. o., 2005. ISBN: 80-7302-107- 2.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.