prof. Ing.

Jan Čechal

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-1-13 – vedoucí

+420 54114 9274
jan.cechal@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jan Čechal, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2023, prof.: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika
 • 2014, doc.: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika
 • 2006, Ph.D.: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství
 • 2001, Ing.: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2018: Vedoucí výzkumné skupiny, CEITEC, VUT v Brně.
 • 2014 - dosud: docent, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2012 - 2017: Vědecký pracovník, CEITEC, VUT v Brně.
 • 2008 - 2014: odborný asistent, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2010-2012: vědecký pracovník, Max-Planck-Institute for Solid State Research, Stuttgart, Německo.
 • 2005-2007: technický pracovník, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • 2006-2009, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020-2021: Povrchy a tenké vrstvy (přednáška a cvičení)
 • 2015- 2020: Teoretická mechanika a mechanika Kontinua (cvičení)
 • 2013-2014, 2021: Fyzikální proseminář III 
 • 2012-: Mikroskopie a spektroskopie (přednáška v rámci předmětu)
 • 2014-: Diagnostika nanostruktur (přednáška v rámci předmětu)
 • 2009: Kvantová a statistická fyzika (cvičení)
 • 2005-2009, 2012-, Vybrané kapitoly z fyziky I, fyziky II a bakalářské fyziky
 • 2002-2005, 2007, 2013-: Fyzika I a II (teoretické cvičení)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Molekulární samouspořádávání na površích.
 • Studium základních procesů při růstu povrchových nanostruktur, selektivní růst materiálů na lokálně modifikovaných površích.
 • Analýza povrchů a tenkých vrstev pomocí rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS).
 • Rastrovací tunelová mikroskopie

Akademické stáže v zahraničí

 • 2010 - 2012: Max-Planck-Institute for Solid State Research, Marie Curie Fellowship.
 • 2003, 2004: pětitýdenní a osmitýdenní stáž na Material Science Beamline, Elettra Synchrotron Light Laboratory, Trieste.
 • 2000: čtyřměsíční stáž (projekt ERASMUS) na University of Salford (UK).

Projekty

 • Samouspořádané vrstvy molekulárních magnetů na grafenu na kovu a dielektriku, InterCoST, MŠMT (2017-2019)

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

530