Mgr.

Jakub Mácha

FaVU, KDE – asistent

macha@favu.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Jakub Mácha

Publikace

 • 2023

  MÁCHA, J.; JAMRICHOVÁ, K.; RŮŽIČKOVÁ, M.; MOHYLA, O.; NOVOTNÝ, R.; DOBOŠ, P. Bydlení jako výjimka, evikce jako každodennost. SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW, 2023, roč. 59, č. 2, s. 123-147. ISSN: 0038-0288.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2022

  MÁCHA, J.; JAMRICHOVÁ, K.; DOBOŠ, P. Buďme pragmatici, požadujme nezamýšlené! Designování intervencí v etnografickém výzkumu sociálního vyloučení. Lidé města. Univerzita Karlova v Praze AC, 2022, roč. 24, č. 1, s. 29-58. ISSN: 1212-8112.
  Detail | WWW

  RŮŽIČKOVÁ, M.; MOHYLA, O.; JAMRICHOVÁ, K.; MÁCHA, J.; KOZERAWSKI, D.; MENŠÍKOVÁ, B.; ZÁLEŠÁK, M.; NOVOTNÝ, R. Mesto pre všetkých? Odkrývanie infraštruktúry segregácie. Brno: FaVU VUT, 2022. 288 s. ISBN: 978-80-214-6075-1.
  Detail | WWW

  RŮŽIČKOVÁ, M.; MÁCHA, J. Slovakia Today, English Language Current Affairs Programme from Slovak Radio. Bratislava, Slovenská republika: RTVS, 2022.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.