Ing.

Jakub Linda

FSI, EÚ OEI – vědecký pracovník

+420 54114 2571
Jakub.Linda@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Linda

Publikace

 • 2023

  LINDA, J.; POSPÍŠIL, J.; KÖBÖLOVÁ, K. Identification of Wind-Induced Particle Resuspension in Urban Environment Using CFD Modelling. Atmosphere, 2023, roč. 14, č. 1, s. 1-19. ISSN: 2073-4433.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  Linda J., Pospíšil J., Salva J. Sekundárna prašnosť, výzva kvality ovzdušia v mestách budúcnosti. Medzinárodná konferencia ochrana ovzdušia 2023. Kongres STUDIO, spol. s. r. o., 2023. s. 174-184. ISBN: 978-80-89565-67-2.
  Detail

  UHLÍK, O.; LINDA, J.; KÖBÖLOVÁ, K. Automatizace hledání podmínek resuspenze pro ověření kvality městského ovzduší. Brno: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2023. s. 174-179. ISBN: 978-80-86433-80-6.
  Detail | WWW

 • 2022

  LINDA, J.; SALVA, J.; MUSIL, J. Chemická recyklácia plastov - aktuálny stav pyrolýznych technológií z pohľadu ochrany ovzdušia a ichpozitívne a negatívne aspekty. Medzinárodná konferencia ochrana ovzdušia 2022. Kongres STUDIO, spol. s. r. o., 2022. s. 126-136. ISBN: 978-80-89565-56-6.
  Detail

  LINDA, J.; KÖBÖLOVÁ, K.; UHLÍK, O.; POSPÍŠIL, J.; APELTAUER, T. Seasonal Variability of Resuspension. In 2261-236X. MATEC Web of Conferences. Piešťany: EDP Sciences, 2022. s. 1-11. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  LINDA, J.; POSPÍŠIL, J.; KÖBÖLOVÁ, K.; LIČBINSKÝ, R.; HUZLÍK J.; KAREL J. Conditions Affecting Wind-Induced PM10 Resuspension as a Persistent Source of Pollution for the Future City Environment. Sustainability, 2022, roč. 14, č. 15, s. 1-12. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  LINDA, J.; POSPÍŠIL, J.; KÖBÖLOVÁ, K.; UHLÍK, O.; APELTAUER, T. WIND INDUCED RESUSPENSION OF PARTICULATE MATTER FRACTIONS IN URBAN ENVIRONMENT AND THEIR CORRELATION TO NITROGEN OXIDES. In Proceedings of 22nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022. 4.2. Vienna: STEF92 Technology, 2022. s. 463-470. ISBN: 978-619-7603-50-7.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.