prof. JUDr.

Ivo Telec

CSc.

ÚSI, OON – profesor

+420 54114 8932
Ivo.Telec@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Publikace

 • 2011

  TELEC, I. Otázka znaleckého oboru právní vztahy k cizině. In XX. mezinárodní vědecká koference soudního inženýrství. Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické, 2011. s. 27-35. ISBN: 978-80-214-4238-2.
  Detail

  TELEC, I. Otázka znaleckého oboru právní vztahy k cizině. 2. vyd. Právní rádce, 2011, roč. 19, č. 2, s. 4-7. ISSN: 1210- 4817.
  Detail

  TELEC, I. Správní trestání znalců a tlumočníků. 2. vyd. Soudní inženýrství, 2011, roč. 21 (2010), č. 5, s. 262-267. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2010

  TELEC, I. Správní trestání znalců a tlumočníků. Právní rádce, 2010, roč. 18 (2010), č. 12, s. 4-10. ISSN: 1214- 7966.
  Detail

  TELEC, I. Právní povaha výstrahy znalci nebo tlumočníkovi. In Bradáč, A. (ed.): XIX. Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, Brno, 22. až 23. 1. 2010. konferenční sborníky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 13-21. ISBN: 978-80-214-4037-1.
  Detail

  TELEC, I. Aktuální otázky veřejné správy znalectví. 2., upravené vydání. Soudní inženýrství, 2010, roč. 20 (2009), č. 6, s. 275-283. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2009

  TELEC, I. Základní právní otázky znalectví a tlumočnictví. 3., upr. vyd. Hrušáková, M. (ed.): Olomoucké právnické dny 2009, konané 21. - 22. 5. 2009. Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Iuridicum olomucensis, o. p. s., 2009. s. 551-668. ISBN: 978-80-87382-00- 4.
  Detail

  TELEC, I. Znalecká praxe z pohledu advokáta. Kritický rozbor. In Bradáč, A. (ed.): XVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 12-18. ISBN: 978-80-214-3808-8.
  Detail

  TELEC, I. Právní postavení znalců a tlumočníků. Právní rádce, 2009, roč. 17 (2009), č. 10, s. 4-13. ISSN: 1214- 7966.
  Detail

 • 1993

  HAJN, P.; BEJČEK, J.; TELEC, I. Právo průmyslového vlastnictví a nekalé soutěže. Brno: Vysoké učení technické, 1993. ISBN: 80-214-0518- X.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.