doc. PhDr.

Iveta Šimberová

Ph.D.

VUT – prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy

+420 54114 2678, +420 54114 5160
prorektorka.internacionalizace@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

1981 - 1985 
Univerzita Komenského v Bratislava, Filozofická fakulta,     magisterské studium obor Sociologie (Mgr.)
1988 – 1989
Masaryková  Universita v Brně,  Filozofická fakulta, obor Sociologie (PhDr.- doktor filozofie)
1999  - 2003              
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, obor Řízení a ekonomika podniku (Ph.D.), Název disertační práce: Využití principů marketingové koncepce úplné spokojenosti zákazníka (TCS) pro rozvoj podniku
2008                          
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, obor Odvětvov ekonomika a management (doc.), Název habilitační práce: Řízení vztahů se stakeholdry na průmyslových trzích v kontextu současných marketingových koncepcí

Přehled zaměstnání

1992 - 1993 Nákup a prodej, OSVČ

1993 - 1994 Reda, s.r.o. Obchodní manažer

1994 - 1995 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav nadstavbových studií (BBS), referent-manažer vzdělávacích projektů

1995 - 1998 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav nadstavbových studií (BBS) ředitelka, asistent

7/98 - 9/98 SHINE s.r.o., ředitelka

10/98 - Ekonomické a organizační poradenství, OSVČ

4/99 - 2/03 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky a managementu, asistent

3/03 - 2008 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky a managementu, odborný asistent

2003 - 2008 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav managementu, ředitelka

2009 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav managementu, docent

Pedagogická činnost

Garance studijních programů:

2004 - 2008

Ekonomika a management, Řízení  a ekonomika podniku, navazující magisterský obor v prezenční, kombinované a celoživotní formě, v ČJ i v AJ

2008 - 2015

Ekonomika a management, Ekonomika a procesní management, bakalářský studijní obor v prezenční formě

2012 - dosud

Economics and Management, Erasmus courses, Bachelor and Master level

2019 - dosud

Economics and Management, International Business and Management in English, master studies program in regular form

 

Vědeckovýzkumná činnost

2011

International Conference Economics and Management ICEM 2011, April 2011, Brno, Česká republika

Annual International Scientific Conference Whither our Economies, November 2011, Vilnius, Litva

2012

10th International Scientific Conference „Science- Education, Entrepreneurship, Economics, January 2012, Minsk, Belorussia

International Conference Economics and Management ICEM 2012, March 2012, Tallinn, Estonia

International Scientific Conference, Trends Economics and Management for 21th Century, September 2012, Brno, Czech R.

2013

International Conference Economics and Management ICEM 2013, Aprl 2013, Kaunas, Lithuania

2014

International Conference Economics and Management ICEM 2014, April 2014, Riga, Latvia

2014

Horizons of entrepreneurial environment III, Faculty of Management, Comenius University, December 2014, Bratislava, Slovakia

2015

International Conference Economics and Management ICEM 2015, Květen 2015, Kaunas, Litva

Perspectives of Business and Entrepreneurship Development, May 2015, Brno, Czech Republic

2016

International Conference Economics and Management ICEM 2016, Květen 2016, Brno, Czech Republic

2017

International Conference Economics and Management ICEM 2017, May 2017, Riga, Latvia

Perspectives of Business and Entrepreneurship Development, September 2017, Brno, Czech Republic

2019

Perspectives of Business and Entrepreneurship Development, April 2019, Brno, Czech Republic

2021

Perspectives of Business and Entrepreneurship Development, September 2021, Brno, Czech Republic

 

 

Akademické stáže v zahraničí

Zkušenosti s mezinárodními projekty, studijní a pracovní pobyty v zahraničí:

 • IMPD (International Management Project Development) coordinator of project in cooperation with Nottingham Trent University, Nottingham Business School, GB (1996-1998)
 • “Training of Management Trainers” in cooperation with the Know-How Fund and the firm Lancashire Enterprises plc., Great Britain – the assistant guarantor of the project (1995-1998)
 • MBA (Master of Business Administration – administrator of the project in cooperation with Nottingham Trent University, Nottingham Business School, GB (1994-1996)
 • “Economics Course” organized in cooperation with Catholic University of Ostend, Belgium – project administrator (1995-1996)
 • Weeklong work stay in England at the firm Lancashire Enterprises plc., GB (1997)
 • Weeklong study stay at universities in Finland (Helsinki, Turku) supported by the association EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) - (1995)
 • Weeklong lecture visit at Tampere Polytechnic University (as part of the exchange project ERASMUS) – April 2003
 • 3-weeks study stage at Leeds Metropolitan University, Great Britain, March 2007
 • Weeklong lecture visit at Riga Technical University (as part of the exchange programme ERASMUS) Latvia – April 2007, May 2011, October 2012, December 2013, November 2014
 • Weeklong lecture visit at Kaunas Technical University (as part of the exchange programme ERASMUS) Lithuania – April 2008, October 2010, April 2013, April 2015
 • Weeklong lecture visit at Tallinn Technical University (as part of the exchange programme ERASMUS) Estonia – March 2012
 • Two-week research internship as part of a bilateral agreement between the CR and Latvia – May 2010
 • Expert in the Evaluation of Higher Education Study Programmes within the branch “Economics”, March 3-12, 2012, Latvia
 • IP ERASMUS Project “Receive”, Kaunas Lithuania, May 2012 (2 weeks)
 • IP ERASMUS Project “Conducting interdisciplinary research in the cross-national environment”, Riga, March 2013 (2 weeks), and Brno, March 2014 (2 weeks)
 • IP ERASMUS Project “Baltic Summer School”, August 2013 (2 weeks)

Univerzitní aktivity

Člen kolégia děkana FP VUT

2005 -

Člen Rady studijních programů

2008 -

Člen oborové rady doktorského studijního programu P2807 – Chemical and Process Engineering, obor  2807V009 – Management and Business Corporate Economics

Školitel v doktorském programu Ekonomika a management

2012 -

Expert panelu Council of the Higher Educational Institutions in Latvia

Člen oborové rady doktorského studijního programů FP VUT

Člen vědecké rady FP VUT

 

 

 

Mimouniverzitní aktivity

Členství v redakčních radách vědeckých časopisů:

“Trendy Ekonomiky a managementu Economics and Management”,

Journal Business Systems and Economics, MRUNI, Vilnius, Lithuania

Business, Management and Education,  VGTU, Vilnius, Lithuania

Engineering Economics, Scientific International Journal, KTU, Kaunas, Lithuania

Oeconomia Copernicana, Scientific International Journal, NCU, Toruň, Poland

 

Projekty

2018

Project of specific research for Faculty of Business and Management: Use of the holistic concept in company management, Reg.no FP-J-18-4915

spoluřešitel

2019-2022

Grant Project of TAČR (Technology Agency of the Czech Republic)TL02000215„DIGITALTRANSMSP: Digital transformation for Business Model Innovations in SMEs in the Czech Republic"

řešitel

2019-2022

Project 2019-1-EL01-KA203-062984 Erasmus+ Call 2019 Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA203 - Strategic Partnerships for higher education

Title: Strategic Corporate Social Responsibility - the case of Europe

spoluřešitel

2019

Project of specific research for Faculty of Business and Management: The challenges of digital transformation in the context of globalization, which is founded by Specific Research of FBM BUT, grant number FP-J-19-5909

spoluřešitel

2020

Project of specific research for Faculty of Business and Management: FP-S20-6355: Koncepce řízení a rozvoje podniku v prostředí multioborových hodnotových sítí.

spoluřešitel