Ilja Astrouski

Ph.D.

FSI, LPTP – vědecký pracovník

+420 54114 4901, +420 54114 4907
Ilya.Astrouski@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ilja Astrouski, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • HORSKÝ, J.; LUKS, T.; ASTROUSKI, I.; CHABIČOVSKÝ, M.: FV02/06/2012; Senzor pro měření silových poměrů ve válcovací mezeře. Swerea MEFOS AB, Švédsko. URL: http://www.heatlab.cz. (funkční vzorek)
  http://www.heatlab.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • HORSKÝ, J.; ASTROUSKI, I.: FV03/11/2012; Zařízení pro přivařování teplotních senzorů do rozměrných zkušebních vzorků. FSI/LPTP. (funkční vzorek)
  Detail

 • RAUDENSKÝ, M.; VESELÝ, T.; ASTROUSKI, I.: P01/09/2013; Prototyp tepelného výměníku. LPTP/ D5/0428. (prototyp)
  Detail

 • RAUDENSKÝ, M.; ASTROUSKI, I.; KŮDELOVÁ, T.; VESELÝ, T.: 2019-PHFHE-RG015; Prototyp kondenzačního výměníku na bázi dutých vláken pro testy do teploty 120 °C. Laboratoř přenosu tepla a proudění, FSI, VUT v Brně, Technická 2, Brno. (prototyp)
  Detail

 • RAUDENSKÝ, M.; BROŽOVÁ, T.; ASTROUSKI, I.; VESELÝ, T.: Teplosměnný svazek; Prototyp výměníku s chaotickým uspořádáním vláken. LPTP. (prototyp)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.