Ing.

Hana Lisá

Ph.D.

FSI, EÚ OEI – ost.pedag.prac.

lisa@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Hana Lisá, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  ELBL, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H. Sewage sludge and digestate gasification in an atmospheric fluidized bed gasifier. Biomass Conversion and Biorefinery, 2023, roč. May, č. May, ISSN: 2190-6815.
  Detail | WWW

 • 2022

  KALIVODOVÁ, M.; BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; LISÁ, H.; LISÝ, M.; LACHMAN, J.; KRACÍK, P.; KRIŽAN, P.; VEJRAŽKA, K. The determination of higher heating value by calculation based on elemental analysis. Paliva. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze JE JF, 2022, roč. 14, č. 1, s. 8-20. ISSN: 1804-2058.
  Detail | WWW

  LACHMAN, J.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MATÚŠ, M.; LISÁ, H.; MILČÁK, P. Spent coffee grounds and wood co-firing: Fuel preparation, properties, thermal decomposition, and emissions. RENEWABLE ENERGY, 2022, roč. 193, č. červen, s. 464-474. ISSN: 0960-1481.
  Detail | WWW

  ZLEVOROVÁ, T.; LISÁ, H.; LISÝ, M. Vliv skladování na spalné teplo paliva. Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XXII. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. s. 155-159. ISBN: 978-80-214-6129-1.
  Detail | WWW

 • 2021

  LISÝ, M.; ELBL, P.; BALÁŠ, M.; LISÁ, H.; MILČÁK, P. Complete Syngas Cleaning in a Mobile Wet Scrubber. Low Carbon Technologies Conference proceedings. 2021. s. 77-89.
  Detail | WWW

  LACHMAN, J.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H.; MILČÁK, P.; ELBL, P. An overview of slagging and fouling indicators and their applicability to biomass fuels. FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, 2021, roč. 217, č. 1, s. 106804-106804. ISSN: 0378-3820.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ELBL, P.; LISÁ, H.; MILČÁK, P. Plant of Mobile Wet Scrubber for Complete Syngas Cleaning. In 29th European Biomass Conference and Exhibition. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA-Florence Renewable Energies, 2021. s. 463-471. ISBN: 978-88-89407-21-9. ISSN: 2282-5819.
  Detail | WWW

  LACHMAN, J.; BALÁŠ, M.; LISÁ, H. The Informative Value of Ash Fusibility Tests. Low carbon technologies conference proceedings. 2021. s. 68-76.
  Detail | WWW

  LISÁ, H.; LISÝ, M.; ELBL, P.; BALÁŠ, M.; ZLEVOROVÁ, T.; MATÚŠ, M. VLIV PROCESU ÚPRAVY VZORKŮ NA ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI BIOPALIV. Paliva. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze JE JF, 2021, roč. 13, č. 4, s. 141-148. ISSN: 1804-2058.
  Detail | WWW

 • 2020

  LISÝ, M.; LISÁ, H.; JECHA, D.; BALÁŠ, M.; KRIŽAN, P. Characteristic Properties of Alternative Biomass Fuels. ENERGIES, 2020, roč. 13, č. 6, s. 1-17. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  JECHA, D.; LISÝ, M.; LISÁ, H.; BALÁŠ, M. Nestandartní podmínky spalování biomasy a produkce emisí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 11-18.
  Detail

  JECHA, D.; LISÁ, H.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M. Základní fyzikální vlastnosti agropelet. 2019.
  Detail

  LISÝ, M.; JECHA, D.; LISÁ, H. Spalování agropelet v lokálním topeništi. In Vykurovanie 2019. 1917. Bratislava: SSTP Bratislava, 2019. s. 307-310. ISBN: 978-80-89878-42-0.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H.; VAVŘÍKOVÁ, P.; MILČÁK, P.; ELBL, P. Spalné teplo a složení biopaliv a bioodpadů. Brno: VUT v Brně, 2019. s. 6-10.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; LISÁ, H. Výzkumná zpráva - zplyňování s recirkulací CO2. 2019.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H. Vlastnosti emisí TZL při termickém zpracování biomasy a BRO. In Vykurovanie 2019. Bratislava: SSTP, 2019. s. 233-236. ISBN: 978-80-89878-41-3.
  Detail

 • 2018

  MILČÁK, P.; LISÁ, H.; BALÁŠ, M. Termické zpracování biologicky rozložitelných odpadů a zbytků z fermentačních procesů. In VYKUROVANIE 2018, 26. medzinárodná vedecko-odborná konferencia na tému: Nové trendy v zásobovaní budov teplom. prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Mgr. Zuzana Švecová. Bratislava: SSTP Bratislava, 2018. s. 225-228. ISBN: 978-80-89878-20-8.
  Detail

  MRAVCOVÁ, L.; LISÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; LISÁ, H.; ŠVESTKOVÁ, T.; ČÁSLAVSKÝ, J. THE ANALYSIS OF TAR FORMED DURING GASIFICATION OF BIOMASS. Abstract Book. první. Italy: Chromaleont S.r.L., 2018. s. 437-437. ISBN: 978-88-941816-1-6.
  Detail

 • 2012

  ŽENATOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; LISÁ, H. Determination of sulphonamide antibiotics and trimethoprim in wastewater and sludge using liquid chromatography with diode- array detection. Journal of Environmental Science and Engineering, 2012, roč. 1, č. 2, s. 175-180. ISSN: 1934- 8932.
  Detail

 • 2010

  ŽENATOVA, P.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; LISÁ, H. Assessment of contamination of sewage sludge and wastewater from wastewater treatment plant by drug residuals. The 11th European Meeting on Environmental Chemistry. Nova Gorica, Slovenia: University of Nova Gorica, 2010. s. 227-227. ISBN: 978-961-6311-66- 3.
  Detail

 • 2008

  MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; STOUPALOVÁ, M.; HLAVÁČKOVÁ, I.; VÍTEČKOVÁ, H. Volatile Organic Substances Present in Spices and Spruce Needles. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. s437 (s438 s.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  KLÍMOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M.; VÍTEČKOVÁ, H. Využití chitosanu pro odstranění reziduí léčiv. Sborník konference PITNÁ VODA 2008. 1. České Budějovice: W& ET Team, 2008. s. 411-416. ISBN: 978-80-254-2034- 8.
  Detail

  VÍTEČKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; VYDROVÁ, L. Assessment of sulfathiazole in wastewater. Fresenius Environmental Bulletin, 2008, roč. 17, č. 11a, s. 1846-1851. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

  VÍTEČKOVÁ, H.; VYDROVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L. Antibiotics in the environment. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. 511-512. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  VÁVROVÁ, M.; STOUPALOVÁ, M.; VÍTEČKOVÁ, H.; HROCH, M.; LÁNA, R.; ČÁSLAVSKÝ, J.; VEČEREK, V. Persistent organic pollutants in waste waters. 9th European Meeting on Environmental Chemistry: Programme and Book of Abstracts. 1. Girona: Universitat de Girona, 2008. s. 129-129.
  Detail

 • 2007

  KLÍMOVÁ, Z.; LÁNA, R.; VÍTEČKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. ASSESSMENT OF SOME MODERN EXTRACTION TECHNIQUES SUITABLE FOR DETERMINATION OF DEGRADABLE POLYMERS AND SELECTED XENOBIOTICS. Book of abstracts and abbreviated papers. 1. Slovak University of Technology Bratislava, Slovak Republic: Institute of Analytical Chemistry, 2007. ISBN: 978-80-227-2698- 6.
  Detail

  VÍTEČKOVÁ, H. DETERMINATION OF ANTIBIOTICS IN WASTEWATER. Sborník konference Chemie a společnost. sborník. Brno: FCh, VUT v Brně, 2007. ISBN: 978-80-214-3555- 1.
  Detail

  VÍTEČKOVÁ, H. DETERMINATION OF ANTIBIOTICS IN WASTEWATER. In Sborník konference Chemie a společnost. sborník. Brno: FCh, VUT v Brně, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3555- 1.
  Detail

  VÍTEČKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L. Determination of antibiotics in wastewater. 31st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - Abstract Book. book of abstracts. Ghent: I.O.M.P.S., 2007. s. 675-675.
  Detail

  KLÍMOVÁ, Z.; LÁNA, R.; VÍTEČKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. ASSESSMENT OF SOME MODERN EXTRACTION TECHNIQUES SUITABLE FOR DETERMINATION OF DEGRADABLE POLYMERS AND SELECTED XENOBIOTICS. Slovak University of Technology Bratislava, Slovak Republic: Institute of Analytical Chemistry, 2007. s. neuvedeno ( s.)
  Detail

  VÍTEČKOVÁ, H. DETERMINATION OF ANTIBIOTICS IN WASTEWATER. Brno: FCh, VUT v Brně, 2007.
  Detail

  VÍTEČKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L. Determination of antibiotics in wastewater. Ghent: I.O.M.P.S., 2007. s. 675-675.
  Detail

 • 2006

  VÍTEČKOVÁ, H.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M. Determination of sulphonamides in wastewater. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2006. s. 224-224.
  Detail | WWW

  VÍTEČKOVÁ, H.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M. Stanovení reziduí léčiv v odpadních vodách. In Zborník prednášok. 1. Tatranské Zruby. Slovenská Republika: AČE, 2006. s. 8-13. ISBN: 80-89088-48- 1.
  Detail | WWW

  VÍTEČKOVÁ, H.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M. Determination of sulphonamides in wastewater. the book of abstract. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2006. s. 224-224. ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.