Ing.

František Vlach

Ph.D.

FAST, PST

+420 54114 7413
frantisek.vlach@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. František Vlach, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  SVOBODA, D.; BERKOVÁ, P.; VLACH, F.; BEČKOVSKÝ, D.; GABZDYL, M.; DEUTSCH, M. Noise Reduction of Air Distribution Grilles Using 3D Printed Infill Structures. Akustika, 2023, roč. 45, č. 45, s. 3-24. ISSN: 1801-9064.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2021

  VLACH, F.; VAJKAY, F.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; BEČKOVSKÝ, D. Technical Measures for Limitation of Frost Depth in Soil. Advances in Science and Technology. Switzerland: Trans Tech Publications Ldt., 2021. s. 1-6. ISSN: 1662-0356.
  Detail | WWW

 • 2016

  ŠUHAJDOVÁ, E.; BEČKOVSKÝ, D.; VITÍK, J.; VLACH, F. Mold growth risk analysis on the surfaces of an organic building structure based on in- situ monitoring. Applied Mechanics and Materials, 2016, č. 824, s. 508-606. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  VLACH, F. Metoda omezení promrzání půdy. In Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, 2016. s. 58-58. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

 • 2015

  VLACH, F.; GABZDYL, M.; DEUTSCH, M. Energetická náročnost provozu nádržkových splachovačů. Topenářství, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 2-6. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  VLACH, F. Tři klíče ke kvalitě ve stavebnictví. Stavmedia. cz, 2015, roč. 2, č. 1, s. - (- s.)ISSN: 1805- 871X.
  Detail | WWW

  VLACH, F. Organizace výstavby energeticky efektivních staveb. Stavmedia. cz, 2015, roč. 1, č. 1, s. - (- s.)ISSN: 1805- 871X.
  Detail

  VLACH, F.; GABZDYL, M.; DEUTSCH, M. Problematika nádržkových splachovačů z pohledu tepelně vlhkostního. In ExFoS 2015 (Expert Forensic Science) XXIV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. - (- s.)ISBN: 978-80-214-5100- 1.
  Detail

  VLACH, F. Promrzání půd v kontextu evropských normativů. In Juniorstav 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. - (- s.)ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

 • 2014

  VLACH, F.; JELÍNEK, P. Determination of linear thermal transmittance for curved detail. In Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2014. s. 112-115. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  VLACH, F. Komparace alternativních metod vizualizace teplotního pole. In Juniorstav 2014, Sborník příspěvků. 1. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. - (- s.)ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail

  VLACH, F. Parametry vnitřního prostředí sakrálních staveb z pohledu tepelné techniky. In Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 111-114. ISBN: 978-80-214-4926- 8.
  Detail

  VLACH, F. Problematika koncepčního návrhu a provedení ETICS (3. díl). Stavmedia. cz, 2014, roč. 2, s. 1-3. ISSN: 1805- 871X.
  Detail

  VLACH, F. Termovizní měření ve stavebnictví I. Stavmedia. cz, 2014, s. - (- s.)ISSN: 1805- 871X.
  Detail

  VLACH, F. Ověření vlivu tepelně izolačních okenic v dynamickém režimu na vnitřní mikroklima budov. 2014. s. - (- s.)
  Detail

  VLACH, F. Termovizní měření ve stavebnictví Il. Stavmedia. cz, 2014, roč. -, č. -, s. 1-3. ISSN: 1805- 871X.
  Detail

  VLACH, F. Determination of Linear Thermal Transmittance for Corners with Acute, Angle. Advanced Materials Research, 2014, roč. 2014, č. 1041, s. 113-116. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  VLACH, F. Termovizní meření ve stavebnictví III. Stavmedia. cz, 2014, roč. 3, č. -, s. - (- s.)ISSN: 1805- 871X.
  Detail | WWW

  VLACH, F. Tajemství zkratky LCA. Stavmedia. cz, 2014, roč. 2, č. -, s. - (- s.)ISSN: 1805- 871X.
  Detail | WWW

  VLACH, F. Tepelně technické posouzení detailů kruhových staveb. TZB- info, 2014, roč. 16, č. 24, s. - (- s.)ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  VLACH, F. Otázky k fenoménu BIM. 2014, s. - (- s.)
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; BEČKOVSKÁ, T.; VLACH, F.; VAJKAY, F. Diffusion of water vapour, monitoring and risk analysis of wooden walls. WOOD RESEARCH, 2014, roč. 59, č. 3, s. 431-438. ISSN: 1336- 4561.
  Detail

 • 2013

  VLACH, F.; HLAVSA, P. Vazby způsobu užívání stavby a extrémních okrajových podmínek vnitřního prostředí. TZB- info, 2013, roč. 15., č. 13, s. - (- s.)ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  VLACH, F. Význam tepelného technika v praxi. Stavmedia. cz, 2013, s. - (- s.)ISSN: 1805- 871X.
  Detail

  VLACH, F.; JELÍNEK, P. Zhodnocení rizika výskytu kondenzátu ve světlovodech v objektu Kaprálova mlýna. TZB- info, 2013, roč. 15, č. 41, s. - (- s.)ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  VLACH, F. Londýn z ptačí perspektivy očima stavaře. Stavmedia. cz, 2013, s. - (- s.)ISSN: 1805- 871X.
  Detail

  VLACH, F. Problematika koncepčního návrhu a provedení ETICS (2. díl). Stavmedia. cz, 2013, s. 1-3. ISSN: 1805- 871X.
  Detail

  VLACH, F. Praktický pohled na osazení otvorových výplní na stavbách. Stavmedia. cz, 2013, roč. 1, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1805- 871X.
  Detail

  VLACH, F. Problematika výkladu dokumentů o energetické náročnosti budov. In Sborník 15. konference doktorského studia Juniorstav 2013. 1. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 94-97. ISBN: 978-80-214-4669- 4.
  Detail

  VLACH, F. Okno jako indikátor kvality bydlení. 2013, s. 1-4.
  Detail

  VLACH, F. Problematika koncepčního návrhu a provedení ETICS. Stavmedia. cz, 2013, roč. 1, č. -, s. 1-3. ISSN: 1805- 871X.
  Detail

  VLACH, F. Přehled specifikací okenních výplní. Stavmedia. cz, 2013, roč. 1, č. -, s. - (- s.)ISSN: 1805- 871X.
  Detail

  VLACH, F.; KALÁNEK, J. Vnější omítky v současné stavební praxi. ERA 21, 2013, roč. 13, č. 5, s. 82-83. ISSN: 1801- 089X.
  Detail

  HLAVSA, P.; VLACH, F. Vliv materiálu roznášecí vrstvy podlahy na pokles dotykové teploty. TZB- info, 2013, roč. 15, č. 5, s. 1-9. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2012

  VLACH, F. Citlivost výpočtu lineárního činitele prostupu tepla v závislosti na vlastnostech zeminy. TZB- info, 2012, roč. 14, č. 37, s. - (- s.)ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  VLACH, F.; JELÍNEK, P.; KRUPICOVÁ, J. Praktické zkušenosti s užíváním TNI 74 6077 v projekční praxi. In Otvorové výplně stavebních konstrukcí. René Růžička STAVOKONZULT, 2012. s. 18-22. ISBN: 978-80-904112-2- 7.
  Detail

  JELÍNEK, P.; VLACH, F. Vliv tvaru ostění střešního okna na povrchové teploty. In Otvorové výplně stavebních konstrukcí. René Růžička STAVOKONZULT, 2012. s. 33-36. ISBN: 978-80-904112-2- 7.
  Detail

  VLACH, F. Důsledky použití mezních hodnot okrajové podmínky v zemině v podmínkách ČR. In Structura 2012. Structura. Ostrava: VŠB - TUO Fakulta stavební, 2012. s. 40-44. ISBN: 978-80-248-2879- 4.
  Detail

  VLACH, F. Publikování do formátu PDF ve stavební praxi. Stavmedia. cz, 2012, roč. 0, č. 0, s. 1-3. ISSN: 1805- 871X.
  Detail

  VLACH, F. Jak interpretovat grafické vyjádření energetických vlastností budovy (PENB versus EŠOB). 2012, s. 1-3.
  Detail

  SEDLÁK, J.; VLACH, F.; JELÍNEK, P.; PETŘÍČEK, T.; SMOLKA, R. Zásady provádění tepelných izolací při realizaci budov dle principů trvale udržitelné výstavby. EdUR - Edukace udržitelného rozvoje CZ.1.07/3.2.04/02. 0024. Brno: Národní stavební centrum, 2012. s. 1-108. ISBN: 978-80-87665-25- 1.
  Detail

  VLACH, F.; JELÍNEK, P. Vliv parametrů zeminy při výpočtu povrchové teploty stacionární a dynamickou simulací. In BUDOVY A PROSTŘEDÍ 2012. Brno: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 236-239. ISBN: 978-80-214-4505- 5.
  Detail

  BRZOŇ, R.; BEČKOVSKÝ, D.; VLACH, F. Praktické zkušenosti a doporučení plynoucí z porovnání výsledků tepelně technických výpočtů kritických detailů LOP zpracovaných v různých softwarech (Area, Ansys, Agros 2D ...). Hradec Králové: 2012. s. 138-142.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.