Ing. arch.

Diana Hodulíková

FA, DB – členka

xahodulikova@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. arch. Diana Hodulíková

Kontakty

Fakulta architektury

Kolegium děkana, členka


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.