Ing.

David Škaroupka

Ph.D.

FSI, ÚK ORIAT – odborný asistent

+420 54114 3307
skaroupka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. David Škaroupka, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2008 Ing.    Průmyslový design, Ústav konstruování, FSI, VUT Brno
 • 2013 Ph.D. Konstrukční a procesní inženýrství, FSI VUT Brno

Přehled zaměstnání

 • od 2015 Odbor Reverzního inženýrství a aditivních technologií, Odborný asistent
 • od 2013 NETME Centre - Technik, Vědeckovýzkumný pracovník
 • od 2010 lektor Rhinoceros 3D
 • 2008–2009 design a konstrukce zdravotnických zařízení
 • 2007–2008 grafika, signmaking

Pedagogická činnost

 • YPA Počítačové modelování - Alias Design
 • YRP Rapid prototyping a 3D digitalizace
 • ZM2 3D modelování ploch - Catia, Alias
 • ZM1 Parametrické modelování - Inventor, Catia, Rhinoceros
 • ZKR Inženýrský projekt

 • Základy Reverzního inženýrství (ZRI)
 • Počítačové modelování - Rhinoceros 3D (YPM)
 • Základy kresby (YKA)
 • Ateliér Produktový design (YA5)
 • Invenční kresba (YKI)

 

Vědeckovýzkumná činnost

 • 2010 - 2011             Project in Portugal University of Minho: Hybrid learning materials
 • 2010             Standard university project: Support of Stereoscopic Visualisations
 • 2009             Research about  car styling, cooperation with Ing. Čeněk Šandera
 • 2010                      Ljubljana, Slovenia: Exhibition of “BIO” – Industrial design bienale
 • 2009                      Brno: Exhibition ‘Sada69‘ five authors with painting and photos
 • 2008                      Uherské Hradiště: Exhibition of students from Industrial design department
 • 2008                      Praha: Exhibition ‘New Goods 2008‘
 • 2007                      Rotterdam: Workshop with students from Rotterdam University.     (Developing new design of Open Source Green Vehicle) modeling the car bodies from industrial clay
 • 2007                      Drienovec:  International creative symposium–exhibitions of paintings and sculptures
 • 2006                         Brno: Workshop with students from Rotterdam University for 1UP Toys         (developing new design of toys) design and visualisations
 • 2005                         Brno: Digital Fusion (exhibition) posters of audiosystem designs

 

Akademické stáže v zahraničí

09/2010 - 02/2011 University of Minho, Portugalsko, Odbor informačních systémů, EngageLab - projekt Hybrid Learning Materials

link: http://www.engagelab.org/

Projekty

 • TJ01000354 Vývoj procesních parametrů aditivní výroby vysoce plněných odpadních termoplastů, Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky,
 • Využití 3D stereoskopie pro zobrazování virtuálních modelů v rozšířené realitě, FSI-S-10-44, 2010 -specifický výzkum
 • Podpora tvorby modelů na čtyřosé frézce, 2657 G2, 2010 FRVŠ