Ing.

Daniel Drdlík

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-2-11 – vědecký pracovník

+420 54114 9715
daniel.drdlik@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Daniel Drdlík, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  Oxygen vacancies formation and its influence on electromechanical properties of BaTiO3-based ceramics, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Vývoj a aplikace moderních metod keramické technologie pro přípravu pokročilých keramických materiálů pro strukturní, biologické a funkční aplikace, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  Výzkum a vývoj filtračního zařízení pro elektroizolační kapaliny s využitím vysoce funkčních keramických materiálů , zahájení: 01.01.2023, ukončení: 30.06.2026
  Detail

 • 2022

  Plasma spraying of BaTiO3/ZrO2 and BaTiO3/Al2O3 composite coatings for improved electromechanical properties, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Rapid rate sintering of bulk thermomiotic material Al2W3O12 for thermal shock applications , zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Electrophoretic deposition of plasma activated hydroxyapatite powder densified by rapid sintering., zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Bioarteficiální 3D štep pro meziobratlovou fúzi páteře, zahájení: 01.05.2020, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Optimalizace mikrostruktury keramických materiálů a kompozitů pro zlepšení jejich mechanických a funkčních vlastností, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Zlepšení mikrostruktury a funkčních vlastností transparentních keramik pomocí distribuce dopantů - kombinovaný experimentální a teoretický přístup , zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  LTT18013, Vývoj funkčních keramických a sklokeramických materiálů ve spolupráci s Centrem excelence FunGlass, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2013

  Biokeramické porézní materiály na bázi ZTA s bioaktivními vrstvami, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Studium přípravy a vlastností obrobitelných keramických materiálů pro lékařské aplikace, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Syntéza, konsolidace a vlastnosti nanočásticových a nanostrukturních keramických materiálů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Studium elektroforetické depozice vrstevnatých nanokeramických materiálů a jejich fyzikálně-mechanických vlastností, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Studium vrstevnatých keramických a kovových materiálů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail