PhDr. Bc.

Dagmar Šťastná

FEKT, UJAZ – asistent

+420 54114 6085
dstastna@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

PhDr. Bc. Dagmar Šťastná

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2001-09-01 - 2005-02-28

  Vysoká škola podnikání, Ostrava
  Ekonomika a management (Bc.)

 • 2007-06-01 - 2007-08-31

  Doplňující vzdělání
  Hilderstone College Broadstairs, Velká Británie, Metodologie výuky a kreativní vyučování

 • 2007-09-01 - 2012-06-30

  Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  Anglický jazyk a literatura (Mgr.)

 • 2021-09-01 - 2022-10-07

  Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  Rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce "Explicitační posuny v českých literárních překladech" (PhDr.)

Přehled zaměstnání

 • 1988-09-01 - 2006-08-31

  Lázně Darkov, a.s.
  Obchodní a marketingové oddělení

 • 2006-09-01 - 2011-08-31

  OSVČ
  Lektorská, překladatelská a tlumočnická činnost

 • 2011-09-01 - 2012-08-31

  Obchodní akademie Český Těšín, příspěvková organizace
  Učitelka anglického jazyka a odborných ekonomických předmětů

 • 2012-09-01 - 2015-06-30

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava
  Asistentka - výuka anglického jazyka

 • 2015-07-01 - 2016-08-31

  Jazyková škola ABC English, Brno
  Studijní ředitelka

 • 2016-09-01 - ...

  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav jazyků
  Asistentka - výuka anglického jazyka

Akademické stáže v zahraničí

 • 2009-09-01 - 2009-10-31

  Richard Language School, Bournemouth, Velká Británie
  Grant 09-LLP-IST-GRU-64 v rámci Programu Grundtvig, Metodologie výuky pro učitele AJ

Mimouniverzitní aktivity

European Business Games (EBG)
2011 - Kodaň, Dánsko, členka mezinárodní poroty
2012 – Limousine, Francie, členka mezinárodní poroty

Projekty

2016 – Program odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Tvorba a zpracování výukových materiálů pro Brno Holiday Inn vhodné pro odborné vzdělávání zaměstnanců.

1.7.2022 - 31.5.2024: Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně. NPO_VUT_MSMT-16609/2022. Tvorba podpor v e-learningu, sestavování testů, kompletace e-learningových kurzů, realizace rešerší.