JUDr.

Alena Kliková

Ph.D.

ÚSI – externí spolupracovnice

quklikova@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  KLIKA, P.; KLIKOVÁ, A. MARKET VALUES OF LAND NEAR PROTECTED NATURAL SITES VERSUS MARKET VALUES OF LAND OUTSIDE THESE LOCATIONS. In SGEM Conference Proceedings 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 2019. s. 499-506. ISBN: 978-619-7408-86-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2018

  KLIKA, P.; KLIKOVÁ, A. Tvorba databáze pro oceňování pozemků. Soudní inženýrství, 2018, č. 4, s. 44-48. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  KLIKA, P.; KLIKOVÁ, A. CREATING DATABASE FOR VALUATION OF LAND. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 183-190. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2017

  KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; KLIKOVÁ, A.; MATOUŠ, M. DETERMINATION OF THE INFLUENCE OF CONDITIONS FOR THE BUILDINGS PLACEMENT ON THE VALUE OF THE LAND USING HABU METHOD. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 189-197. ISBN: 978-619-7408-10-2. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

 • 2016

  KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; KLIKOVÁ, A.; Matouš, M. INFLUENCE OF A POSSIBILITY TO EMPLACE A BUILDING AND OF A TYPE OF A BUILDING BEING PLACED ON THE VALUE OF THE LAND. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 281-288. ISBN: 978-619-7105-67-4. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.