doc. Ing.

Ladislav Janíček

Ph.D., MBA, LL.M.

VUT – rektor

+420 54114 5200
rektor@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

Publikace

 • JANÍČEK, L. O administrativě, byrokracii a veřejných vysokých školách. AUDITOR, s. 4-5. ISSN: 1210-9096.
  Detail

 • 2018

  JANÍČEK, L. Projektové řízení. 2018.
  Detail

  JANÍČEK, L. Podniková strategie a právo. 2018.
  Detail

 • 2017

  JANÍČEK, L. Administrativní mohutnost systému řízení akademické kvality. 2017.
  Detail

  JANÍČEK, L. Strategické řízení. 2017.
  Detail

  JANÍČEK, L. Národní krize řízení projektů. Události na VUT v Brně, 2017, s. 56-57. ISSN: 1211-4421.
  Detail

  JANÍČEK, L. Jak je to s (ne)hospodářskou činností?. Události na VUT v Brně, 2017, s. 54-55. ISSN: 1211-4421.
  Detail

 • 2016

  JANÍČEK, L. Jak je to s veřejnou podporou?. Události na VUT v Brně, 2016, s. 54-55. ISSN: 1211-4421.
  Detail

 • 2015

  JANÍČEK, L. Trestně-právní rizika rozhodování při řízení veřejné vysoké školy. 2015.
  Detail

  JANÍČEK, L. Udělování zahraničních kvalifikací v ČR. 2015.
  Detail

  JANÍČEK, L. Aktivace výsledků tvůrčí činnosti do majetku organizace. 2015.
  Detail

  JANÍČEK, L. Právní rámec financování a hospodaření českých veřejných vysokých škol. 2015.
  Detail

  JANÍČEK, L. Hospodářská činnost na veřejných vysokých školách aneb hospodářská činnost ve hvězdách?. 2015. ISBN: ISBN 978-80-214-5319.
  Detail

  JANÍČEK, L. Byrokracie vs. hospodárnost. Moderní řízení, 2015, ISSN: 0026-8720.
  Detail

 • 2014

  JANÍČEK, L. Témata pracovního práva v kontextu řízení projektů na veřejných vysokých školách. 2014.
  Detail

  JANÍČEK, L. Rizikový management staveb financovaných v operačních programech EU. 2014.
  Detail

  JANÍČEK, L. Ekonomická odpovědnost při řízení vysokých škol. 2014.
  Detail

  JANÍČEK, L. Manažerské vzdělávání by nemělo být honičkou za titulem. Hospodářské noviny IHNED, 2014, ISSN: 1213-7693.
  Detail

  JANÍČEK, L. Lesk a bída evropských projektů. 2014. ISBN: ISBN 978-80-210-7529.
  Detail

 • 2013

  JANÍČEK, L. Formalismu v soudní praxi z hlediska ústavních práv. 2013.
  Detail

 • 2012

  JANÍČEK, L. Full economic costing: hrozba nebo výzva aneb cesta bludištěm?. 2012. ISBN: ISBN 978-80-210-6094.
  Detail

 • 2004

  PÍŠTĚK, A.; JANÍČEK, L. TRAINING ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE JAR REGULATIONS IN THE CZECH REPUBLIC. In ICAS 2004 PROCEEDINGS. Yokohama: Optimage Ltd., Edinburgh,UK, 2004. s. 861 ( s.)ISBN: 0-9533991-6-8.
  Detail

  JANÍČEK, L.; PÍŠTĚK, A. TECHNOLOGICAL TRENDS IN SIMULATION TECHNOLOGY IN AVIATION & PILOT TRAINING. In ICAS 2004 PROCEEDINGS. Yokohama: Optimage Ltd., Edinburgh,UK, 2004. s. 864 ( s.)ISBN: 0-9533991-6-8.
  Detail

 • 2002

  JANÍČEK, L. Instituce, ekonomie a politiky EU. Brno: Computer Press Brno, 2002.
  Detail

  JANÍČEK, L. MBA Studies in the Czech Republic, Journal of Teaching in International Business. 2002, s. 133-156.
  Detail

  JANÍČEK, L. Human resource and management development as the key element of the organisational development of the higher education institutions. In Praha 2002: 2002.
  Detail

  JANÍČEK, L. JAR Training Programme, Validation document. In Brno: 2002.
  Detail

 • 2001

  JANÍČEK, L. Metody pro strategické řízení vysokých škol. 2001.
  Detail

  JANÍČEK, L. Analýza vzdělávacích potřeb jako východisko celoživotního vzdělávání. In 2001.
  Detail

 • 1998

  JANÍČEK, L. Quality Assessment and Quality Assurance of Management Training. In Praha 1998: Národní vzdělávací fond, 1998.
  Detail

 • 1990

  JANÍČEK, L. Analýza zatížení vztlakové klapky letounu L-610 ovlivněné vrtulovým proudem. 1990.
  Detail

  JANÍČEK, L. Analýza a návrh programové struktury databázového systému aerostatických a pevnostních podkladů jako preprocesosu programového systému pro výpočty zatížení letounu. 1990.
  Detail

  JANÍČEK, L. Návrh koncepce struktury informačního a řídícího systému v a.s. Minerva Boskovice. Minerva Boskovice, 1990.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.