doc. Ing.

Miloslav Haluza

CSc.

FSI, EÚ OFE – docent

+420 54114 2348
haluza.m@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.

Publikace

 • POCHYLÝ, F.; RUDOLF, P.; HALUZA, M.; HABÁN, V.; HUDEC, M.; ŠTEFAN, D.; ČUPR, P. Vývoj vírové turbíny v násoskovém uspořádání.
  Detail

 • 2020

  STAREČEK, J.; HALUZA, M.; RUDOLF, P. BLADE LOAD ANALYSIS ON SWIRL TURBINE RUNNER WITH NONUNIFORM BLADE CASCADE. MM Science Journal, 2020, č. 4, s. 4019-4026. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

 • 2019

  STAREČEK, J.; ČUPR, P.; HALUZA, M. Design of a high-specific speed turbine with non-uniform blade cascade. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. s. 1-7. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  STAREČEK, J.; ČUPR, P.; HALUZA, M.; RUDOLF, P. Návrh axiální turbíny pro lokalitu Lužnice, III. etapa. Brno: 2018.
  Detail

  STAREČEK, J.; ČUPR, P.; HALUZA, M. Hydraulický návrh vysokoprůtočné turbíny na lokalitě MVE Lužnice. In 2018. s. 37-52. ISBN: 978-80-227-4829-2.
  Detail | WWW

  ŠTEFAN, D.; RUDOLF, P.; HABÁN, V.; POCHYLÝ, F.; HALUZA, M. Preliminary design of the pump geometry for given parameters. 2018. s. 1-11.
  Detail

  ČUPR, P.; STAREČEK, J.; HALUZA, M.; RUDOLF, P. Návrh axiální turbíny pro lokalitu Lužnice, IV. etapa. Brno: 2018.
  Detail

  STAREČEK, J.; HALUZA, M.; RUDOLF, P. Návrh axiální turbíny pro lokalitu Lužnice, II. etapa. Brno: 2018.
  Detail

 • 2017

  STAREČEK, J.; RUDOLF, P.; HALUZA, M. Návrh vírové turbíny pro lokalitu Lužnice. Brno: 2017. s. 1-30.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; FIALOVÁ, S.; DOBŠÁKOVÁ, L.; VOLKOV, A.V.; PARYGIN, A.G.; NAUMOV, A.V.; VIKHLYANTSEV, A.A.; DRUZHININ, A.A. Application of Heterogeneous Blading Systems Is the Way for Improving Efficiency of Centrifugal Energy Pumps. Thermal Engineering (English translation of Teploenergetika), 2017, roč. 64, č. 11, s. 794-801. ISSN: 0040-6015.
  Detail

 • 2016

  KŮREČKA, J.; HALUZA, M. Výpočet savky pro lokalitu Stříbský mlýn. 2016.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; RUDOLF, P.; HABÁN, V.; HUDEC, M. Swirl turbine as a variant of low head propeller turbine. In Proceeding of 19th International Seminar on Hydropower Plants 2016. Vienna, AUSTRIA: 2016. s. 1-11.
  Detail

  HALUZA, M.; DOBŠÁKOVÁ, L. Úprava vtoku Bánkiho turbíny. 2016.
  Detail

  STAREČEK, J.; MORAVEC, P.; RUDOLF, P.; HALUZA, M. Výpočtové modelování proudění v Kaplanově S- turbíně. 2016.
  Detail

 • 2015

  HABÁN, V.; HALUZA, M.; HUDEC, M. Podklady pro realizaci MVE Želina. 2015. s. 1-11.
  Detail

 • 2013

  POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; RUDOLF, P.; HABÁN, V.; KLAS, R.; HUDEC, M.; HIMR, D.; STEJSKAL, J. Vzájemná spolupráce Sigma Group, a.s. Lutín, Sigma VVÚ, s.r.o. Lutín a Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana FSI VUT v Brně v oblasti výzkumu čerpadel a vodních turbín. In Současné trendy vývoje čerpací techniky. Lutín: 2013. s. 1-14. ISBN: 978-80-905478-0-3.
  Detail

 • 2012

  HALUZA, M.; DOBŠÁKOVÁ, L. Návrh difuzoru čerpadla pro dva pracovní body. In Hydroturbo 2012 - sborník přednášek. 2012. s. 67-69.
  Detail

  HALUZA, M.; POCHYLÝ, F.; RUDOLF, P. The Swirl Turbine. In IOP Conference Series- Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2012. s. 1-7. ISSN: 1755-1307.
  Detail

  HALUZA, M.; POCHYLÝ, F.; HABÁN, V. Hydraulic machine with non- uniform cascade. In IOP Conference Series- Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2012. s. 1-7. ISSN: 1755-1307.
  Detail

  KOUTNÝ, L.; HALUZA, M.; UTTENDORFSKÝ, P. Numerical simulation of two- stage swirl turbine. In Sborník příspěvků 31. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 115-118. ISBN: 978-80-214-4529- 1.
  Detail

 • 2011

  ŠTIGLER, J.; HALUZA, M.; BÍLEK, M. Preliminary Design of Basic Parameters of the Aerator. In Engineering Mechanics 2011. 17th International Conference. Book of Flull Texts. Svratka, CZ: 2011. s. 603-606. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

  KLAS, R.; POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; RUDOLF, P. CFD analýza návrhu diagonálního čerpadla. VUT v Brně, FSI, OFI V.K.: 2011.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; STEJSKAL, J.; HALUZA, M.; RUDOLF, P. Hydraulický návrh induceru. VUT v Brně, FSI, OFI V.K.: 2011. s. 1-43.
  Detail

 • 2010

  HALUZA, M.; HUDEC, M. Development of multistage impeller spiral pump for machine tools. In Mechanical Engineering 2010. Bratislava: Slovak Univerity of Technology in Bratislava, 2010. s. S4-1 (S4-8 s.)ISBN: 978-80-227-3304-5.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; KLAS, R. The stability of Y(Q) characteristic curve. In IOP Conference Series- Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND: IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, 2010. s. 685-690. ISSN: 1755-1307.
  Detail

 • 2009

  HUDEC, M.; HALUZA, M.; KUBÁLEK, J. HYDRO-POTENTIAL UTILIZATION OF COOLING WATER ON THE HYDRO- ELECTRIC POWER PLANT DALESICE. Engineering Mechanics, 2009, roč. 2009, č. 16, s. 465-473. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  HALUZA, M.; POCHYLÝ, F. Nová turbína pro malé vodní elektrárny. Elektroinstalatér, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 38-38. ISSN: 1211-2291.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; DRÁBKOVÁ, S. Stability of Q-Y characteristic of centrifugal pump. In Engineering Mechanics 2009 - book of extended abstracts. První edice, 2009. Praha: Akademoie věd České republiky, 2009. s. 208-215. ISBN: 978-80-86246-35-2.
  Detail

 • 2008

  POCHYLÝ, F.; HALUZA, M. Stability of (Y-Q) characteristic. Zeszyty naukowe, 2008, roč. 2, č. 10, s. 149-156. ISSN: 1897- 2683.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; HALUZA, M. Ustojčivost charakteristiky centroběžnogo nasosa. In PCVEXPO 08. Moskva: MGTU im. N.E.Baumana, 2008. s. 37-41. ISBN: 978-5-7038-3214-1.
  Detail

 • 2007

  ŠULC, J.; HALUZA, M.; DEBRECZENI, O.; DRÁB, A. Variantní technicko-ekonomická studie proveditelnosti energetického využití štolového přivaděče z úpravny vody Želivka do vodojemu Jesenice, 1. etapa, studie proveditelnosti. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT FAST Brno, 2007.
  Detail

  ŠULC, J.; HALUZA, M.; DEBRECZENI, O.; DRÁB, A. Variantní technicko-ekonomická studie proveditelnosti energetického využití štolového přivaděče z úpravny vody Želivka do vodojemu Jesenice, 2. etapa, studie proveditelnosti. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT FAST Brno, 2007.
  Detail

  HALUZA, M.; POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.; HUDEC, M.; KUBÁLEK, J. Studie zpracování hydropotenciálu chladící vody na elektrárně Dalešice. Studie. VUT v Brně, FSI: 2007. s. 1-16.
  Detail

  HALUZA, M. a kol. Návrh oběžného kola a spirály čerpadla Papcel 1. VUT v Brně: Papcel, 2007. s. 1-27.
  Detail

  HALUZA, M.; POCHYLÝ, F. Energy dissipation in the impeller pumps and its influence on stability Q- Y curve. In Sborník Strojné inžinierstvo 2007. Bratislava: STU Bratislava, 2007. s. 6-11. ISBN: 978-80-227-2768- 6.
  Detail

  RUDOLF, P.; ŠTIGLER, J.; HALUZA, M. Hydraulické posouzení nátoku na turbínu a sací trouby MVE Miřejovice. Brno: OFIVK EÚ FSI VUT v Brně, 2007. s. 1-24.
  Detail

 • 2006

  HALUZA, M. Vývoj čerpadla pro papírenský průmysl. In Míchání 2006. VUT v Brně, FSI: Orgit, s.r.o. Praha, 2006. s. 15 ( s.)ISBN: 80-86059-46- 4.
  Detail

  JANDA, V.; HALUZA, M. The Multi- stage Pump in the Turbine Mode. In Mechanical Engineering 2006. Bratislava: STU, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-227-2513- 7.
  Detail

  HABÁN, V.; HALUZA, M. Hydraulické zkoušky čerpadla 125 CSP 400 ve zkušební laboratoři Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana. In Mechanical Engineering 2006. Bratislava: STU, 2006. s. 878 ( s.)ISBN: 80-227-2513- 7.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; KLAS, R.; HALUZA, M. Odstředivé čerpadlo nízkých specifických otáček. In Míchání 2006. Praha: Orgit, s.r.o. Praha, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86059-46- 4.
  Detail

  HALUZA, M.; FIALA, P. Návrh oběžného kola a spirály čerpadla Papcel 2. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-24.
  Detail

  HALUZA, M.; POCHYLÝ, F. Určení hlavních rozměrů vírových turbin v závislosti na výkonu otáčkách. VUT Brno FSI, EÚ - Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana: VUES Brno, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  HALUZA, M.; POCHYLÝ, F. Hydraulický název vírové turbíny s kroužkovým motorem. VUT v Brně, FSI, EÚ- Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana: VUES Brno, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  HALUZA, M.; HABÁN, V.; PROCHÁZKA, O. Inovace laboratorního zařízení s modelovou vodní turbínou. VUT v Brně, FSI: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2004

  HALUZA, M.; RUDOLF, P. Vírová turbina v násoskovém provedení. In Hydroturbo 2004. Brno: VUT FSI v Brně, 2004. s. 29 ( s.)
  Detail

 • 2003

  POCHYLÝ, F.; HALUZA, M. SWIRL TURBINE WITH SPLITTER BLADES. In XXXV. Kraftwerktechnischen Kolloquium. Dresden: Manuskriptabdruck, Institut für Universität der TU Dresden, 2003. s. 14 ( s.)
  Detail

  ŠTIGLER, J.; HALUZA, M.; RUDOLF, P.; POCHYLÝ, F.; HABÁN, V. Optimalizace vzduchotechnické části vysavačového agregátu. Brno, VUT FSI: 2003. s. 1-21.
  Detail

  ŠTIGLER, J.; PROCHÁZKA, O.; HALUZA, M.; KUNČÍK, S. Ponorný aerátor s fluidickou tryskou. Kontrola funkčních částí aerátoru, příprava pro počítačové modelování). Brno, VUT FSI: 2003. s. 1-12.
  Detail

  HALUZA, M., RUDOLF, P. Vliv stlačitelnosti media při výpočtech proudění v radiálně- axiálním oběžném kole. In Energetické stroje 2003. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 31 ( s.)ISBN: 80-7085-950- 8.
  Detail

  HALUZA, M.; BUCHTA, Z. Lapák písku. In Interaction and Feedbacks' 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003. s. 35 ( s.)ISBN: 80-85918-84- 6.
  Detail

  HALUZA, M., ZUBÍK, P. Porovnání výpočtu a měření metodou PIV radiálního oběžného kola čerpadla. In 18- th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2003. s. 25 ( s.)ISBN: 80-239-0644- 5.
  Detail

 • 2002

  HALUZA, M., RUDOLF, P., POCHYLÝ, F., ŠOB, F. Design of a new Low- Head Turbine. In Proceedings of the XXI-st IAHR Symposium Hydraulic Machinery and Systems,vol. I. Lausanne, Switzerland: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Laboratoire de Machines Hydrauliques,Lausanne, Switzerland, 2002. s. 29 ( s.)ISBN: 3-85545-865- 0.
  Detail

  HALUZA, M., RUDOLF, P., POCHYLÝ, F. Vývoj vírové turbiny s mezilopatkami. In Výpočtová mechanika 2002. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. s. 109 ( s.)ISBN: 80-7082-903- 6.
  Detail

 • 2001

  HALUZA, M. Návrh a vývoj vírové turbiny. In Hydroturbo 2001. Podbanské: Slovenské elektrárne a.s.-Vodné elekt¨rárne Trencín,o.z., 2001. s. 233 ( s.)
  Detail

  HALUZA, M. Měření LDA za oběžným kolem vírové turbíny. In Topical Problems of Fluid Mechanics 2001. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2001. s. 49 ( s.)ISBN: 80-85918-62- 5.
  Detail

  HALUZA, M. Odhad kavitační odolnosti oběžného kola Kaplanovy turbíny. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2001, roč. 8, č. 1, s. 39 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

 • 2000

  HALUZA, M.; POCHYLÝ, F. Návrh spirály odstředivého čerpadla s uvažováním ztrát. In Stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. Rajecké Teplice, Slovenská republika: Žilinská univerzita/EDIS- vydavatelstvo Žilinské univerzity, 2000. s. 39 ( s.)ISBN: 80-7100-729- 3.
  Detail

  HALUZA, M.; RUDOLF, P.; ŘÍHA, Z. Výpočet oběžného kola přímoproudé třílopatkové Kaplanovy turbíny. In Mezinárodní vědecká konference , 5. - 7. 9. 2000, VŠB, TU Ostrava, pořádaná při příležitosti 50- ti let založení Fakulty strojní. Technická univerzita Ostrava, Česká repu: TU Ostrava, 2000. s. 9 ( s.)ISBN: 80-7078-803- 8.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.