doc. Ing. arch.

Jan Rajlich

FSI, ÚK OPD – docent

+420 54114 2544
rajlich@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. arch. Jan Rajlich

Publikace

 • 2017

  ONDRA, M.; ŠKAROUPKA, D.; RAJLICH, J. Innovating product appearance within brand identity. International Journal of Innovation Science, 2017, roč. 9, č. 2, s. 153-169. ISSN: 1757-2223.
  Detail | WWW

 • 2008

  RAJLICH, J. Skutečný svět. In Mechatronika, vybrané problémy. 1. Brno: VUT Brno, Tribun, 2008. s. 39-40. ISBN: 978-80-214-3804- 0.
  Detail

  RAJLICH, J. Contemporary Echo of Czech Graphic design. In Echo of Graphic Design Taiwan / Czech Republic. 0. Taipei: Sdružení Bienále Brno, 2008. s. 6-40. ISBN: 978-80-86830-08- 7.
  Detail

 • 2007

  RAJLICH, J. Design na FSI VUT pokračuje... In Krásné stroje II. 1. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2007. s. 4-6. ISBN: 978-80-86830- 03.
  Detail

  RAJLICH, J. Zprávy SBB 28 (editor). Brno: SBB, 2007. s. 1-12.
  Detail

  RAJLICH, J.; SLÁDEK, J. Sdružení Q v Galerii G. In Sdružení Q v Galerii G. Q. Brno: Sdružení Q, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-902826-9- 8.
  Detail

  RAJLICH, J. Fifteenth Colorado International Invitational Poster Exhibition. In Fifteenth Colorado International Invitational Poster Exhibition. CIIPE. Fort Collins: Colorado State University, 2007. s. 82-82.
  Detail

  RAJLICH, J. The 9th Tehran International Poster Biennial 2007. In The 9th Tehran International Poster Biennial 2007. ITPB. Tehran: Visual Art center, 2007. s. 38-329.
  Detail

  RAJLICH, J. 15 years of Czech Poster (1993-2007). In Trio of poster. TADA. Taipei: Taiwan Architecture, Design and Art Center, 2007. s. 8-9.
  Detail

  RAJLICH, J. Bienále Brno jako centrum grafického designu. In Bullettin Moravské galerie v Brně. BMG. Brno: Moravská galerie, 2007. s. 215-227. ISBN: 978-80-7027-174- 2.
  Detail

  RAJLICH, J. Divadelní plakát. In Divadlo svět / Theatre World. BHMGD. Brno: SBB, 2007. s. 1-16. ISBN: 978-80-86830-04- 9.
  Detail

  RAJLICH, J. Divadlo svět. BHMGD. BHMGD. Brno: SBB, 2007. 16 s. ISBN: 978-80-86830-04- 9.
  Detail

  RAJLICH, J. SBB 30, čtvrtletník ze světa designu (editor). Brno: SBB, 2007. s. 1-16.
  Detail

  RAJLICH, J. SBB 29, čtvrtletník ze světa designu (editor). Brno: SBB, 2007. s. 1-16.
  Detail

  RAJLICH, J. Český plakát 1993-2007/ 15 let. SBB, 2007, roč. 15, č. 31, s. 8-9. ISSN: 1802- 4017.
  Detail

  RAJLICH, J. Rozhovor s prezidentem Icogrady. SBB, 2007, roč. 15, č. 31, s. 1-7. ISSN: 1802- 4017.
  Detail

  RAJLICH, J. O písmu tiskem. SBB, 2007, roč. 15, č. 30, s. 15-15. ISSN: 1802- 4017.
  Detail

  JEŠINOVÁ, J.; RAJLICH, J. Design instrumentáře diagnostiky psychomotoriky. In Konference diplomových prací 2007. Brno: ÚKI FSI VUT, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3406- 6.
  Detail

  RAJLICH, J. ORIENTAČNÍ MAPY PRO MĚSTO BRNO. In Krásné stroje II. 1. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2007. s. 35-35. ISBN: 978-80-86830-03- 2.
  Detail

  RAJLICH, J. Zolotaja pčola. In Golden Bee / Zolotaja pčola. GB. Moskva: Academy of Graphic Design, 2007. s. 278-278.
  Detail

  RAJLICH, J. Graphic Messages from Ginza Graphic Gallery and DDD Gallery 1986- 2007. In Graphic Messages from Ginza Graphic Gallery and DDD Gallery 1986- 2007. GGG. Tokio: Dai Nippon Printing, 2007. s. 96-280.
  Detail

  RAJLICH, J.; KŘENEK, L.; RUBÍNOVÁ, D.; SLÁDEK, J.; ZVONEK, M. Krásné stroje II. 1. 1. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2007. 52 s. ISBN: 978-80-86830-03- 2.
  Detail

 • 2006

  RAJLICH, J. Novoročenky, Ekoplakát. In The 6th Ogaki International Invitational Exhibition. 1. Ogaki: Ogaki Poster Museum Japan, 2006. s. 62 ( s.)
  Detail

  RAJLICH, J. All men are Brothers, Designers Edition. In All men are Brothers, Designers Edition. 1. Shanghai+ Berlin: Hesing, 2006. s. 460-465. ISBN: 3-9810544-0- 7.
  Detail

  RAJLICH, J. Love. Kvé 06. B. Brno: Sdružení Q Brno, 2006. s. 10-11. ISBN: 80-902826-8- 7.
  Detail

  RAJLICH, J. Solidarita. Trienále plagátu Trnava. 1. Trnava: Galéria Jána Koniarka, 2006. s. 48-48. ISBN: 80-85132-48- 6.
  Detail

  RAJLICH, J. Identita. 1. 1. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2006. 12 s. ISBN: 80-86830-02- 0.
  Detail

  RAJLICH, J. KVÉPROTÝN (Salon Sdružení Q). 1. Týn nad Vltavou: Městská galerie Art Club, 2006.
  Detail

  RAJLICH, J. Poster wont never die... In POSTER. 1. Guandong, China: Quandiong Artists Association, 2006. s. 166-168. ISBN: 7-5362-3287- X.
  Detail

  RAJLICH, J.; RAJLICH, J. K. V. Rajlich - Na vandru. K. V. Rajlich - Na vandru. 1. Brno: Akademické nakl. CERM, 2006. ISBN: 80-7204-451- 6.
  Detail

  ZVONEK, M.; RAJLICH, J.; KŘENEK, L.; SLÁDEK, J. 5P / pět pedagogů / Rajlich / Zvonek / Chorý / Křenek / Sládek. Olomouc: Umělecké centrum UP, 2006.
  Detail

  RAJLICH, J. O zaklínadlu imidže. In Marketingové komunikace a image. Malá edice FMK UTB. Zlín: UTB ve Zlíně, 2006. s. 131-136. ISBN: 80-7318-394- 3.
  Detail

 • 2005

  RAJLICH, J. Czech Designers Jan Rajlich Sr and Jan Rajlich Jr. Package and Design, 2005, č. 128, ISSN: 1007- 4759.
  Detail

  RAJLICH, J. Design v současné kultuře. In Marketingové komunikace a kultura. B. Zlín: UniverzitaTomáše Bati ve Zlíně, 2005. s. 28-29. ISBN: 80-7318-252- 1.
  Detail

  RAJLICH, J. Devět stupňů k designu - Design No. 9. Události na VUT v Brně, 2005, č. 7, s. 11 ( s.)ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  RAJLICH, J. 60th Anniversary of Hiroshima and Nagasaki. Ogaki: Ogaki Poster Museum, 2005.
  Detail

  RAJLICH, J. Řekli. V prostoru "E" - 2005. Almanach Q. Brno: Sdružení Q, 2005. s. 37 ( s.)ISBN: 80-902826-7- 9.
  Detail

 • 2004

  RAJLICH, J. 040404. Moskva: LiniaGrafik, 2004. s. 23 ( s.)
  Detail

  RAJLICH, J. Diplomové práce na Odboru průmyslového designu FSI VUT v Brně. In 45: KMČS. 1. Brno: FSI VUT v Brně, 2004. s. 342-345. ISBN: 80-214-2702- 7.
  Detail

  RAJLICH, J. 17 odpowiedzi na 12 pytań. 2+ 3 D, 2004, roč. 3, č. 11, s. 17-21. ISSN: 1642- 7602.
  Detail

  RAJLICH, J. Horizonty ilustrace. 1. 1. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2004. 16 s. ISBN: 80-86830-01- 2.
  Detail

  RAJLICH, J. The 8th Tehran International Poster Biennial 2004. 2004. s. 48 ( s.)
  Detail

  RAJLICH, J. Golden Bee 6, Moscow International Biennale of Graphic Design 2004. Moskva: LiniaGrafic, 2004. s. 127 ( s.)
  Detail

 • 2003

  RAJLICH, J. The 4th - 4th Block. The 4th - 4th Block. Kharkiv: Muzej galereja 4th Block, 2003. s. 136-137.
  Detail

  RAJLICH, J. Novoročenky 2004. Sdružení Bienále Brno, 2003. 12 s. ISBN: 80-902845-8- 2.
  Detail

  RAJLICH, J.; KŘENEK, L.; RUBÍNOVÁ, D.; SLÁDEK, J.; ZVONEK, M. Krásné stroje - Design FSI VUT. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2003. 48 s. ISBN: 80-902845-7- 4.
  Detail

  RAJLICH, J. Trienále plagátu Trnava 2003. Trienále plagátu Trnava 2003. Galéria Jana Koniarka, 2003.
  Detail

  RAJLICH, J. Krásné stroje - Design FSI VUT. Události na VUT v Brně, 2003, roč. 13, č. 6, s. 16-17. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  RAJLICH, J. České a slovenské umění plakátu 1993- 2003. České a slovenské umění plakátu 1993- 2003. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2003. s. 40-41. ISBN: 80-902845-6- 6.
  Detail

  RAJLICH, J. Krásné stroje. Univerzitní noviny MU, 2003, č. 9, s. 19-22. ISSN: 1211- 6866.
  Detail

  RAJLICH, J. Mezinárodní designérská konference Guanajuato 2003. Bulletin DC ČR, 2003, s. 6 ( s.)ISSN: 1214- 0546.
  Detail

 • 2002

  RAJLICH, J. 2x20. 2x20. Brno: Sdruzeni Bienale Brno, 2002. ISBN: 80-902845-5- 8.
  Detail

  RAJLICH, J. Dvacítky a dvacáté Bienále Brno. In 20. Brno: 2002. ISBN: 80-902845-4- X.
  Detail

  RAJLICH, J. Dvacítky a dvacáté Bienále Brno. Univerzitní noviny MU, 2002, č. 6, ISSN: 1211- 6866.
  Detail

  RAJLICH, J. Brno - hlavní město vizuálních komunikací. Události na VUT v Brně, 2002, roč. 12, č. 6, s. 8-9. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  RAJLICH, J. Jubileuszowa dwudziestka. 2+ 3 D, 2002, roč. 2, č. 4, s. 24-25. ISSN: 1642- 7602.
  Detail

  RAJLICH, J. Vizuální styl brněnského Bienále. In Bulletin Moravské galerie v Brně 57. Brno: Moravská galérie, 2002. s. 173-178. ISBN: 80-7027-113- 2.
  Detail

  RAJLICH, J. Workshopy nadchly studenty. Události na VUT v Brně, 2002, roč. 12, č. 7, s. 12 ( s.)ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  RAJLICH, J. East meets West. Campus, 2002, č. 27, s. 27 ( s.)ISSN: 1213- 5321.
  Detail

  RAJLICH, J. Výstava na téma "dvacítka". Typografia, 2002, roč. 105, č. 9- 10, s. 24-25. ISSN: 0322- 9068.
  Detail

  RAJLICH, J. Poster. In International Poster Design. Shandong: Shandong Fine Arts Publishing House, 2002. s. 98 ( s.)ISBN: 7-5330-1505- 3.
  Detail

  RAJLICH, J. Jan Rajlich- mladšij. In Sergej Serov: Moi dizajnery. Moskva: Linia Grafik!, 2002. s. 131-133.
  Detail

  RAJLICH, J. 20. mezinárodní bienále grafického designu. 20. mezinárodní bienále grafického designu. Brno: Moravská galerie, 2002. s. 195 ( s.)ISBN: 80-7027-116- 7.
  Detail

  RAJLICH, J. Almanach Q /8/ - Setkání / Stretnutie. Almanach Q /8/ - Setkání / Stretnutie. Brno: Sdružení Q, 2002. s. 35 ( s.)ISBN: 80-902826-4- 4.
  Detail

  RAJLICH, J. Ekoplagát 02. Ekoplagát 02. Žilina: Považská galéria umenia, 2002. s. 32 ( s.)ISBN: 80-89035-14- 0.
  Detail

  RAJLICH, J. 4th Ogaki International Invitational Poster Exhibition. 4th Ogaki International Invitational Poster Exhibition. Ogaki: Ogaki Poster Museum, 2002. s. 67 ( s.)
  Detail

 • 2001

  RAJLICH, J. Ekoplagát Žilina. Ekoplagát Žilina. Sdružení Bienále brno, 2001. s. 1-4. ISBN: 80-902845-2- 3.
  Detail

  RAJLICH, J. Twelfth Colorado International Invitational Poster Exhibition. Twelfth Colorado International Invitational Poster Exhibition. Fort Collins, USA: Colorado State University, 2001. s. 90 ( s.)
  Detail

  RAJLICH, J. 8 Miedzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego. 8 Miedzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego. Rzeszów: Państwowy teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 2001. s. 59 ( s.)
  Detail

  RAJLICH, J. 2nd International Poster Exhibition Ningbo 2001. 2nd International Poster Exhibition Ningbo 2001. Ningbo: Ningbo Designers Association, 2001. s. 87 ( s.)ISBN: 7-80580-841- 4.
  Detail

  RAJLICH, J. Jan Rajlich Jr. - plakát/ poster. 1. vyd. 1. vyd. Brno: Sdruzeni Bienale Brno, 2001. 64 s. ISBN: 80-902845-3- 1.
  Detail

  RAJLICH, J. Petr Otradovec. In Petr Otradovec - Logotyp/grafika/ obraz. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2001. s. 13 ( s.)ISBN: 80-902845-1- 5.
  Detail

 • 2000

  ZVONEK, M.; KŘENEK, L.; RAJLICH, J. Jak naše školství vychovává a pro strojírenskou praxi připravuje průmyslové designéry?. Bulletin DC ČR, 2000, roč. 2000, č. 2, s. 4-5. ISSN: 1214- 0546.
  Detail

 • 1999

  RAJLICH, J. DNP Duo Dojima: Jan Rajlich Junior Exhibition, Millhouse of the Times. Osaka: DDD Gallery, 1999.
  Detail

 • 1996

  RAJLICH, J. MOZNA PRIJDE I BRODY. 1996, roč. 2, č. 7, s. 64 ( s.)
  Detail

  RAJLICH, J. ZAMETKI PO POVODU. 1996, roč. 5, č. 3, s. 86 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.