Ing.

Radim Dundálek

Ph.D.

FSI, ÚADI OPJ – odborný asistent

+420 54114 2255
dundalek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Radim Dundálek, Ph.D.

Publikace

 • 2017

  NOVOTNÝ, P.; FRANZ, R.; DUNDÁLEK, R. Zhodnocení emisních parametrů prototypu motoru P3. 2017. s. 1-20.
  Detail

 • 2006

  DUNDÁLEK, R. Elastohydrodynamické modely ložisek jako moduly virtuálního motoru. Brno: 2006.
  Detail

  DUNDÁLEK, R. Plain Bearings in 5-cylinder In- line SI Engine. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2006 IV. mezinárodní konference. Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP Ústí n. L., 2006. s. 41-46. ISBN: 80-7044-782- 6.
  Detail

  DUNDÁLEK, R. Optimalizace vyvážení klikové hřídele pětiválcového motoru. In FSI Junior konference 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2006.
  Detail

  DUNDÁLEK, R. Behaviour of hydrodynamic bearings under various working conditions. In Sborník abstraktů. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta technická, 2006. s. 17 ( s.)ISBN: 80-213-1510- 5.
  Detail

 • 2005

  DUNDÁLEK, R. Simulation of Plain Bearing Behaviour. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2005. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ÚTŘV, 2005. s. 25 ( s.)ISBN: 80-7044-688- 9.
  Detail

 • 2004

  DUNDÁLEK, R. Virtual Engine in Ansys and Adams Environment. In PERNER' S CONTACT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2004. s. 157-164. ISBN: 80-7194-633- 8.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.