Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '72707' je k datu 04.10.2022 studentem kombinované formy studia.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš