Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '182571' je k datu 27.09.2021 studentem prezenční formy studia.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš