Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '167534' je k datu 16.09.2021 studentem prezenční formy studia.
Dnes podepsal(a) prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš