doc. Ing.

Vít Hromádka

Ph.D.

FCE, EKR – Associate professor

+420 54114 8641
vit.hromadka@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.

Projects

 • 2024

  Řízení vybraných ekonomických procesů ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Analýza nákladů stavebních objektů v rámci životního cyklu, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Metodický postup zhodnocení revitalizací brownfieldů jako veřejných projektů na základě jejich dopadů pro společnost, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Postup hodnocení a druhy benefitů spojených s revitalizací brownfieldů., zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Postup ekonomického hodnocení revitalizace brownfieldů , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Analýza socio-ekonomických dopadů projektů a jejich finanční ohodnocení., zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Ekonomické a manažerské aspekty stavebních projektů, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Management podniku a investičních projektů ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  TL02000278, Evaluace zvýšené bezpečnosti a spolehlivosti železniční infrastruktury po její modernizaci či rekonstrukci, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Optimalizace procesů přípravy, realizace a provozu stavebních projektů, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Evaluace potenciálu rozvoje měst a přístupy vedoucí k rozvoji, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Hodnocení investičních záměrů v dopravní infrastruktuře, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  7F16023, Megaprojects - current best practices and future research opportunities, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 30.04.2017
  Detail

 • 2016

  Řízení rizik v předinvestiční fázi projketu s využitím moderních metod projektového řízení, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Management ekonomických procesů v dílčích fázích životního cyklu stavby, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Efektivní řízení procesů ve stavebnictví II, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Analýza ekonomických rizik spojených s vodními stavbami a jejich počítačová simulace, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Rizikové projekty a jejich podíl na vzniku krize ve stavebním podniku., zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Efektivní řízení procesů ve stavebnictví , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Případová studie hodnocení efektivnosti veřejného projektu zateplení budovy ve vztahu mezi náklady a úsporou energií a typem zateplení, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Případová studie hodnocení rizik investičního projektu s využitím programu Oracle Crystal Ball, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Vytvoření nástroje pro efektivní výběr veřejného projektu zohledňujícího ekonomickou efektivnost a řízení rizik, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Inovace cvičení do předmětu Veřejné stavební investice II, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Ekonomické aspekty přípravy, realizace a provádění stavebních projektů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Modelování rizika souvisejícího s dodávkou stavebního díla, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  Inovace vybraných ekonomických předmětů technických studijních programů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail