doc. Ing.

Vít Hromádka

Ph.D.

FCE, EKR – Associate professor

+420 54114 8641
vit.hromadka@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.

Creative activities

 • MARKOVÁ, L.; MENŠÍK, M.; KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.: EKR_SB; Společenský benefit při výstavbě budov. http://www.fce.vutbr.cz/ekr_sb/. URL: http://www.fce.vutbr.cz/ekr_sb/. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/ekr_sb/, number of downloads: 2
  Detail

 • KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; HROMÁDKA, V.; HRABINCOVÁ, D.; PUCHÝŘ, B.; HANÁK, T.: Metodika JMK; Metodická doporučení pro sjednocení kvalifikačních a hodnotících kritérií pro veřejné zakázky na stavební práce. http://www.krajbezkorupce.cz/Articles/806-2-Metodika+VUT.aspx. URL: http://www.krajbezkorupce.cz/Articles/806-2-Metodika+VUT.aspx. (produkt převzatý do dokumentů státní/veřejné správy)
  http://www.krajbezkorupce.cz/Articles/806-2-Metodika+VUT.aspx, number of downloads: 3
  Detail

 • KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; MARKOVÁ, L.; KOUDELKA, Z.: Výzkumná zpráva č. HS12557299; Akviziční proces Jihomoravského kraje - analýza a doporučení. Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. (produkt převzatý do dokumentů státní/veřejné správy)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.