Project detail

Evaluace zvýšené bezpečnosti a spolehlivosti železniční infrastruktury po její modernizaci či rekonstrukci

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2021

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

- whole funder (2019-01-16 - not assigned)

On the project

Aplikovaný výzkum realizovaný v rámci předkládaného projektu bude založen na detailní analýze historických dat týkajících se identifikace a popisu mimořádných událostí na železniční síti v ČR (poskytne SŽDC) souvisejících se spolehlivostí a bezpečností železniční dopravy. Na základě výstupů analýzy budou klasifikovány klíčové mimořádné události a opatření, která jim mají zabránit. Na základě zmíněných historických dat budou s využitím přístupu stínových cen definovány a evaluovány benefity plynoucí z realizace příslušných opatření. V rámci železniční sítě v ČR či její části budou porovnávána data před a po realizaci opatření zajišťujících spolehlivost či bezpečnost provozu, na základě čehož bude posuzována efektivnost projektu. Zjištěné informace budou promítnuty do metodického postupu.

Keywords
Ekonomická analýza; benefity, železniční infrastruktura, evaluace

Mark

TL02000278

Default language

Czech

People responsible

Korytárová Jana, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Seelmann Herbert, Ing. - fellow researcher
Vítková Eva, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Structural Economics and Management
- (2018-06-14 - 2021-12-31)

Results

FUNK, T.; HROMÁDKA, V. The sensitivity of the economic efficiency of the modernization of railway crossings on the traffic moment. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Conference Series, 2019. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
Detail

FUNK, T.; HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; SEELMANN, H. Statistic evaluation of occurrences on railways in the czech republic. Economic and Social Development, 45th International Scientific Conference on Economic and Social Development –XIX International Social Congress (ISC 2019), Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Croatia: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, 2019. p. 1-8. ISSN: 1849-7535.
Detail

HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E. Occurrences in Czech Railway Infrastructure and their Relation to the Economic Efficiency of Investments. In 4th International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Publishing Ltd, 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

SEELMANN, H.; HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; FUNK, T. Influence of Railway Control and Signaling Equipment on Reduction of Occurrences in the State Railway Network of Czech Republic. In LOGI 2019 - Horizons of Autonomous Mobility in Europe. Transportation Research Procedia. Nizozemsko: Elsevier, 2020. p. 47-52. ISSN: 2352-1465.
Detail

HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; SEELMANN, H.; FUNK, T. New aspects of socioeconomic assessment of the railway infrastructure project life cycle. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 20, p. 1-16. ISSN: 2076-3417.
Detail

HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; FUNK, T.; SEELMANN, H. Evaluation of Socio-economic Impacts of Incidents on the Railway Infrastructure. In Current Topics and Trends on Durability of Building Materials and Components. Barcelona, Spain: Scipedia, 2020. p. 407-414. ISBN: 978-84-121101-8-0.
Detail

FUNK, T.; HROMÁDKA, V. Change in the Frequency Occurrence Incidence Resulting from the Railway Line Modernization Project Implementation. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS) 2021. AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2022. p. 1-7. ISBN: 978-0-7354-4266-5.
Detail

FUNK, T.; HROMÁDKA, V. Impact of Railway Modernization on the Frequency of Incidence. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM Vienna Green 2020. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vídeň: SGEM, 2020. p. 1-7. ISSN: 1314-2704.
Detail

HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; SEELMANN, H.; FUNK, T. Economic Impact of Occurrences on Railways. In CENTERIS 2020 - International Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN 2020 - International Conference on Project MANagement / HCist 2020 - International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies 2020. Procedia Computer Science. Amsterdam, Netherlands: Elsevier B. V., 2021. p. 76-83. ISSN: 1877-0509.
Detail

HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; SEELMANN, H.; FUNK, T. Methodological Approach Valuating The Impacts Associated With Occurrences On Railways. Economic and Social Development, 74th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Croatia: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2021. p. 264-272. ISSN: 1849-7535.
Detail

HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; SEELMANN, H.; FUNK, T. Socio-Economic Impacts of Occurrences on Railways. In International Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN - International Conference on Project MANagement / HCist - International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies 2021. Procedia Computer Science. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2022. p. 740-747. ISSN: 1877-0509.
Detail

FUNK, T.; HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E. Accident costs on the railway network in the Czech national conditions. Archives of Civil Engineering, 2022, vol. 68, no. 1, p. 579-593. ISSN: 1230-2945.
Detail

FUNK, T.; HROMÁDKA, V. RAILWAY OCCURRENCES IN RELATION TO THE PLACE OF THEIR EMERGENCE. In 21st International Multidisciplinary Scientific Geoconference: Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena: SGEM, 2022. p. 179-186. ISSN: 1314-2704.
Detail

FUNK, T.; HROMÁDKA, V. Impact of the Railway Infrastructure Revitalization Projects on the Severity of Occurrences. In 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2020. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2020. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail