doc. Ing.

Radim Kolář

Ph.D.

FEEC, UBMI – Head of Department

+420 54114 6668
kolarr@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.

Projects

 • 2023

  Vývoj pokročilých metod pro analýzu signálů, systémů a dat v oblasti bioinženýrství a bioinformatiky, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2021

  Funkční zobrazování sítnice s dvěma vlnovými délkami a současnou akvizicí biosignálů pro hodnocení očního krevního oběhu, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2020

  Moderní přístupy v analýze signálů, systémů a dat v biomedicínských aplikacích , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  GA18-24089S, Quantitative phase microscopy for 3D qualitative characterization of cancer cells, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.06.2021
  Detail

 • 2017

  Rozvoj infrastruktury pro interdisciplinární výzkum technologií v biomedicíně a bioinformatice, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  Aplikace pokročilých přístupů pro analýzu signálů, systémů a dat v lékařských, biologických a bioinformatických oblastech , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  Pokročilá analýza medicínských a biologických systémů, signálů a dat, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  ED3.1.00/13.0271, VUT Bezpečnost a obrana - Zařízení pro snímání a rozpoznávání oční duhovky a sítnice, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 30.06.2015
  Detail

  Modelové aplikace v lékařské diagnostické technice, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Vývoj metod pro analýzu biologických systémů, signálů a dat , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Pokročilé metody analýzy biologických systémů, signálů a obrazů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Metody segmentace a texturní analýzy v medicínských obrazech, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Metody lícování obrazů lékařských zobrazovacích modalit, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.01.2009
  Detail

  Support of glaukoma diagnostics via advanced analysis of retinal image data , zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Rozvoj laboratoře biometrických systémů, zahájení: 25.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Topographic colour fused image as a new imaging modality for web-based support of glaucoma diagnosis, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2006

  EVICAB - European Virtual Campus for Biomedical Engineering , zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2005

  Kompilace třídimenzionálních ultrazvukových dat snímaných metodou free-hand bez použití pozičního systému, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  1M0572, Aplikace zpracování a analýzy obrazů v medicíně (brn. výzk centrum ID:1M0572,č.proj.1M6798555601 Data, Algoritny a Rozhodování) - DAR, zahájení: 14.04.2004, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  D-CZ 23/05-06 Computer Aided Diagnosis of Glaucoma based on Analysis of Multimodal Image Data, zahájení: 30.03.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  KJB2813303, Analýza a eliminace speklí v 3D medicínských ultrazvukových obrazech, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  GP102/03/P153, Zpracování a analýza 3D oftalmologických obrazových dat se zaměřením na zlepšení preventivní diagnostiky glaukomu, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  GA102/02/0890, Analýza medicínských ultrasonografických dat se zaměřením na 3D zobrazení v kardiologii, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2001

  Počítačové zpracování oftalmologických obrazových dat, zahájení: 01.07.2001, ukončení: 31.12.2004
  Detail