Project detail

Device for acquirement and recognition of eye iris and eye retina

Duration: 01.01.2012 — 30.06.2015

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

- whole funder (2012-01-01 - 2015-06-30)

On the project

Víme, že biometrické zařízení pro snímání a rozpoznávání kombinace sítnice a duhovky oka na trhu v současnosti není dostupné. Předpokládá se uplatnění nejenom u firem v biometrickém oboru, ale i v oftalmologii a přidružených lékařských očních vědách. Během Proof of Concept dojde k návrhu a realizaci funkčního vzorku zařízení za účelem ověření jeho plánovaných vlastností, dále testování v laboratorních podmínkách. Výchozí komercializací je licence. Ve spolupráci s manažerem TT budou ve fázi proof-of-concept 2 uspořádána odborná setkání s potenciálními uživateli, kde bude v režimu utajení diskutována otázka přizpůsobení technologie konkrétním aplikacím, očekáváním a potřebám typových produktů.

Description in English
We know that the device for the acquirement of eye iris and retina is not available at the market at the moment. We expect the usage in companies not in biometric area, but in opthalmology a connected medical areas. During the Proof of Concept we will try to realize the functional model of such device, incl. testing in laboratory. In the second phase we will try to find a partner for commercialization of this solution in the co-operation with the UTT at BUT.

Keywords
biometrie, duhovka oka, sítnice oka, transfer technologií, komercializace

Key words in English
biometrics, eye iris, eye retina, technology transfer, commercialization

Mark

ED3.1.00/13.0271

Default language

Czech

People responsible

Doležel Michal, Ing. - fellow researcher
Hájek Josef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Harabiš Vratislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kupková Karolína, Ing. - fellow researcher
Macková Pavlína, Ing. - fellow researcher
Marvan Aleš, Ing. - fellow researcher
Novotný Tomáš, Ing. - fellow researcher
Odstrčilík Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Semerád Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Svoboda Jan, Ing. - fellow researcher
Štohanzlová Petra, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Drahanský Martin, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Intelligent Systems
- (2012-06-27 - 2015-06-30)
Department of Biomedical Engineering
- (2012-06-27 - 2015-06-30)

Results

HÁJEK, J.; DOLEŽEL, M.; DRAHANSKÝ, M. Biometric device for retina and iris recognition in intelligent houses. Beiträge zum Usability Day XII Assistenztechnik für betreutes Wohnen. Dornbirn: University of Applied Sciences Vorarlberg, 2014. p. 143-147. ISBN: 978-3-89967-943-4.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; KOLÁŘ, R.; MŇUK, T. Elektronické zařízení pro snímání obrazu sítnice a duhovky oka. Česká a slovenská oftalmologie, 2015, roč. 71, č. 6, s. 302-308. ISSN: 1211-9059.
Detail

HÁJEK, J.; DRAHANSKÝ, M.; KOLÁŘ, R.; ODSTRČILÍK, J.; BOROVSKÝ, J. Bimodal eye imaging system. In Signal-Image Technology and Internet-Based Systems. Bangkok: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 572-575. ISBN: 978-1-4673-9721-6.
Detail

KOLÁŘ, R.; SEMERÁD, L.; DRAHANSKÝ, M.; ODSTRČILÍK, J.; HÁJEK, J.; BOROVSKÝ, J. Bimodal Eye Imaging System for Biometric and Medical Applications. Security and Protection of Information 2015. Brno: University of Defence in Brno, 2015. p. 83-95. ISBN: 978-80-7231-997-8.
Detail

HÁJEK, J.; DRAHANSKÝ, M.; KOLÁŘ, R. Experimental ophthalmic multimodal imaging system for iris and retina. In Proceedings of IIAI 3rd International Conference on Advanced Applied Informatics. Kitakyushu: IEEE Computer Society, 2014. p. 676-679. ISBN: 978-1-4799-4174-2.
Detail

HÁJEK, J.; DRAHANSKÝ, M.; DROZD, R. Extraction of Retina Features Based on Position of the Blood Vessel Bifurcation. Journal of Medical Research and Development, 2013, vol. 2, no. 3, p. 55-59. ISSN: 2303-9345.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; PROVAZNÍK, V.; KOLÁŘ, R.; HÁJEK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Oftalmologické diagnostické zařízení a způsob jeho činnosti. 305278, patent. (2015)
Detail

DRAHANSKÝ, M.; PROVAZNÍK, V.; KOLÁŘ, R.; HÁJEK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Oftalmologické diagnostické zařízení. 26535, užitný vzor. (2014)
Detail

DRAHANSKÝ, M.; PROVAZNÍK, V.; KOLÁŘ, R.; HÁJEK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Ophthalmic Diagnostic Apparatus and Method of its Operation. EP2919641, patent. (2015)
Detail

DOLEŽEL, M.; DRAHANSKÝ, M.: SW-Retina_Veins_2014; Software pro extrakci příznaků z žilního řečiště sítnice oka za účelem biometrického rozpoznávání osob. http://www.gsegmentator.wz.cz/Retina.zip. URL: http://www.gsegmentator.wz.cz/Retina.zip. (software)
Detail

SVOBODA, O.; ODSTRČILÍK, J.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.: MATclass_v1.0; Univerzální klasifikační rozhraní pro programové prostředí MATLAB. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Technická 10, Brno.. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

DRAHANSKÝ, M.; PROVAZNÍK, V.; KOLÁŘ, R.; HÁJEK, J.: Device_Iris_Retina; Zařízení pro snímání a rozpoznávání duhovky a sítnice oka. Funkční vzorek je umístěn v laboratoři biometrických systémů na FIT VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66, Brno, ČR.. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/323/. (funkční vzorek)
Detail