doc. Ing.

Radim Kolář

Ph.D.

FEEC, UBMI – Head of Department

+420 54114 6668
kolarr@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.

Creative activities

 • ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.: DFT (Depth of Field Target); Fantom pro experimentální stanovení hloubky ostrosti optických systémů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • KOLÁŘ, R.; JAN, J.: SAFAS; Software pro poloautomatickou analýzu autofluorescenčních obrazů sítnice. University hospital Erlangen. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • JAN, J.; KOLÁŘ, R.; MICHELSON, G.; KUBEČKA, L.; PETER, R.: OPHTALMO; Web-resident algorithmic package OPHTALMO to analyse retinal images with casuistic database. server VUT - ÚBMI. URL: http://ophthalmo.feec.vutbr.cz/ also at www.izpi.de.. (software)
  http://ophthalmo.feec.vutbr.cz/, number of downloads: 2
  Detail

 • ODSTRČILÍK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R.; GAZÁREK, J.: vessels_program_v3.1; Software pro segmentaci cévního řečiště na snímcích sítnice. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 612 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 4
  Detail

 • ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V.; JAN, J.; GAZÁREK, J.; NOVOTNÝ, A.: RNFL_detection_v2.0; Software pro detekci výpadku ve vrstvě nervových vláken na sítnici. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 612 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 4
  Detail

 • KOLÁŘ, R.; PLACZEK, R.: AudiometrLab; Audiometr. www.dbme.feec.vutbr.cz. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • GAZÁREK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R.; ODSTRČILÍK, J.: RNFL_reg_2.0; Software pro detekci fokálního výpadku vrstvy nervových vláken pomocí texturní analýzy. Ústav biomedicínského inženýrství, VUT v Brně, Kolejní 2906/4, Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 3
  Detail

 • ODSTRČILÍK, J.; SVOBODA, O.; BUDAI, A.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; GAZÁREK, J.: Fundus gold standard database; Gold standard database for evaluation of fundus image segmentation algorithms. Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg a Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav biomedicínského inženýrství.. URL: http://www5.informatik.uni-erlangen.de/research/data/fundus-images; http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www5.informatik.uni-erlangen.de/research/data/fundus-images;, number of downloads: 1
  Detail

 • GAZÁREK, J.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; ODSTRČILÍK, J.: OCT_blood_vessel_tree_2.1; Software pro rekonstrukci cévního řečiště z dat optické koherentní tomografie. Ústav biomedicínského inženýrství, VUT v Brně, Kolejní 2906/4, Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 3
  Detail

 • LAMOŠ, M.; NOVOTNÝ, A.; KOLÁŘ, R.: heart_axis; Výpočet směru srdeční osy. Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 2
  Detail

 • LAMOŠ, M.; NOVOTNÝ, A.; KOLÁŘ, R.: iterate_relax_linsystem; Řešení soustav lineárních rovnic iteračními metodami. Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • LAMOŠ, M.; DRASTICH, A.; KOLÁŘ, R.: model_DR; Modelování metod číslicového zpracování obrazu u digitální radiografie. Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 2
  Detail

 • HARABIŠ, V.; MÉZL, M.; BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; KOLÁŘ, R.: RegSeq; RegSeq - Registration of image sequences. E340. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 4
  Detail

 • JIŘÍK, R.; MÉZL, M.; KRATOCHVÍLA, J.; BARTOŠ, M.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; SLÁVIK, V.: CitPerf; Perfusion Analysis. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno (E340). URL: http://www.dce-mri.cz. (software)
  http://www.dce-mri.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • MÉZL, M.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; JIŘÍK, R.; KRATOCHVÍLA, J.; SLÁVIK, V.: ManualReg; Software for manual registration of DCE-US data. E340. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 2
  Detail

 • WALEK, P.; WALCZYSKO, M.; KOLÁŘ, R.: Řešení algebraických rovnic; Numerické řešení algebraické rovnice. Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 2
  Detail

 • DRASTICH, A.; ŠTĚPÁNEK, V.; KOLÁŘ, R.: Simulátor infrakamery; Modelování procesu zobrazení infrakamerou. ÚBMI VUT FEKT v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • DRASTICH, A.; FIALA, P.; KOLÁŘ, R.: RTG a CT RTG proces zobrazení; Modelování procesu projekčního a projekčně-rekonstrukčního RTG zobrazení. ÚBMI VUT FEKT v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • DRASTICH, A.; NOVOTNÝ, L.; KOLÁŘ, R.: Hodnocení kvality CT RTG; Kvantitativní hodnocení kvality CT RTG zobrazení. ÚBMI VUT FEKT v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • DRASTICH, A.; ZUBAL, L.; KOLÁŘ, R.: akviziční kontrast; Akviziční kontrast při projekčním a projekčně-rekonstrukčním zobrazení. ÚBMI VUT FEKT v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • ODSTRČILÍK, J.; SVOBODA, O.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; GAZÁREK, J.: applet_seg_v01; Applet for quantitative evaluation of automatic vessel segmentation methods. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně.. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 3
  Detail

 • PODLIPNÁ, P.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.: Registration OCT B-scans; Registrace OCT B-skenů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 2
  Detail

 • PODLIPNÁ, P.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.: Hodnocení registrace; Hodnocení registrace obrazů sítnice. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V.: HRIR; Hybrid Retinal Image Registration. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT v Brně.. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 2
  Detail

 • GAZÁREK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R.; ODSTRČILÍK, J.: rnfl_direct_v01; Software pro určení směrovosti vrstvy nervových vláken pomocí texturní analýzy u snímku pořízených fundus kamerou. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT v Brně.. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 2
  Detail

 • LABOUNEK, R.; LUTZ, J.; MIKULÁŠ, K.; LAMOŠ, M.; WALEK, P.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.: Blood_element_detection; Detekce krevních elementů. Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • WALEK, P.; JAN, J.; KOLÁŘ, R.: NPS_iDose; Šumové výkonové spektrum CT obrazů mozku rekonstruovaných pomocí iDose. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT Vysoké učení technické v Brně Technická 12 616 00 Brno Česká republika. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • HARABIŠ, V.; MÉZL, M.; KOLÁŘ, R.: PerfMod; Modelování dilučních křivek. E-330. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; KUNA, Z.; TORNOW, R.; JAN, J.; LAMOŠ, M.: gammaest_v1.0; Software for gamma value estimation in fundus images. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, Brno.. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; KUNA, Z.; TORNOW, R.; JAN, J.; LAMOŠ, M.: funlin_v1.0; Software for linearization of color fundus images. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, Brno.. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • KOLÁŘ, R.: 3DVis; 3DVis. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 2
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.