Project detail

Pokročilé metody analýzy biologických systémů, signálů a obrazů

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

On the project

Projekt se zabývá výzkumem a vývojem metod pro zpracování a analýzu biologických signálů a obrazů, které produkují živé systémy na různých úrovních složitosti (od DNA přes buňky, srdeční sval až po lidské tělo) nebo diagnostické, zejména zobrazovací systémy. Dále je také zaměřen na simulaci a analýzu fyzikálních polí, používaných v lékařské diagnostice a terapii.

Mark

FEKT-S-10-15

Default language

Czech

People responsible

Bartoš Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Čech Petr, Ing. - fellow researcher
Čmiel Vratislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Gazárek Jiří, Ing. - fellow researcher
Harabiš Vratislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Havlíček Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hrozek Jan, Ing. - fellow researcher
Jan Jiří, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Janoušek Oto, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jiřík Radovan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kolářová Jana, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kozumplík Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Maděránková Denisa, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Malínský Miloš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Odstrčilík Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Peter Roman, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Provazník Valentine, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rozman Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Smital Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Taševský Pavel, Ing. - fellow researcher
Valla Martin, Ing. - fellow researcher
Kolář Radim, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V.; GAZÁREK, J.; JAN, J. Retinal Nerve Fiber Layer Analysis via Markov Random Fields Texture Modelling. In 18th European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2010). 18th European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2010). EURASIP. EURASIP, 2010. p. 1650-1654. ISSN: 2076-1465.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Similarity analysis of primary and secondary structures of metallothioneins. In The 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine: Emerging Technologies for Patient Specific Healthcare. Corfu: IEEE, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-6560-6.
Detail

RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; FIALOVÁ, K.; PROVAZNÍK, I. Determination of Frequency Bands for Heart Rate Variability in Isolated Rabbit Heart. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2010. p. 303-307. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

HRUBEŠ, J.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Multipoint Validation of Decompressed ECG Signal. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: UBMI FEKT VUT v Brně, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; GAZÁREK, J. Retinal nerve fiber layer texture analysis via markov random fields. Abstracts of Contributions to 6th International Workshop on Data-Algorithms-Decision Making. UTIA. Praha, ČR: UTIA AV ČR, 2010. p. 49-49.
Detail

GAZÁREK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R.; ODSTRČILÍK, J. Bimodal Comparison of Retinal Nerve Fibre Layer Thickness: Fundus Camera versus Optical Coherence Tomography. Abstracts of Contributions to 6th International Workshop on Data-Algorithms-Decision Making. UTIA. Praha, ČR: UTIA AV ČR, 2010. p. 50-50.
Detail

KUBEČKA, L.; JAN, J.; KOLÁŘ, R. Retrospective Illumination Correction of Retinal Images. International Journal of Biomedical Imaging, 2010, vol. 2010, no. 5, p. 201-223. ISSN: 1687-4188.
Detail

SOCHOR, J.; ZÍTKA, O.; ŠKUTKOVÁ, H.; PAVLÍK, D.; BABULA, P.; KRŠKA, B.; HORNA, A.; ADAM, V.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Content of phenolic compounds and antioxidant capacity in fruits of selected genotypes of apricot with resistance against Plum pox virus. MOLECULES, 2010, vol. 2010, no. 15, p. 6285-6305. ISSN: 1420-3049.
Detail

JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I. Three-Dimensional Electrogram in Spherical Coordinates: Application to Ischemia Analysis. Physiological Research, 2010, vol. 59, no. Suppl 1, p. S51 (S58 p.)ISSN: 0862-8408.
Detail

HAVLÍČEK, M.; JAN, J.; BRÁZDIL, M.; CALHOUN, V. Dynamic Granger causality based on Kalman filter for evaluation of functional network connectivity in fMRI data. NeuroImage, 2010, vol. 53, no. 1, p. 65-77. ISSN: 1053-8119.
Detail

HRUBEŠ, J.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Vliv komprese signálů EKG na diagnózu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 55, s. 36-1 (36-4 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MÉZL, M.; JIŘÍK, R.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R. Quantitative Ultrasound Perfusion Analysis In Vitro. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno University of Technology, 2010. p. 279-283. ISBN: 978-80-214-4106-4. ISSN: 1211-412X.
Detail

NOVOTNÝ, A.; ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; JAN, J. Texture Analysis Of Nerve Fibre Layer In Retinal Images Via Local Binary Patterns And Gaussian Markov Random Fields. In 20th Biennial International EURASIP Conference BIOSIGNAL 2010. Analysis of Biomedical Signals and Images. EURASIP. Brno: EURASIP, 2010. p. 308-315. ISBN: 978-80-214-4106-4. ISSN: 1211-412X.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Relationships Of Bacterial Metallothioneins Analyses: Phylogenetic Tree Construction Method. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUT v Brně, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4106-4. ISSN: 1211-412X.
Detail

VÍTEK, M.; HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet-Based ECG Delineation With Improved P Wave Offset Detection Accuracy. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: UBMI FEKT VUT v Brně, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; SCHEER, P.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I.; KOLÁŘOVÁ, J. Determination of the Frequency Bands for Heart Rate Variability: Studies on the Intact and Isolated Rabbit Hearts. In Computers in Cardiology. Belfast, UK: IEEE, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; JIŘÍK, R.; MÉZL, M. Perfusion Curves Modelling For Evaluating Of Ultrasound Image Registration. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno University of Technology, 2010. p. 333-340. ISBN: 978-80-214-4106-4. ISSN: 1211-412X.
Detail

SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J. ECG Signal Denoising Using Wavelet Wiener Filtering. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: UBMI FEKT VUT v Brně, 2010. p. 364-368. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I.; KOLÁŘOVÁ, J.; SCHEER, P. HRV in isolated rabbit hearts and in vivo rabbit hearts. In Computers in Cardiology. Belfast, UK: IEEE, 2010. p. 923-926. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I.; KOLÁŘOVÁ, J. Poincaré Plot in Ischemic Rabbit Hearts. In Computers in Cardiology. Belfast, UK: IEEE, 2010. p. 919-922. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

KOLÁŘ, R.; TAŠEVSKÝ, P. Registration of 3D Retinal Optical Coherence Tomography Data and 2D Fundus Images. In Biomedical Image registration. Lecture Notes in Computer Science. 2010. p. 72-82. ISSN: 0302-9743.
Detail

JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; FIALOVÁ, K.; PROVAZNÍK, I. Heart rate variability parameters in isolated rabbit hearts. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2010. p. 182-188. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V.; ODSTRČILÍK, J. Hybrid retinal image registration using phase correlation. IMAGING SCIENCE JOURNAL, 2013, vol. 61, no. 4, p. 269-384. ISSN: 1368-2199.
Detail

SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J.: EMG_MAKER; Software pro generování myopotenciálů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: SEEGA; Software pro analýzu spánkového EEG. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 612 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

KUBICOVÁ, V.; VALLA, M.; PROVAZNÍK, I.: BRD-SW; Program pro vyhodnocení výsledku Brdičkovy reakce. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

KOLÁŘ, R.; PLACZEK, R.: AudiometrLab; Audiometr. www.dbme.feec.vutbr.cz. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

LAMOŠ, M.; DRASTICH, A.; KOLÁŘ, R.: model_DR; Modelování metod číslicového zpracování obrazu u digitální radiografie. Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

HARABIŠ, V.; MÉZL, M.; BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; KOLÁŘ, R.: RegSeq; RegSeq - Registration of image sequences. E340. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ODSTRČILÍK, J.; SVOBODA, O.; BUDAI, A.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; GAZÁREK, J.: Fundus gold standard database; Gold standard database for evaluation of fundus image segmentation algorithms. Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg a Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav biomedicínského inženýrství.. URL: http://www5.informatik.uni-erlangen.de/research/data/fundus-images; http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

WALEK, P.; WALCZYSKO, M.; KOLÁŘ, R.: Řešení algebraických rovnic; Numerické řešení algebraické rovnice. Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: ECG SEEKER; Software pro rozměření signálů EKG. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

LAMOŠ, M.; NOVOTNÝ, A.; KOLÁŘ, R.: iterate_relax_linsystem; Řešení soustav lineárních rovnic iteračními metodami. Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

LAMOŠ, M.; NOVOTNÝ, A.; KOLÁŘ, R.: heart_axis; Výpočet směru srdeční osy. Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

GAZÁREK, J.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; ODSTRČILÍK, J.: OCT_blood_vessel_tree_2.1; Software pro rekonstrukci cévního řečiště z dat optické koherentní tomografie. Ústav biomedicínského inženýrství, VUT v Brně, Kolejní 2906/4, Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

GAZÁREK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R.; ODSTRČILÍK, J.: RNFL_reg_2.0; Software pro detekci fokálního výpadku vrstvy nervových vláken pomocí texturní analýzy. Ústav biomedicínského inženýrství, VUT v Brně, Kolejní 2906/4, Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: HRV_time_domain_analysis; Software pro výpočet parametrů HRV v časové oblasti. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

DRASTICH, A.; ZUBAL, L.; KOLÁŘ, R.: akviziční kontrast; Akviziční kontrast při projekčním a projekčně-rekonstrukčním zobrazení. ÚBMI VUT FEKT v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J.: ECG Squeezer; Software pro kompresi signálů EKG. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: QRS SEEKER; Software pro detekci komplexů QRS. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V.; JAN, J.; GAZÁREK, J.; NOVOTNÝ, A.: RNFL_detection_v2.0; Software pro detekci výpadku ve vrstvě nervových vláken na sítnici. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 612 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

DRASTICH, A.; NOVOTNÝ, L.; KOLÁŘ, R.: Hodnocení kvality CT RTG; Kvantitativní hodnocení kvality CT RTG zobrazení. ÚBMI VUT FEKT v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

DRASTICH, A.; FIALA, P.; KOLÁŘ, R.: RTG a CT RTG proces zobrazení; Modelování procesu projekčního a projekčně-rekonstrukčního RTG zobrazení. ÚBMI VUT FEKT v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

ČECH, P.; ČÍŽEK, M.; DLOUHÝ, J.; ROZMAN, J.: monitorovací jednotka; Systém monitorování polohy hlavy. ÚBMI, FEKT, VUT v Brně. (prototyp)
Detail

ČECH, P.; ČÍŽEK, M.; DLOUHÝ, J.; ROZMAN, J.: HPM; Software pro systém monitorování polohy hlavy. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, vysoké učení technické v Brně. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.: SABOND; Similarity Analysis Based On Nucleotide Density Software. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: ASKLEPIOS; Software pro filtraci signálů EKG a srdečních akčních potenciálů. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ODSTRČILÍK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R.; GAZÁREK, J.: vessels_program_v3.1; Software pro segmentaci cévního řečiště na snímcích sítnice. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 612 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.: FYLOGEN; Analyzátor pro tvorbu a vyhodnocení fylogenetické stromové struktury. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

DRASTICH, A.; ŠTĚPÁNEK, V.; KOLÁŘ, R.: Simulátor infrakamery; Modelování procesu zobrazení infrakamerou. ÚBMI VUT FEKT v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail