Product detail

Metodika ověřování a prokazování souladu výroben s požadavky

DRÁPELA, J. DVOŘÁČEK, J. MORÁVEK, J. VOJTEK, M. PTÁČEK, M. TOMAN, P. MANHALTER, M. ONDEREK, A. ŠTÍCHA, P. KRATOCHVÍL, P. HRUŠKA, T.

Product type

metodika schválená

Abstract

Cílem je identifikovat možnosti aplikace, analyzovat a v podobě metodiky zformulovat metody a procesy prokazování a udržování souladu výroben s požadavky na připojení na základě certifikátů. Nedílnou součástí je vymezení podmíněností, vazeb, zastupitelnosti a platnosti certifikátů. Podstatou navrhované nové metodiky je stanovit/rozšířit rámec pro rutinní, spolehlivé, správné a metodicky jednoznačné sledování souladu výroben připojovaných především do sítí vn a nn DS v ČR. I když je cíleno na využití metodiky v první řadě pro výrobny v DS vn a nn, je její koncepce obecná a pojetí obecné tak, aby zahrnovala procesy a okolnosti pro připojení jak do distribučních soustav, tak i přenosové soustavy ČR. Tato metodika byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Je výsledkem projektu TK04010060 „Implementace certifikačních procesů pro zajištění integrace rozptýlených zdrojů v souladu s požadavky Nařízení EU“, program Théta, Podprogram 1 - Výzkum ve veřejném zájmu.

Keywords

RfG, výrobní moduly, sledování souladu, PPDS Příloha 4, autorizovaný certifikátor

Create date

29.12.2022

Location

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – Staré Město, odbor elektroenergetiky a teplárenství MPO ČR.

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Documents