Ing.

Petr Šperka

Ph.D.

FME, IMID DT – Assistant professor

+420 54114 3323, +420 54114 3238
sperka@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Petr Šperka, Ph.D.

Projects

 • 2021

  VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉHO SERVOVÁLCE PRO ENERGETICKÝ PRŮMYSL („SERDYN“), zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.05.2023
  Detail

  FW03010357, Výzkum a vývoj hydrostatického pohonu a uložení točny na bázi adaptivních regulačních smyček, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2020

  Studium tribologických vlastností náhrad malých kloubů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  NCK MESTEC - 02_DP_FSI NETME, zahájení: 01.02.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

  TN01000071, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2018

  GC18-26849J, Termoelastohydrodynamika povlakovaných polymerních ozubení, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Studium vlivu reologie maziv v elastohydrodynamicky mazaných kontaktech, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  TH02010205, Rotační aktuátor pro vesmírné aplikace, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  GP14-31139P, Měření profilu rychlosti toku tekutin ve vysoce zatížených kontaktech, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  Vliv reologie na mazání reálných kontaktů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Vliv povrchových nerovností na utváření mazacího filmu, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Chování povrchů s reálnými nerovnostmi v moderních tribologických soustavách, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Studium tenkých mazacích filmu s využitím 3D optické profilometrie, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Vliv cílené modifikace topografie třecích povrchů na utváření mazacích filmů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Bezkontaktní 3D měření topografie povrchů ve strojírenství, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  In-situ studium změny topografie třecích povrchů v elastohydrdynamickém kontaktu, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail