doc. Ing.

Petr Sedlák

Ph.D.

FEEC, UFYZ – Associate professor

+420 54114 6021
sedlakp@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Petr Sedlák, Ph.D.

Projects

 • 2023

  Charakterizace a syntéza nanokompozitních materiálů a struktur pro ukládání/generování elektrické energie, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  Back-gated few-layers graphene gas sensors: charge transport and its fluctuation used for performance improvement, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  Několikavrstvé grafenové senzory plynu se zadním hradlem: transport náboje a jeho fluktuace pro zlepšení vlastností, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

 • 2020

  Pokročilá charakterizace materiálů pro senzoriku a generátory elektrické energie , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  Systém realizace přenosné a stacionální časomíry, zahájení: 09.03.2018, ukončení: 30.08.2018
  Detail

  Zavedení atraktivního a efektivního studia v anglickém jazyce na FIT, zahájení: 01.02.2018, ukončení: 31.08.2019
  Detail

  GA18-19104S, Vliv krystalinity polymerního elektrolytu a morfologie uhlíkové elektrody na transport náboje a jeho fluktuace v elektrochemických plynových senzorech, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.06.2021
  Detail

 • 2017

  Inovativní metody diagnostiky optických a elektrických vlastností organických a anorganických materiálů a struktur, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  Návrh a realizace software pro řízení bezpečnostních tlačítek, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 21.12.2016
  Detail

 • 2015

  European Consortium for Lithium-Sulfur Power for Space Environments, zahájení: 01.12.2015, ukončení: 30.11.2017
  Detail

  The design of models for description of electrical characteristics of Multi-Layer Ceramic Capacitors (MLCCs) from AVX portfolio, zahájení: 15.05.2015, ukončení: 20.08.2016
  Detail

  Modelování vlastností superkondenzátorů Maxwell a NessCap, zahájení: 20.04.2015, ukončení: 30.11.2015
  Detail

 • 2014

  TA04010312, Zlepšení povrchové kvality litých sochorů, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Rozvoj pokročilých metod pro diagnostiku elektrotechnických materiálů a součástek, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  7AMB13PL032, Optimalizace detekce plynů u rezistivních senzorů a křemených mikrovážek na základě stochastických procesů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Vytvoření laboratorní úlohy šíření elastických vln v materiálech, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Diagnostika defektů v materiálech pro elektroniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  FR-TI2/536, Výzkum a vývoj progresívních nástrojů pro zlepšení povrchové kvality tyčí a drátů , zahájení: 01.03.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2008

  GP102/08/P589, Senzory akustické emise pro teploty do 250°C, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  Nedestruktivní testováni s využitím elektro-ultrazvukové metody, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2004

  Piezokeramický senzor pro frekvenční pásmo 2-3 MHz, zahájení: 14.04.2004
  Detail