Project detail

Inovativní metody diagnostiky optických a elektrických vlastností organických a anorganických materiálů a struktur

Duration: 01.03.2017 — 29.02.2020

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

On the project

Projekt cílí na propracování metod pro charakterizaci a diagnostiku zkoumaných organických a anorganických materiálů a struktur. Soustředí se na detekci lokálních defektů na povrchu a v objemu, analýzu jejich vzniku, a dále na sledování degradace celého vzorku vlivem stárnutí či vystavením podmínkám umělého stárnutí. Budou popsány fyzikální mechanismy zkoumaných procesů a vytvořeny popisy a modely jak vlastních vzorků, tak i defektů. Koncentrace fyzikálně různorodých metod nabízí neobyčejný pohled s mimořádným aplikačním potenciálem.

Mark

FEKT-S-17-4626

Default language

Czech

People responsible

Bartlová Milada, doc. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Gajdoš Adam, Ing. - fellow researcher
Grmela Lubomír, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Jurčík Michal, Ing. - fellow researcher
Kaspar Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Koktavý Pavel, prof. Ing., CSc. Ph.D. - fellow researcher
Kuparowitz Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Liedermann Karel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Macků Robert, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Papež Nikola, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Podshivalov Aleksandr - fellow researcher
Pokorný Josef, Ing. - fellow researcher
Sobola Dinara, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Spohner Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Škarvada Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Škvarenina Ľubomír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sedlák Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Physics
- (2017-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2017-01-01 - 2019-12-31)

Results

ŠKVARENINA, Ľ.; MACKŮ, R. Noise and optical spectroscopy of single junction silicon solar cell. METROL MEAS SYST, 2018, vol. 25, no. 2, p. 303-316. ISSN: 0860-8229.
Detail

DALLAEV, R.; PAPEŽ, N.; SOBOLA, D.; RAMAZANOV, S.; SEDLÁK, P. Investigation of structure of AlN thin films using Fourier-transform infrared spectroscopy. In Procedia Structural Integrity. Procedia Structural Integrity. Elsevier, 2020. p. 601-606. ISSN: 2452-3216.
Detail

SPOHNER, M. Dielectric Properties of Natural Oils from Diffeerent Oilseeds. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. p. 640-644. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

ŠKVARENINA, Ľ. Electroluminescence and Thermal Imaging of Defects in Thin-film Chalcopyrite Solar Cells. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 690-694. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

PAPEŽ, N. Characteristics of gallium arsenide solar cells at high temperature. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: 2017. p. 693-697. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

KUPAROWITZ, T.; KUPAROWITZ, M. Lead-Acid Battery Evaluation Based on Open Circuit Voltage Fluctuation Measurement. In EEICT proceedings of the 23rd conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 685-689. ISBN: 9788021454965.
Detail

KUPAROWITZ, M.; KUPAROWITZ, T. Tantalum Capacitor as a MIS Structure: Transport Characteristic Temperature Dependencies. In EEICT proceedings of the 23rd conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 645-649. ISBN: 9788021454965.
Detail

GAJDOŠ, A. SILICON SOLAR CELL PARAMETERS CHANGE AFTER FOCUSED ION BEAM MILLING. In Proceedings of the 23 rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. p. 665-669. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

KUPAROWITZ, T.; SEDLÁKOVÁ, V.; SEDLÁK, P.; ŠIKULA, J. Low frequency noise of electrochemical power sources. In 2017 International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF). Vilnius, Lithuania: IEEE, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-2760-6.
Detail

ŢĂLU, Ş.; PAPEŽ, N.; SOBOLA, D.; ACHOUR, A.; SOLAYMANI, S. Micromorphology investigation of GaAs solar cells: case study on statistical surface roughness parameters. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2017, vol. 28, no. 15, p. 1-12. ISSN: 0957-4522.
Detail

ŠKVARENINA, Ľ.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.; GAJDOŠ, A.; ŠIKULA, J. Noise fluctuation changes related to edge deletion of thin-film Cu(In,Ga)Se2 solar cells. In 2017 International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF). Proceedings of a meeting held 20-23 June 2017, Vilnius, Lithuania: Institute of Electrical and Electronics Engineers ( IEEE ), 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-2761-3.
Detail

ŠKVARENINA, Ľ.; GAJDOŠ, A.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P. Detection of microstructural defects in chalcopyrite Cu(In,Ga)Se2 solar cells by spectrally-filtered electroluminescence. In Photonics, Devices, and Systems VII. Proceedings of SPIE. Bellingham, Washington 98227-0010 USA: SPIE, 2017. p. 1-7. ISBN: 9781510617025. ISSN: 0277-786X.
Detail

POKORNÝ, J. The Width and Shift of Spectral Lines. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. p. 624-628. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

SPOHNER, M. Study of dielectric properties of mineral oils and natural oils and methyl esters of natural oils. In Dielectric Liquids (ICDL), 2017 IEEE 19th International Conference on. 2017 IEEE 19th International Conference on Dielectric Liquids (ICDL). 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-4877-9. ISSN: 2153-3733.
Detail

SOBOLA, D.; TALU, S.; SADOVSKÝ, P.; PAPEŽ, N.; GRMELA, L. Application of AFM Measurement and Fractal Analysis to Study the Surface of Natural Optical Structures. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2017, vol. 3, no. 15, p. 569-576. ISSN: 1804-3119.
Detail

GAJDOŠ, A.; ŠKVARENINA, Ľ.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R. Microscale localization and isolation of light emitting imperfections in monocrystalline silicon solar cells. In Photonics, Devices, and Systems VII. Proceedings of SPIE. Bellingham, Washington 98227-0010 USA: SPIE, 2017. p. 1-6. ISBN: 9781510617025. ISSN: 0277-786X.
Detail

PAPEŽ, N.; ŠKVARENINA, Ľ.; TOFEL, P.; SOBOLA, D. Thermal stability of gallium arsenide solar cells. In Photonics, Devices, and Systems VII. Proceedings of SPIE. 2017. p. 543-548. ISBN: 9781510617032. ISSN: 0277-786X.
Detail

PAPEŽ, N.; SOBOLA, D.; ŠKARVADA, P.; ŠKVARENINA, Ľ.; HEMZAL, D.; TOFEL, P.; GRMELA, L. Degradation analysis of GaAs solar cells at thermal stress. Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science - Solar Renewable Energy News 2017. Bratislava: Comenius University, 2017. p. 105-105. ISBN: 978-80-223-4411-1.
Detail

TALU, S.; SOBOLA, D.; PAPEŽ, N. Analysis and Recommendations for Education Process of Experts in the Field of Scanning Probe Microscopy. In Book Series: DEStech Transactions on Social Science Education and Human Science. DEStech Transactions on Social Science Education and Human Science. 439 North Duke Street Lancaster, Pennsylvania 17602 U.S.A.: DEStech Publications, Inc., 2017. p. 1-9. ISBN: 978-1-60595-489-9. ISSN: 2475-0042.
Detail

POKORNÝ, J. PROGRAM PROCESSING DATABASE DATA FOR CALCULATION OF SPECTRAL LINES WIDTH AND SHIFT IN PLASMA. Plasma Physics and Technology, 2017, vol. 4, no. 3, p. 277-280. ISSN: 2336-2626.
Detail

JURČÍK, M. PREPARATION OF COLD FIELD EMISSION CATHODES WITH ULTRA SHARP TIPS. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. p. 650-654. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

GAJDOŠ, A.; ŠKVARENINA, Ľ.; PAPEŽ, N.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R. Advanced methods for localization and isolation of surface defects in monocrystalline silicon solar cells. Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science - Solar Renewable Energy News 2017. Bratislava: Comenius University, 2017. p. 42-42. ISBN: 978-80-223-4411-1.
Detail

TALU, S.; PAPEŽ, N.; SOBOLA, D.; TOFEL, P. Fractal Analysis of the 3-D surface Topography of GaAs Solar Cells. In DEStech Transactions on Environment, Energy and Earth Sciences. DEStech Transactions on Environment, Energy and Earth Sciences. DEStech Publications, Inc., 2018. p. 489-493. ISBN: 978-1-60595-514-8. ISSN: 2475-8833.
Detail

TALU, S.; DALLAEV, R.; SOBOLA, D.; ŠKVARENINA, Ľ. Scanning Probe Microscopy of Organisms in Activated Sludge. In 2017 2nd International Conference on Applied Mechanics and Mechatronics Engineering (AMME 2017). DEStech Transactions on Engineering and Technology Research. Lancaster, Pennsylvania 17602 U.S.A.: DEStech Publications, Inc., 2018. p. 129-135. ISBN: 978-1-60595-521-6. ISSN: 2475-885X.
Detail

Suleymanov S.;, Sveshnikova J.; Amirov A.; Dallaev R. Quantum chemical sustainability assessment of Oxygen-containing Carbon Cluster Compounds with Alkali Metals Cations. Journal of Chemistry and Materials Research, 2017, no. 6, p. 13-15. ISSN: 2381-3628.
Detail

ŠIK, O.; ŠKVARENINA, Ľ.; CAHA, O.; MORAVEC, P.; ŠKARVADA, P.; BELAS, E.; GRMELA, L. Determining the sub-surface damage of CdTe single crystals after lapping. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2018, vol. 29, no. 11, p. 9652-9662. ISSN: 0957-4522.
Detail

Dallaev R.S., Abdullaev M.G. Nanostructured particles of palladium in the synthesis of drugs. Questions of science: theoretical and practical view. Accent Graphics Publishing & Communications Westwood – Canada. 2015. p. 13-18. ISBN: 978-1-77192-211-1.
Detail

Abdulagatov A.I., Ramazanov Sh.M., Dallaev R.S., Murliev E.K., Palchaev D.K., Rabadanov M.Kh., Abdulagatov I.M. Atomic Layer Deposition of AlN Using Tris(diethylamido)aluminum with Ammonia or Hydrazine. Russian Microelectronics, 2018, vol. 47, no. 2, p. 118-130. ISSN: 1063-7397.
Detail

Dallaev R.S., Efendieva N.M., Orlova L.A., Dallaeva D.S. Study of physical properties of microbiological synthesis products. In the World of Scientific Discoveries, 2015, vol. 4.1, no. 64, p. 597-607. ISSN: 2072-0831.
Detail

Dallaev R.S., Orlova L.A. Development of technology for obtaining 3D graphene for supercapacitors. Actual problems of road traffic education and prospects of development of the industry. 2018. p. 324-329. ISBN: 978-5-00128-041-5.
Detail

Sobola D.S., Dallaev R.S., Orlova L.A. Role of higly oriented pyrolytic graphite in nanofabrication. Actual problems of road traffic education and prospects of development of the industry. 2018. p. 333-336. ISBN: 978-5-00128-041-5.
Detail

ŠKVARENINA, Ľ. Dark J–V Characteristics Model of Chalcopyrite-Based Solar Cells. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 528-532. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

GAJDOŠ, A.; ŠKARVADA, P.; ŠKVARENINA, Ľ. Charakterizace a izolace defektů monokrystalických křemíkových solárních článků na mikroskopické úrovni. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 1, s. 14-18. ISSN: 1213-1539.
Detail

GAJDOŠ, A. Local isolation of microscale defective areas in monocrysline silicon solar cells. In Proceedings of the 24 th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. p. 518-522. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

Pokorný, J. Comparing main spectroscopic databases. In Proceedings of the 24th Conference Student EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 493-497. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

PAPEŽ, N. Morphological structure of solar cells based on silicon and gallium arsenide after ion etching. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 513-517. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

TALU, S.; YADAV, R.; ŠIK, O.; SOBOLA, D.; DALLAEV, R.; SOLAYMANI, S.; MAN, O. How topographical surface parameters are correlated with CdTe monocrystal surface oxidation. MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, 2018, no. 85, p. 15-23. ISSN: 1369-8001.
Detail

MÍVALT, F. EVALUATION OF FLOW-INDUCED VOLTAGE FLUCTUATIONS OF GAS CHEMIRESISTORS BY PARAMETRIC EMPIRICAL MODEL. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. s. 267-269. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

ŞTEFAN ŢĂLU, RASHID DALLAEV, DINARA SOBOLA. Evaluation of Surface Characteristics of Highly Oriented Pyrolitic Graphite. In 2018 2nd International Conference on Advances in Management Science and Engineering (AMSE 2018). 2018. p. 150-154. ISBN: 978-1-60595-566-7.
Detail

ŢĂLU, Ş.; SOBOLA, D.; PAPEŽ, N.; DALLAEV, R.; SEDLÁK, P. Efficient processing of data acquired using microscopy techniques. In DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science. DEStech Transactions on Social Science Education and Human Science. Lancaster, Pennsylvania 17602 U.S.A.: DEStech Publications, Inc., 2018. p. 202-207. ISBN: 978-1-60595-566-7. ISSN: 2475-0042.
Detail

PAPEŽ, N.; SOBOLA, D.; ŠKVARENINA, Ľ.; ŠKARVADA, P.; HEMZAL, D.; TOFEL, P.; GRMELA, L. Degradation analysis of GaAs solar cells at thermal stress. Applied Surface Science, 2018, no. 461, p. 212-220. ISSN: 0169-4332.
Detail

PAPEŽ, N.; SOBOLA, D.; GAJDOŠ, A.; ŠKVARENINA, Ľ.; MACKŮ, R.; ELIÁŠ, M.; NEBOJSA, A.; MOTÚZ, R. Surface morphology after reactive ion etching of silicon and gallium arsenide based solar cells. Journal of Physics: Conference Series, 2018, vol. 1124, no. 4, p. 165-171. ISSN: 1742-6596.
Detail

PAPEŽ, N.; HOLCMAN, V. Efektivní zpracování dat z mikroskopie skenující sondou. Jemná mechanika a optika, 2018, č. 63, s. 180-182. ISSN: 0447-6441.
Detail

GAJDOŠ, A.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R.; PAPEŽ, N.; ŠKVARENINA, Ľ.; SOBOLA, D. Isolation and optoelectronic characterization of Si solar cells microstructure defects. Journal of Physics: Conference Series, 2018, vol. 1124, no. 4, p. 1-6. ISSN: 1742-6596.
Detail

POKORNÝ, J. Silicon in spectroscopic data of world databases. Plasma Physics and Technology, 2018, vol. 5, no. 3, p. 117-121. ISSN: 2336-2626.
Detail

DALLAEV, R.; STACH, S.; TALU, S.; SOBOLA, D.; MÉNDEZ-ALBORES, A.; TREJO, G.; GRMELA, L. Stereometric Analysis of Effects of Heat Stressing on Micromorphology of Si Single Crystals. Silicon, 2019, vol. 11, no. 1, p. 1-15. ISSN: 1876-990X.
Detail

DALLAEV, R. Characterization of aln thin films deposited on thermally processed silicon substrates using pe-ald. In Proceedings of the 25 th Conference STUDENT EEICT 2019. doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. 2019. p. 704-709. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

DALLAEV, R.; ORLOVA, L.; SOBOLA, D. Imaging of structures at butterfly wings by atomic force microscopy. In PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE AUTOMIBLE TRANSPORT: INNOVATIONS, PROJECTS, STAFF. 2019. p. 241-245. ISBN: 978-5-00128-244-0.
Detail

VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; VANÝSEK, P. SEKUNDÁRNÍ VYUŽITÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE ZDROJÍCH SUROVIN A ENERGIE. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESpect 2019. 1. 2019. s. 80-86. ISBN: 978-80-553-3308-3.
Detail

KASPAR, P.; SOBOLA, D.; DALLAEV, R.; RAMAZANOV, S.; NEBOJSA, A.; REZAEE, S.; GRMELA, L. Characterization of Fe2O3 thin film on highly oriented pyrolytic graphite by AFM, Ellipsometry and XPS. Applied Surface Science, 2019, vol. 493, no. 1, p. 673-678. ISSN: 0169-4332.
Detail

SOBOLA, D.; PAPEŽ, N.; DALLAEV, R.; RAMAZANOV, S.; HEMZAL, D.; HOLCMAN, V. Characterization of nanoblisters on HOPG surface. In Journal of ELECTRICAL ENGINEERING. Journal of Electrical Engineering. FEI STU Bratislava: De Gruyter OPEN, 2019. p. 132-136. ISSN: 1335-3632.
Detail

PAPEŽ, N. Advanced structural analysis of silicon solar cells. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: 2019. p. 723-727. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

STACH, S.; TALU, S.; DALLAEV, R.; ARMAN, A.; SOBOLA, D.; SALERNO, M. Evaluation of the Topographical Surface Changes of Silicon Wafers after Annealing and Plasma Cleaning. Silicon, 2020, vol. 11, no. 1, p. 2563-2570. ISSN: 1876-990X.
Detail

PAPEŽ, N.; GAJDOŠ, A.; DALLAEV, R.; SOBOLA, D.; SEDLÁK, P.; MOTÚZ, R.; NEBOJSA, A.; GRMELA, L. Performance analysis of GaAs based solar cells under gamma irradiation. Applied Surface Science, 2020, no. 510, p. 265-272. ISSN: 0169-4332.
Detail

PAPEŽ, N.; DALLAEV, R.; SOBOLA, D.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P. Microstructural investigation of defects in photovoltaic cells by the electron beam-induced current method. In Procedia Structural Integrity. Procedia Structural Integrity. Elsevier, 2020. p. 595-600. ISSN: 2452-3216.
Detail

KASPAR, P. Spectrometric evaluation of carbon quantum dot size distribution. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 614-618. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail