Project detail

Rozvoj pokročilých metod pro diagnostiku elektrotechnických materiálů a součástek

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2016

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

On the project

Projekt se zabývá výzkumem postupů pro diagnostiku moderních materiálů či součástek užívaných nejen v elektrotechnice s cílem zlepšit kvalitu jejich výroby. Tyto metody budou sloužit k detekci a analýze nehomogenit a také ke tvorbě fyzikálních modelů těchto poruch. Vlastní výzkum spočívá v rozvoji metod šumové a dielektrické spektroskopie, sledování transportu náboje, topografii polovodičových povrchů, jejich lokální spektroskopii, modelování a matematickém zpracování experimentálně získaných výstupních veličin.

Mark

FEKT-S-14-2240

Default language

Czech

People responsible

Grmela Lubomír, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Holcman Vladimír, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jurčík Michal, Ing. - fellow researcher
Kaspar Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kašparec Michal, Ing. - fellow researcher
Koktavý Pavel, prof. Ing., CSc. Ph.D. - fellow researcher
Kuparowitz Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Liedermann Karel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Podshivalov Aleksandr - fellow researcher
Prokopyeva Elena, Ing. - fellow researcher
Sobola Dinara, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Spohner Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šicner Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Škvarenina Ľubomír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tománek Pavel, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Vondra Marek, Ing. - fellow researcher
Sedlák Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Physics
- (2014-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2014-01-01 - 2016-12-31)

Results

PROKOPYEVA, E. Macroscopic investigations of meat ageing. In Proceedings of the International Summer School on Application of Scanning Probe Microscopy in Life Sciences, Soft Matter and Nanofabrication. Aalborg: River Publishers, 2014. p. 10-11. ISBN: 9788793102330.
Detail

SOBOLA, D.; PAPEŽ, N.; ŠKARVADA, P.; TOMÁNEK, P. Srovnání metod SEM a SPM pro charakterizaci solárních článků. Jemná mechanika a optika, 2017, č. 62, s. 81-83. ISSN: 0447-6441.
Detail

PROKOPYEVA, E. The description of a local biosensor for biophotonics. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. Volume 3. Brno: LITERA, 2014. p. 170-174. ISBN: 978-80-214-4922-0.
Detail

POKORNÝ, J. Technika, která se váže ke standardu IEEE 802.11. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, roč. 18, č. 4, s. 113-118. ISSN: 1213-1539.
Detail

KASPAR, P.; PROKOPYEVA, E.; TOMÁNEK, P.; GRMELA, L. Changes in Optical Properties of Biological Tissue: Experiment and Monte Carlo Simulation. In Proceedings of SPIE 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Proceedings of SPIE. Bellingham, USA: SPIE, 2016. p. 101420R1 (101420R6 p.)ISBN: 9781510607330. ISSN: 0277-786X.
Detail

KUPAROWITZ, T.; SEDLÁKOVÁ, V.; SZEWCZYK, A.; HASSE, L.; SMULKO, J.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.; ŠIKULA, J. Supercapacitors – Charge Redistribution and Restoring Voltage. In Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 145-150. ISBN: 978-80-214-4985-5.
Detail

DALLAEVA, D.; TALU, S.; STACH, S.; ŠKARVADA, P.; TOMÁNEK, P.; GRMELA, L. AFM imaging and fractal analysis of surface roughness of AlN epilayers on sapphire substrates. Applied Surface Science, 2014, vol. 312, no. 312, p. 81-86. ISSN: 0169-4332.
Detail

KASPAR, P. Artifact removal by local extrema detection in images from electron microscopy. In STUDENT EEICT, Proceedings of the 20th conference, Volume 3. Tábor 43a, 612 00, Brno: LITERA, 2014. p. 31-35. ISBN: 978-80-214-4922-0.
Detail

KASPAR, P.; TOMÁNEK, P. Optické difúzní metody pro neinvazivní medicínskou diagnostiku. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 8, s. 217-220. ISSN: 0447-6441.
Detail

DALLAEVA, D.; PROKOPYEVA, E.; TOMÁNEK, P.; GRMELA, L.; RAMAZANOV, S. Interferometry and Atomic force microscopy of substrates for optoelectronics proceeded by dry plasma etching. In 2014 International Symposium on Optomechatronic Technologies (ISOT 2014). Proceedings. The Computer Security Foundations Workshop III. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society Press, 2014. p. 283-287. ISBN: 978-1-4799-6666-0. ISSN: 1063-6900.
Detail

DALLAEVA, D.; RAMAZANOV, S.; PROKOPYEVA, E.; BRÜSTLOVÁ, J.; TOMÁNEK, P. Lokální topografie optoelektronických substrátů připravených pomocí plazmového leptání. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 11-12, s. 299-302. ISSN: 0447-6441.
Detail

PODSHIVALOV, A.; TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P. Statistical characteristics of electromagnetic emission signals of mechanical loaded composite samples. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2014, vol. 2014, no. 3, p. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

KUPAROWITZ, T.; SEDLÁKOVÁ, V.; SZEWCZYK, A.; HASSE, L.; SMULKO, J.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.; ŠIKULA, J. Charge Redistribution and Restoring voltage of Supercapacitors. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2014, vol. 2014, no. 3, p. 1-7. ISSN: 1802-4564.
Detail

DALLAEVA, D.; RAMAZANOV, S.; PROKOPYEVA, E.; KASPAR, P.; TOMANEK, P. AFM Imaging of Natural Optical Structures. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2014, vol. 12, no. 6, p. 639-644. ISSN: 1804-3119.
Detail

DALLAEVA, D.; RAMAZANOV, S.; PROKOPYEVA, E.; TOMÁNEK, P.; GRMELA, L. Local topography of optoelectronic substrates prepared by dry plasma etching process. Proceedings of SPIE, 2015, vol. 9442, no. 9442, p. 9442081-9442086. ISSN: 0277-786X.
Detail

DALLAEVA, D.; TOMANEK, P.; PROKOPYEVA, E.; KASPAR, P.; GRMELA, L.; SKARVADA, P. AFM imaging of natural optical structures. Proceedings of SPIE, 2015, vol. 9442, no. 9442, p. 944209-1 (944209-8 p.)ISSN: 0277-786X.
Detail

DALLAEVA, D.; TOMÁNEK, P.; ŠKARVADA, P.; GRMELA, L. Realization of microscale detection and localization of low light emitting spots in monocrystalline silicon solar cells. Proceedings of SPIE, 2015, vol. 9450, no. 9450, p. 94501O-1 (94501O-7 p.)ISSN: 0277-786X.
Detail

DALLAEVA, D.; RAMAZANOV, S.; RAMAZANOV, G.; AKHMEDOV, R.; TOMÁNEK, P. Characterizing SiC-AlN semiconductor solid solutions with indirect and direct bandgaps. Proceedings of SPIE, 2015, vol. 9450, no. 9450, p. 94501R-1 (94501R-6 p.)ISSN: 0277-786X.
Detail

KASPAR, P.; PROKOPYEVA, E.; TOMÁNEK, P.; GRMELA, L. Optical scattering in muscle tissue and its utilisation. Proceedings of SPIE, 2015, vol. 9442, no. 9442, p. 94420I1 (94420I7 p.)ISSN: 0277-786X.
Detail

PROKOPYEVA, E.; KASPAR, P.; TOMÁNEK, P.; GRMELA, L. Optical properties of metal nanoparticles used in biosensors. Proceedings of SPIE, 2015, vol. 9442, no. 944217, p. 944217-1 (944217-7 p.)ISSN: 0277-786X.
Detail

ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R.; DALLAEVA, D.; SEDLÁK, P.; GRMELA, L.; TOMÁNEK, P. SEM and AFM imaging of solar cells defects. Proceedings of SPIE, 2015, vol. 9450, no. 9450, p. 1-6. ISSN: 0277-786X.
Detail

STACH, S.; DALLAEVA, D.; TALU, S.; KASPAR, P.; TOMÁNEK, P.; GIOVANZANA, S.; GRMELA, L. Morphological features in aluminum nitride epilayers prepared by magnetron sputtering. MATERIALS SCIENCE-POLAND, 2015, vol. 33, no. 1, p. 175-184. ISSN: 0137-1339.
Detail

KUPAROWITZ, T.; KUPAROWITZ, M. Assessment of Noise Sources in Resistors. In Proceedings of the 21st Student Competition Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. p. 418-422. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

SPOHNER, M. Design and realization of measuring coils for diagnostics quantity of nanoparticles in kerosene and identifying of type natural oil. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2015. p. 536-540. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

PODSHIVALOV, A. A COMPARISON OF DIFFERENT TYPES OF PROBES FOR DETECTING ELECTROMAGNETIC EMISSION. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: LITERA, 2015. p. 101-105. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

KASPAR, P. Monte Carlo Calculation of Energy Strain on a Muscle Fiber Due to Light Absorption. In Student EEICT Proceedings of the 21st Student Competition Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. p. 521-525. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

PROKOPYEVA, E. Investigation of optical properties of biological tissues. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2015. p. 531-535. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

ŠKVARENINA, Ľ. Šumová a optická spektroskopia monokryštalických kremíkových solárnych článkov. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, roč. 17, č. 4, s. 136-142. ISSN: 1213-1539.
Detail

DALLAEVA, D.; SADOVSKÝ, P.; TOMÁNEK, P. Role of Surface Features of Butterfly Wings in Optical Properties Characterization. DGaO-PROCEEDINGS, 2015, vol. 2015, no. 2015, p. 1-2. ISSN: 1614-8436.
Detail

PROKOPYEVA, E.; KASPAR, P.; TOMÁNEK, P. The study of polarization properties of meat. DGaO-PROCEEDINGS, 2015, vol. 2015, no. 2015, p. 1-2. ISSN: 1614-8436.
Detail

TOMÁNEK, P.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R.; SOBOLA, D.; BRÜSTLOVÁ, J.; GRMELA, L. Microscale localization and detection of defects in crystalline silicon solar cells. DGaO-PROCEEDINGS, 2015, vol. 2015, no. 2015, p. 1-2. ISSN: 1614-8436.
Detail

KASPAR, P.; PROKOPYEVA, E.; TOMÁNEK, P. Local Field Measurement of Optical Characteristics of Organic Phantoms. DGaO-PROCEEDINGS, 2015, vol. 2015, no. 2015, p. 1-2. ISSN: 1614-8436.
Detail

SOBOLA, D. NON-DESTRUCTIVE LOCAL DIAGNOSTICS OF OPTOELECTRONIC DEVICES. FEKT VUT: 2015. p. 1-108.
Detail

PODSHIVALOV, A. METHOD FOR SEARCHING ANOMALOUS EVENTS IN THE ELECTROMAGNETIC EMISSION SIGNAL USING STATISTICAL DATA PROCESSING. In MMK 2015 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. MAGNANIMITAS, 2015. p. 2446-2450. ISBN: 978-80-87952-12-2.
Detail

KASPAR, P. Local electron-sample interaction during scanning electron microscopy on organic and metallic objects. In Student EEICT Proceedings of the 22nd Student Competition Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. p. 738-742. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

PROKOPYEVA, E. The influence of the type of electrodes on the biological impedance measurement. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. p. 773-777. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

ŠKVARENINA, Ľ. Microstructural Defects of Solar Cells Investigated by a Variety Diagnostic Methods. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. p. 743-747. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

PODSHIVALOV, A. SIGNAL FILTRATION FOR DETECTING ELECTROMAGNETIC EMISSION. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: LITERA, 2016. p. 758-762. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

KUPAROWITZ, T. SUPERCAPACITOR PARAMETERS DEPENDENCE ON CHARGING DURATION. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. 1. 2016. p. 680-684. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

SPOHNER, M. Study of the dielectric properties of vegetable oils and their constituents. In DEMISEE 2016 - Proceedings of International Conference. Papradno, Slovakia: IEEE, 2016. p. 16-19. ISBN: 978-1-5090-1248-0.
Detail

JURČÍK, M.; GRMELA, L. TUNGSTEN WIRE SURFACE CLEANING USING ELECTROPOLISHING PROCESS. In Proceedings of the 21st Competition Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: VUTIUM, 2015. p. 516-520. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

JURČÍK, M.; GRMELA, L. Automated Electrochemical Etching Prototype for Cold Field Emission Cathodes. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: VUTIUM, 2016. p. 300-305. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

ŠKVARENINA, Ľ.; MACKŮ, R. Application of electrical measurements to investigation of solar cell microstructure defects. Solid State Phenomena, 2017, vol. 258, no. 8, p. 473-476. ISSN: 1662-9779.
Detail

KASPAR, P.; PROKOPYEVA, E.; TOMÁNEK, P.; GRMELA, L. Angular absorption of light used for evaluation of structural damage to porcine meat caused by aging, drying and freezing. MEAT SCIENCE, 2016, no. 126, p. 22-28. ISSN: 0309-1740.
Detail

AUBRECHT, V.; HÁZE, J.; KOSINA, P.: Student EEICT 2016. Brno (28.04.2016)
Detail

AUBRECHT, V.; HÁZE, J.: Student EEICT 2015. Brno (23.04.2015)
Detail

MUSIL, V., ŠILHAN, J.: Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2014. Brno (25.06.2014)
Detail