doc. Ing.

Petr Beneš

Ph.D.

FEEC, UAMT – Department Financial Officer

+420 54114 6412
benes@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.

Projects

 • 2023

  Výzkum pokročilých metod a technologií v oblasti kybernetiky, robotiky, umělé inteligence, automatizace a měření , zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2021

  AI4CSM - Automotive Intelligence for/at Connected Shared Mobility, zahájení: 01.05.2021, ukončení: 30.11.2024
  Detail

 • 2020

  Výzkum v oblasti automatizace, kybernetiky a umělé inteligence pro Průmysl 4.0, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  RICAIP - Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production, zahájení: 01.09.2019, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  FV40049, Automatizace výroby plechových klecí pro soudečková ložiska, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  NewControl - Integrated, Fail-Operational, Cognitive Perception, Planning and Control Systems for Highly Automated Vehicles, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.03.2023
  Detail

  Možnosti identifikace porušení hydroizolace mostů pomocí senzorů, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  DEK BIM FUTURE BUILDING , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Spolupráce na vývoji MES/MOM systému, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Vývojové zkoušky senzorů vibracemi a teplotou, zahájení: 04.07.2017, ukončení: 28.07.2017
  Detail

  Vývojové zkoušky rázové odolnosti čerpadel, zahájení: 26.06.2017, ukončení: 18.07.2017
  Detail

  Vývojové zkoušky senzorů vibracemi a teplotou, zahájení: 21.06.2017, ukončení: 11.07.2017
  Detail

  Vývojové zkoušky krytu motoru vibracemi a teplotou, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 22.06.2017
  Detail

  I-MECH - Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 31.05.2020
  Detail

  SILENSE - (Ultra)Sound Interfaces and Low Energy iNtegrated SEnsors, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 30.04.2020
  Detail

  AUTODRIVE - Advancing fail-aware, fail-safe, and fail-operational electronic components, systems, and architectures for fully automated driving to make future mobility safer, affordable, and end-user acceptable, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 31.10.2020
  Detail

  Vývojové zkoušky senzorů vibracemi a teplotou, zahájení: 21.04.2017, ukončení: 13.06.2017
  Detail

  Vývojové zkoušky senzorů vibracemi a teplotou, zahájení: 21.04.2017, ukončení: 22.06.2017
  Detail

  Vývojové zkoušky krytu motoru vibracemi a teplotou, zahájení: 20.04.2017, ukončení: 01.06.2017
  Detail

  Vývojové zkoušky krytu motoru vibracemi a teplotou, zahájení: 20.03.2017, ukončení: 01.06.2017
  Detail

  Vývojové zkoušky senzorů vibracemi a teplotou, zahájení: 16.03.2017, ukončení: 27.03.2017
  Detail

  Průmysl 4.0 v automatizaci a kybernetice, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Vývojové zkoušky senzorů vibracemi a teplotou, zahájení: 20.02.2017, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Technická podpora návrhu diagnostické jednotky, zahájení: 16.02.2017, ukončení: 30.04.2017
  Detail

  TH02010830, Automatizace, měření a monitoring montážních procesů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Spolupráce při výzkumu vlivu teploty a vibrací na životnost měřících akvizičních modulů, zahájení: 01.12.2016, ukončení: 14.12.2016
  Detail

  Vývojové zkoušky krytu motoru vibracemi a teplotou, zahájení: 03.11.2016, ukončení: 28.11.2016
  Detail

  Výzkumné a vývojové práce v oblasti širšího nasazování systémů operativního řízení výroby, zahájení: 01.11.2016, ukončení: 01.09.2017
  Detail

  Vývojové zkoušky konektorů vibracemi a teplotou, zahájení: 25.10.2016, ukončení: 16.11.2016
  Detail

  Vývojové zkoušky konektorů vibracemi a teplotou, zahájení: 13.10.2016, ukončení: 07.11.2016
  Detail

  Vývojové zkoušky tlakových ventilů vibracemi a teplotou , zahájení: 30.09.2016, ukončení: 17.10.2016
  Detail

  Vývojové zkoušky krytu motoru vibracemi a teplotou, zahájení: 06.09.2016, ukončení: 03.10.2016
  Detail

  Vývojové zkoušky krytu motoru vibracemi a teplotou, zahájení: 08.06.2016, ukončení: 24.06.2016
  Detail

  Vývojové zkoušky krytu motoru vibracemi a teplotou, zahájení: 07.06.2016, ukončení: 24.06.2016
  Detail

  Vývoj digitálních měřidel rovnoběžnosti a kolmosti, zahájení: 26.04.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Vývojové zkoušky krytu motoru vibracemi a teplotou, zahájení: 05.04.2016, ukončení: 26.04.2016
  Detail

  Vývojové zkoušky vlivu teploty a vibrací na funkci snímače M073, zahájení: 29.03.2016, ukončení: 30.05.2016
  Detail

  Vývojové zkoušky krytu motoru vibracemi a teplotou, zahájení: 18.02.2016, ukončení: 10.03.2016
  Detail

  Vývojové zkoušky vlivu teploty a vibrací na funkci snímače M073, zahájení: 25.01.2016, ukončení: 16.05.2016
  Detail

  Vývojové zkoušky krytu motoru vibracemi a teplotou, zahájení: 05.01.2016, ukončení: 28.01.2016
  Detail

  Výzkumné a vývojové práce v oblasti širšího nasazování systémů operativního řízení výroby, zahájení: 04.01.2016, ukončení: 09.12.2016
  Detail

  Charakterizace MEMS gyroskopických modulů za účelem vývoje zařízení pro vesmírné aplikace, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 01.03.2016
  Detail

  Snímač vlhkosti, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 13.05.2016
  Detail

 • 2015

  Vývojové posouzení vlivu vibrací a rázů na chování vlastností MO, zahájení: 01.12.2015, ukončení: 31.01.2016
  Detail

  Výzkum vlivu teploty a vibrací na životnost měřících a akvizičních modulů , zahájení: 01.09.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Vývojové zkoušky krytu motoru vibracemi a teplotou , zahájení: 01.05.2015, ukončení: 31.05.2015
  Detail

  Vývojové zkoušky tlakových ventilů vibracemi a teplotou , zahájení: 01.04.2015, ukončení: 31.08.2015
  Detail

  Vývojové zkoušky konektorů vibracemi a teplotou, zahájení: 01.04.2015, ukončení: 30.04.2015
  Detail

  Vývojové zkoušky krytu motoru vibracemi a teplotou, zahájení: 01.04.2015, ukončení: 31.08.2015
  Detail

  Vývojové zkoušky krytu motoru vibracemi a teplotou, zahájení: 01.04.2015, ukončení: 30.09.2015
  Detail

  Vývojové zkoušky krytu motoru vibracemi a teplotou, zahájení: 01.04.2015, ukončení: 30.09.2015
  Detail

  Vývojové zkoušky vibracemi a teplotou , zahájení: 01.04.2015, ukončení: 31.08.2015
  Detail

  Zpracování koncepce začlenění komunikační technologie IQRF do sítě bezpečného domu, zahájení: 15.01.2015, ukončení: 20.02.2015
  Detail

  Provedení analýzy a následná interpretace dat z vybrané databáze za použití metodologie dolování dat CRISP, zahájení: 15.01.2015, ukončení: 28.02.2015
  Detail

 • 2014

  Vývojové zkoušky vibracemi a rázy, zahájení: 01.11.2014, ukončení: 30.12.2014
  Detail

  Výzkum vlivu vibrací a rázů na chování a vlastnosti motorových pohonů MO 320, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.09.2014
  Detail

  Analýza vnějších vlivů působících na snímače vysokorychlostních měřidel, zahájení: 17.06.2014, ukončení: 17.03.2015
  Detail

  Výzkum nových řídicích metod, měřicích postupů a inteligentních prostředků v automatizaci, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  TE02000202, Advanced sensors, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2013

  TA03011279, Modulární systém pro provozní on-line diagnostiku vibrací točivých strojů s inteligentní detekcí a vyhodnocováním poruchových stavů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2012

  Výzkum a vývoj v oblasti hodnocení, predikce a zkoušení spolehlivosti výrobků. , zahájení: 01.10.2012, ukončení: 01.10.2013
  Detail

 • 2011

  FR-TI3/522, Výzkum a vývoj hmotnostního měřiče průtoku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 30.06.2014
  Detail

  Podpora výzkumu moderních metod a prostředků v automatizaci, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Inovace laboratorních cvičení předmětu Optoelektronické snímače, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Moderní metody a prostředky v automatizaci , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Metody určování tloušťky zdi, zahájení: 30.06.2009, ukončení: 30.11.2009
  Detail

  Vibrační zkoušky senzorů KECA 250B1, zahájení: 16.03.2009, ukončení: 12.06.2009
  Detail

  GD102/09/H082, Senzory a inteligentní senzorové systémy, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Inovace předmětu Inteligentní a polovodičové senzory, 2779/2009/F1/a, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  GD102/09/H081, SYNERGIE - Mobilní senzorické systémy a sítě, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2008

  Výzkum a vývoj zařízení pro přesnou identifikaci krajní polohy ocelového drátu v pásu pryže při výrobě ocelokordu., zahájení: 03.11.2008, ukončení: 30.11.2009
  Detail

  Měření parametrů vodivých laků, zahájení: 01.03.2008, ukončení: 30.05.2008
  Detail

 • 2007

  Inovace laboratoří elektronických měření, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  CREDO -6.RP EU , zahájení: 13.07.2006, ukončení: 31.07.2009
  Detail

  Inovace předmětu Inteligentní a polovodičové senzory, zahájení: 19.05.2006
  Detail

  GA101/06/1689, Analýza komponent modelu systému pro metodu akustické emise, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2001

  GA102/01/1044, Vývoj metod pro měření parametrů přesných převodovek, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2000

  GA102/00/0938, Tlakový analyzátor, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 1995

  GA102/95/1365, Heterogenní průmyslové sítě typu fieldbus, zahájení: 01.01.1995, ukončení: 31.12.1997
  Detail