Project detail

NCK MESTEC2 - DP 06 - Průmyslové a trakční pohony s vysokou účinností a spolehlivostí

Duration: 01.01.2023 — 31.12.2025

Funding resources

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž: Program Národní centra kompetence

- whole funder (2023-01-18 - 2031-12-31)

On the project

Celoevropský důraz na udržitelný rozvoj, ohleduplnost k životnímu prostředí a rostoucí ceny energií se projevuje také ve zvyšující se poptávce po vysoce účinných elektrických pohonech, elektrifikaci dopravních prostředků a mobilních pracovních strojů, zvýšení jejich spolehlivosti a životnosti. Cíle a výsledky dílčího projektu přispívají k naplnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), zejména Zajistit udržitelnou spotřebu a zdokonalit vybavení průmyslových podniků tak, aby byly udržitelné, účinněji využívaly zdroje. V rámci „Fit for 55 package“ je projekt svým cílem dosáhnout vyšší účinnosti čerpadel a elektromotorů pro průmysl a vývojem elektromotorů pro elektrifikaci dopravy v souladu s cílem zvýšit energetickou účinnost (Energy efficiency) a s cílem snížit emise v dopravě (CO2 emission standards for cars and vans). Současně se zvyšují požadavky i na další vlastnosti elektrických pohonů, jako spolehlivost, případně i odolnost při poruše, což je řešeno samotnou konstrukcí pohonu již při návrhu nebo diagnostickým systémem a monitorováním stavu. Monitorovací a diagnostické systémy také omezují plýtvání zdroji, neboť zabraňují často zbytečně brzké, preventivní, výměně komponent. Na tyto aktuální výzvy dílčí projekt nastavením svých výzkumných cílů reaguje.

Keywords
účinnost čerpadla; elektromotor; synchronní motor; diagnostický systém, predikce údržby

Mark

TN02000010/06

Default language

Czech

People responsible

Bárta Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rudolf Pavel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vlach Radek, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Power Electrical and Electronic Engineering
- (2022-12-16 - not assigned)
Department of Control and Instrumentation
- (2023-01-01 - 2025-12-31)
NCC MESTEC - Division of Solid Mechanics and Mechatronics
- (2023-01-01 - 2025-12-31)
NCC MESTEC - Machine and Industrial Design Division
- (2023-01-01 - 2025-12-31)
NCC MESTEC - Special Fluid Machines Division
- (2023-01-01 - 2025-12-31)
NCK Mestec - CVVOZE
- (2023-01-01 - 2025-12-31)