Ing.

Michal Ptáček

Ph.D.

FEEC, UEEN – Department Finantial Officer

+420 54114 6235
ptacekm@vut.cz

Send BUT message

Ing. Michal Ptáček, Ph.D.

Projects

 • 2021

  Pilotní projekt napájení trakčního vedení měniči AC/AC, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2020

  FW01010289, Stochastické symetrické blokové šifrování počítačových souborů pomocí prostředků umělé inteligence pro účely cloudových služeb, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  TK02030013, Kyber-fyzikální dvojče městské infrastruktury zítřka, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2023
  Detail

  TK02030039, Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  DP_03 - Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  TJ02000006, Vývoj metod výběru charakteristických OPM reálně použitelných při postupném zavádění inteligentních sítí, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2018

  TK01030094, Inteligentní energetické sítě, zahájení: 01.09.2018, ukončení: 31.08.2023
  Detail

  TK01020104, Simulátor distribučních sítí pro výcvik a certifikaci pracovníků , zahájení: 01.07.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  TK01020107, Vývoj systému pro lokalizaci nesymetrických poruch V-dip, zahájení: 01.07.2018, ukončení: 30.06.2021
  Detail

  TK01020070, Optimalizace zapojení elektroenergetické distribuční radiální sítě z pohledu hospodárnosti jejího provozu, zahájení: 01.07.2018, ukončení: 30.06.2020
  Detail

 • 2017

  TH02020104, Optimalizace provozu elektroenergetické inteligentní sítě dle konceptu "Smart Grid" z pohledu jeho hospodárnosti a bezpečnosti, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TH02020518, Modulární čistírna odpadních vod pro obce s využitím vlastního energetického potenciálu k minimalizaci provozních nákladů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  TA04021490, Prvky pro zavedení Smart Grids v distribučních sítích, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.08.2017
  Detail

 • 2013

  TA03020523, Dynamický model distribuční sítě, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.10.2015
  Detail

  Tvorba nových laboratorních úloh a podpůrných materiálů pro výuku ekologie v elektroenergetice, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Inovace laboratorní výuky zaměřené na provoz transformátorů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Výzkum bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti elektroenergetických systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Inovace laboratorní výuky vodíkových a fotovoltaických technologií, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Výzkum spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických systémů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail