doc. Ing.

Jiří Vaněk

Ph.D.

FEEC, UETE – Associate professor

+420 54114 6122
qevanek@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Publications

 • 2023

  VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; VANÝSEK, P.; MAULE, P. Chemical Delamination Applicable to a Low-Energy Recycling Process of Photovoltaic Modules. Processes, 2023, vol. 11, no. 11, p. 1-13. ISSN: 2227-9717.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  VANĚK, J.; MAULE, P. Terasový FV mikrosystém. 44. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Blansko: 2023. p. 118-121. ISBN: 978-80-02-03018-8.
  Detail

  MAULE, P.; VANĚK, J. Aktuální situace a další směřování fotovoltaiky a komunitní energetiky v ČR. 44. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Blansko: 2023. p. 92-95. ISBN: 978-80-02-03018-8.
  Detail

  VANĚK, J.; MAULE, P. Vliv prostředí na teplotu a energetický výnos fotovoltaických panelů. TZB Haus Technik, 2023, vol. 2023, no. 1, p. 26-28. ISSN: 1803-4802.
  Detail

 • 2022

  VANĚK, J.; MAULE, P.; ŠMATLO, F. Environmental Modelling Tools for Simulating of the Photovoltaic Power Plants Operation. 10th INTERNATIONAL WORKSHOP ON TEACHING IN PHOTOVOLTAICS. 1. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 99-101. ISBN: 978-80-01-07014-7.
  Detail | WWW

  LÁČÍK, J.; KOUDELKA, V.; VEJMOLA, Č.; KUŘÁTKO, D.; VANĚK, J.; WÓJCIK, D.; PÁLENÍČEK, T.; RAIDA, Z. Anisotropic Conductivity of Rat Head Phantom and its Influence on Electroencephalogram Source Localization. IEEE Access, 2022, vol. 10, no. 1, p. 9877-9888. ISSN: 2169-3536.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  VANĚK, J.; MAULE, P.; ŠMATLO, F. Comparison of Modelling Tools of the Photovoltaic Power Plants. 23rd ABAF Brno 2022. Brno: Brno University of Technology, 2022. p. 151-155. ISBN: ISBN 978-80-214-6088.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; HERMAN, M.; MAULE, P. Vliv prostředí na teplotu a elektrickou produkci fotovoltaických panelů. 43. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Blansko: 2022. p. 132-135. ISBN: ISBN 978-80-02-02972.
  Detail

 • 2021

  LANGER, F.; VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; MAULE, P. The influence of environmental conditions of the recycling of solar modules. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 22nd ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2021. p. 158-160. ISBN: 978-80-214-5975-5.
  Detail

  MAULE, P.; VANĚK, J.; JANDOVÁ, K. Measuring the electrical capacity of lithium batteries and implementing the values in the warranty conditions of BEV and PHEV battery manufacturers. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 22nd ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2021. p. 54-54. ISBN: 978-80-214-5975-5.
  Detail

  VANĚK, J.; MAULE, P.; JANDOVÁ, K.; LANGER, F. Determination of the Best Working Conditions for the Recycling of Solar Modules. In ECS Transaction. ECS Transaction. 1. USA: ECS - The Electrochemical Society, 2021. p. 281-289. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; MAULE, P. SVĚTOVÉ NOVINKY A TRENDY SOUČASNÉ FOTOVOLTAIKY. ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES, ALER 2021, 16. ročník, 16. – 17. 9. 2021. Slovensko: 2021. ISBN: 978-80-972992-7-9.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; MAULE, P. Světové novinky a trendy současné fotovoltaiky 2020. 42. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vémyslice: 2021. p. 100-103. ISBN: 978-80-02-02936-6.
  Detail

  VANĚK, J.; MAULE, P. VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ HODNOTY CELKOVÝCH TEPELNÝCH ZTRÁT U ELEKTROMOBILŮ A PLUG-IN HYBRIDŮ. 42. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vémyslice: 2021. p. 65-69. ISBN: 978-80-02-02936-6.
  Detail

  MAULE, P.; VANĚK, J.; JANDOVÁ, K. Determining the Electrical Capacity of Lithium BEV and PHEV Battery in Situ. In ECS Transaction. ECS Transaction. 1. USA: ECS - The Electrochemical Society, 2021. p. 501-507. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  MAULE, P.; VANĚK, J. HEAT LOSSES OF ELECTROMOBILITY. ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES, ALER 2021, 16. ročník, 16. – 17. 9. 2021. Slovensko: 2021. ISBN: 978-80-972992-7-9.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; MAULE, P. MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ KAPACITY LITHIOVÝCH AKUMULÁTORŮ A JEJICH ČASOVÁ IMPLEMENTACE DO ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK BATERIE VÝROBCŮ ELEKTRICKÝCH VOZIDEL. 42. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vémyslice: 2021. p. 60-64. ISBN: 978-80-02-02936-6.
  Detail

 • 2020

  VANĚK, J.; MAULE, P. Real-measured Properties of Photovoltaic Modules Manufactured in 2018-2019. In 21st International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2020). ECS Transaction. 21. USA: ECS – The Electrochemical Society, 2020. p. 203-209. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; MAULE, P.; JANDOVÁ, K. Development of Recycling of Photovoltaic Systems from the Point of View of Prolonging the Total Service Life of Photovoltaic Modules and Circular Energetic. In 21st International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2020). ECS Transaction. 21. USA: ECS – The Electrochemical Society, 2020. p. 211-219. ISBN: 9781607685395. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  SVRČEK, M.; VANĚK, J.; FONSECA COELHO LIMA, B. Porovnání naměřených a výrobci udávaných parametrů fotovoltaických modulů 2018-2019. 41. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Vémyslice: VUT v Brně, 2020. p. 107-110. ISBN: ISBN 978-80-02-02900.
  Detail

  VANĚK, J. Světové novinky a trendy současné fotovoltaiky. Fotovoltaické Fórum a Energetická konference 2020 (FF2020). Plzeň: 2020. p. 5-21. ISBN: 978-80-906281-2-0.
  Detail

  VANĚK, J.; MAULE, P.; JANDOVÁ, K. Development of recycling of photovoltaic systems from the point of view of prolonging the total service life of photovoltaic modules and circular energy. ABAF- 21. 1. Brno: VUT v Brně, 2020. p. 113-115. ISBN: 978-80-214-5889-5.
  Detail

  VANĚK, J.; SVRČEK, M.; FONSECA COELHO LIMA, B. Real-measured properties of photovoltaic modules. ABAF- 21. 1. Brno: VUT v Brně, 2020. p. 116-118. ISBN: 978-80-214-5889-5.
  Detail

  LÁČÍK, J.; KOUDELKA, V.; KUŘÁTKO, D.; RAIDA, Z.; WÓJCIK, D.; MIKULÁŠEK, T.; VANĚK, J.; JIŘÍČEK, S.; VEJMOLA, Č. Rat Head Phantom for Testing of Electroencephalogram Source Localization Techniques. IEEE Access, 2020, vol. 8, no. 1, p. 106735-106745. ISSN: 2169-3536.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  SVRČEK, M.; VANĚK, J.; FONSECA COELHO LIMA, B. Závislost intenzity záření na výkon komerčně používaných fotovoltaických modulů. 41. Nekonvenční zdroje energie. Vémyslice: VUT v Brně, 2020. p. 111-113. ISBN: ISBN 978-80-02-02900.
  Detail

 • 2019

  VANĚK, J.; MAULE, P. Effect of Replacing PV Module in the String by the Module with Different Power. In ECS Transactions. ECS Transactions. 1. USA: The Electrochemical Society, 2019. p. 301-310. ISBN: 978-80-214-5651-8. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  MAULE, P.; VANĚK, J.; ŠTURM, M. Vliv sériového zapojení modulů s odlišným výkonem na celkový jmenovitý výkon FV systému II. Energetika, 2019, vol. 69, no. 4, p. 243-246. ISSN: 0375-8842.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; VANÝSEK, P. SEKUNDÁRNÍ VYUŽITÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE ZDROJÍCH SUROVIN A ENERGIE. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESpect 2019. 1. 2019. p. 80-86. ISBN: 978-80-553-3308-3.
  Detail

  MAULE, P.; VANĚK, J.; ŠTURM, M. Vliv sériového zapojení modulů s odlišným výkonem na celkový jmenovitý výkon FV systému I. Energetika, 2019, vol. 69, no. 3, p. 162-165. ISSN: 0375-8842.
  Detail | WWW

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; GAJDOŠ, A.; CHLADIL, L.; VANĚK, J.; ČUDEK, P. Development of Stable Perovskite Solar Cell. In Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. USA: Springer, Cham, 2019. p. 653-665. ISBN: 978-3-030-13887-5.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; MAULE, P. Sériové spojování modulů s odlišnými jmenovitými výkony. In Fotovoltaické fórum a Energetická konference 2019. Plzeň: 2019. p. 50-54. ISBN: 978-80-906281-9-9.
  Detail

  VANĚK, J.; ŠMATLO, F. Nástroje pro modelování prostředí pro simulaci činnosti fotovoltaických elektráren. In 40. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. 2019. p. 105-108. ISBN: 978-80-02-02858-1.
  Detail

  VANĚK, J.; MAULE, P. Effect of replacing a faulty module with a different power module to the total PV power rating. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 20th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrical and Electronic Technology, 2019. p. 154-157. ISBN: 978-80-214-5774-4.
  Detail

  VANĚK, J.; MAULE, P. Náhrada FV modulů ve stringu za FV moduly s odlišnými jmenovitými výkony. In ALER 2019 Medzinárodná vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES. Liptovský Mikuláš: 2019. p. 100-107. ISBN: 978-80-89456-36-9.
  Detail

 • 2018

  VANĚK, J.; MACH, R. Electrical conductivities of reduced graphene oxide thin-film layers. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19 th ABAF. 1. Brno: Vysoké učetní technické v Brně, 2018. p. 190-193. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; GAJDOŠ, A.; CHLADIL, L.; VANĚK, J.; ČUDEK, P. Development of Stable Perovskite Solar Cell. In Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. GB: 2018. p. 76-87. ISBN: 978-3-319-72371-6.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; GAJDOŠ, A.; ČUDEK, P.; VANĚK, J. Perovskite Solar Cells with Increased Resistance to Moisture. In ECS Transactions. ECS Transactions. 87. Brno: The Electrochemical Society, 2018. p. 199-204. ISBN: 978-1-60768-864-8. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  STOJAN, R.; VANĚK, J. Luminescence Diagnostics of Photovoltaic Cells. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology (IJRASET), 2018, vol. 1, no. 1, p. 1-4. ISSN: 2321-9653.
  Detail | WWW

  LEPÍK, P.; VANĚK, J. Usage of low cost digital camera for detecting of silicon solar cell electroluminiscence. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiíí, 2018. p. 574-578. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail | WWW

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; ČUDEK, P.; VANĚK, J. Protection Against PID Degradation at Photovoltaic Cell Level. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical and Electronic Technology, 2018. p. 125-128. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  HYLSKÝ, J.; KOOPMAN OVANDO, E.; STRACHALA, D.; VANĚK, J.; VYROUBAL, P. Possibilities of Regeneration of a PID Degraded PV Cell. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical and Electronic Technology, 2018. p. 129-131. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VYROUBAL, P.; ČUDEK, P.; VANĚK, J.; VANÝSEK, P. Effect of negative potential on the extent of PID degradation in photovoltaic power plant in a real operation mode. Microelectronics Reliability, 2018, no. 85, p. 12-18. ISSN: 0026-2714.
  Detail | WWW

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VANĚK, J.; MUCHA, J. Vlastnosti PID rezistivnich fotovoltaických článků. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2018. p. 30-33. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; ČUDEK, P.; VANĚK, J. Protection Against PID Degradation at Photovoltaic Cell Level. In ECS Transactions. ECS Transactions. 87. Brno: ECS Transaction, 2018. p. 221-225. ISBN: 978-1-60768-864-8. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D. PID Degraded Photovoltaic System Analysis. In 9th International Workshop on Teaching in Photovoltaic. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. p. 43-45. ISBN: 978-80-01-06402-3.
  Detail

  VANĚK, J.; MACH, R. Electrical conductivity of reduced graphene oxide thin-film layers. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19 th ABAF. ECS Transaction. USA: ECS Transaction, 2018. p. 190-196. ISSN: 1938-6737.
  Detail

  VANĚK, J.; ŠTURM, M. VLIV VÝSKYTU PRŮMYSLOVÉ ZÓNY V BLÍZKOSTI FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESpect 2018. 1. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2018. p. 1-4. ISBN: 978-80-553-2975-8.
  Detail

  VANĚK, J.; ŠTURM, M. VLIV ZNEČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝM PRACHEM NA VÝKON FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hustopeče: 2018. p. 63-66. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; VANĚK, J. Development of stable perovskite cells. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. p. 544-548. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; VANĚK, J. The effect of PID on photovoltaic cells. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. p. 534-538. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail

  LEPÍK, P.; VANĚK, J. Usage of low cost digital camera for detecting of silicon solar cell electroluminescence. In ICORES 2018. Polsko: 2018. p. 50-58. ISBN: 978-3-319-72371-6.
  Detail

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; KRATOCHVÍL, M.; GAJDOŠ, A.; ČUDEK, P.; VANĚK, J. Vliv vlhkosti na perovskitové fotovoltaické články. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2018. p. 99-102. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; HLADÍK, J.; ČUDEK, P.; KAZDA, T.; VANĚK, J.; VYROUBAL, P.; STARÝ, J. Design of P-Type Photovoltaic Cells Resistant to Potential-Induced Degradation. IEEE Journal of Photovoltaics, 2018, vol. 8, no. 5, p. 1215-1221. ISSN: 2156-3381.
  Detail | WWW

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; GAJDOŠ, A.; ČUDEK, P.; VANĚK, J. Perovskite Solar Cells with Increased Resistance to Moisture. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. 19. Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 138-140. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; CHLADIL, L.; GAJDOŠ, A.; VANĚK, J. Changes of the Active Perovskite Solar Cell Layer Caused By External Influences. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. 19. Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 135-137. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; CHLADIL, L.; GAJDOŠ, A.; VANĚK, J. Changes of the Active Perovskite Solar Cell Layer Caused By External Influences. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19 th ABAF. ECS Transactions. 87. USA: ECS Transaction, 2018. p. 205-211. ISBN: 978-1-60768-864-8. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  KOOPMAN OVANDO, E.; HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VANĚK, J.; VYROUBAL, P. Possibilities of Regeneration of a PID Degraded PV Cell. In ECS Transactions. ECS Transactions. 87. USA: ECS Transaction, 2018. p. 237-243. ISBN: 978-1-60768-864-8. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

 • 2017

  VANĚK, J.; JANDOVÁ, K. et al. Effect of the Frame Sealing on the Functionality of a Photovoltaic Module. In EUPVSEC 2017. Nizozemí, Amsterdam.: EUPVSEC, 2017. p. 207-209. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VANĚK, J.; MUCHA, J. Problematika potenciálem indukované degradace (PID). In 38. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: VUT, 2017. p. 19-22. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail

  VANĚK, J.; LEPÍK, P. Usage of Low Cost Digital Camera for Detecting of Silicon Solar Cell Electroluminescence. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 18th ABAF. ECS Transaction. 1. USA: ECS Transaction, 2017. p. 223-229. ISBN: 9781623324803. ISSN: 1938-6737.
  Detail

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; CINGEL, Š. Mechanical Reycling of Photovoltaic Modules. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 18 th ABAF. 2017. p. 144-146. ISBN: 978-80-214-5529-0.
  Detail

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; JANDOVÁ, K.; VANĚK, J. Mechanical Recycling of Photovoltaic Modules. In ECS Transaction. ECS Transactions. USA: ECS Transaction, 2017. p. 199-208. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VANĚK, J. Analysis of PID Degraded Photovoltaic Power Plant. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 18 th ABAF. ECS Transactions. 1. USA: ECS Transaction, 2017. p. 185-190. ISBN: 978-80-214-5529-0. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; VANĚK, J. Influence of Moisture on Perovskite Photovoltaic Cells. 18th ABAF BRNO 2017 Advance Batteries, Accumulators and Fuel Cells. 1. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 128-130. ISBN: 978-80-214-5529-0.
  Detail

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; KADLEC, M.; MUCHA, J.; VANĚK, J. Stability Issues of Perovskite Photovoltaic Cells. In EUPVSEC 2017. Nizozemí, Amsterdam.: EUPVSEC, 2017. p. 1151-1153. ISBN: 3-936338-47-7.
  Detail | WWW

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; VANĚK, J.; FAFILEK, G.; JANDOVÁ, K. Methods for recycling photovoltaic modules and their impact on environment and raw material extraction. Acta Montanistica Slovaca, 2017, vol. 22, no. 3, p. 257-269. ISSN: 1335-1788.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; ŠTURM, M. VLIV TĚSNĚNÍ RÁMU NA FUNKČNOST FOTOVOLTAICKÉHO MODULU. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE, RESpect 2017. 1. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. p. 48-52. ISBN: 978-80-553-3147- 8.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D. Vliv degradace napěťovým potenciálem na fotovoltaické moduly. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE RESpect 2017. 1. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. p. 125-129. ISBN: 978-80-553-3147- 8.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; LEPÍK, P. Detekce luminiscenčního záření fotovoltaických modulů. In 38. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: VUT, 2017. p. 119-123. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VANĚK, J. Analysis of PID Degraded Photovoltaic Power Plant. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 18 th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical and Electronic Technology, 2017. p. 135-138. ISBN: 978-80-214-5529-0.
  Detail

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VANĚK, J.; MUCHA, J. Potential induced degradation occurrence in photovoltaic power plant. In Proceedings of 33st European PV Solar Energy Conference and Exhibition. EU PVSEC 2014 Proceedings DVD. Nizozemí, Amsterdam.: EUPVSEC, 2017. p. 2330-2332. ISBN: 3-936338-47-7. ISSN: 2196-0992.
  Detail

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; KADLEC, M.; VANĚK, J.; MUCHA, J. Degradační mechanismy perovskitových fotovoltaických článků. In 38. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: 2017. p. 103-106. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail

  VANĚK, J.; LEPÍK, P. Usage of Low Cost Digital Camera for Detecting of Silicon Solar Cell Electroluminiscence. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 18th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical and Electronic Technology, 2017. p. 140-143. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail

 • 2016

  VANĚK, J.; MAČÁT, J.; HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D. Analysis of Photovoltaic Power Station condition. 8th International Workshop on Teaching in photovoltaics. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2016. p. 27-30. ISBN: 978-80-01-05935-7.
  Detail

  VANĚK, J.; REPKO, I.; KLÍMA, J. Automation Capabilities of Solar Modules Defect Detection by Thermography. In 17th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2016). ECS Transactions. USA: ECS Transaction, 2016. p. 293-303. ISBN: 978-80-214-5384-5. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  STRACHALA, D.; KADLEC, M.; SIONOVÁ, M.; HYLSKÝ, J.; WEITER, M.; ČUDEK, P.; VANĚK, J. Manufacturing of Perovskite Solar Cell Based on CH3NH3PbI3-2Cl2 Structure. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 17th ABAF. Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrical and Electro: Brno University of Technology, 2016. p. 119-122. ISBN: 978-80-214-5384-5.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J. Termovision Testing of the Solar Power Plant Lifetime in the Czech Republic. In 32nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Mnichov: WIP, 2016. p. 1924-1926. ISBN: 3-936338-41- 8.
  Detail | WWW

  KADLEC, M.; STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; VANĚK, J. INOVACE POSTUPU VÝROBY PEROVSKITOVÝCH SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ. 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Brno: Tribun s.r.o., 2016. p. 1-4. ISBN: 978-80-02-02653-2.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J. Diagnostic of The Solar Power Stations Servicelife Using of Thermovision. In 17th International Conference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: 2016. p. 107-110. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J. TERMOVIZNÍ DIAGNOSTIKA VYBRANÝCH FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN. In 37. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Vyškov: Česká elektrotechnická společnost, 2016. p. 58-61. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VANĚK, J.; PEROUTKA, T. Degradace fotovoltaických modulů vlivem PID efektu. 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 37. Vyškov: Česká elektrotechnická společnost, 2016. p. 44-47. ISBN: 978-80-02-02653-2.
  Detail

  VANĚK, J. Možnosti diagnostiky fotovolatických střešních systémů – zásady při používání termovize. Brno: 2016. p. 1-22.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; REPKO, I.; KLÍMA, J. Possibilities of Automatic Solar Modules Defect Detection by Thermovision. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells. Brno: Brno University of Technology, 2016. p. 123-132. ISBN: 978-80-214-5384-5.
  Detail

  VANĚK, J.; REPKO, I.; KLÍMA, J.; PEROUTKA, T. Automatic Detection of Defective Solar Modules by Thermovision. Proceedings of 32st European PV Solar Energy Conference and Exhibition. EU PVSEC 2014 Proceedings DVD. Mnichov - Něměcko: WIP, 2016. p. 1931-1935. ISBN: 3-936338-41-8. ISSN: 2196-0992.
  Detail

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; KADLEC, M.; SIONOVÁ, M.; ČUDEK, P.; VANĚK, J. Degradation of Perovskite Solar Cell Based on CH3NH3PbI3-2Cl2 Structure. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 17th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2016. p. 115-118. ISBN: 978-80-214-5384-5.
  Detail

  VANĚK, J.; STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; KADLEC, M.; SIONOVÁ, M.; WEITER, M. Perovskite solar cell based on CH3NH3PBI3-2CL2 /PC61BM. Proceedings of 32st European PV Solar Energy Conference and Exhibition. EU PVSEC 2014 Proceedings DVD. Mnichov - Něměcko: WIP, 2016. p. 1288-1290. ISBN: 3-936338-41-8. ISSN: 2196-0992.
  Detail

  KADLEC, M.; VANĚK, J.; STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; SIONOVÁ, M.; WEITER, M. Procesing and optimization of perovskite solar cell based on PEDOT:PSS/CH3NH3PBI3- XCLX. In Proceedings of 32st European PV Solar Energy Conference and Exhibition. EU PVSEC 2014 Proceedings DVD. Německo: WIP, 2016. p. 1291-1292. ISBN: 3-936338-41- 8. ISSN: 2196-0992.
  Detail

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; KADLEC, M.; VANĚK, J.; PEROUTKA, T. Degradace perovskitového fotovoltaického článku. 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 37. 2016. p. 106-109. ISBN: 978-80-02-02653-2.
  Detail

  VANĚK, J.; HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; ČUDEK, P.; ŠTURM, M. Analysis of Photovoltaic Module after Potential Induced Degradation. Proceedings of 32st European PV Solar Energy Conference and Exhibition. EU PVSEC 2014 Proceedings DVD. Mnichov, Německo: WIP, 2016. p. 1901-1904. ISBN: 3-936338-41-8. ISSN: 2196-0992.
  Detail

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VANĚK, J. VÝSKYT PID DEGRADACE NA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNĚ. In 12. ročník vedecko- odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2016. p. 155-200. ISBN: 978-80-89456-26- 0.
  Detail

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; KADLEC, M.; VANĚK, J. Vývoj perovskitových solárních článků. In ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES. 2016. p. 201-205. ISBN: 978-80-89456-26- 0.
  Detail

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VANĚK, J. Temperature Influence on the PID Affected Photovoltaic Modules Regeneration. In 17th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2016). ECS Transactions. USA: ECS Transaction, 2016. p. 277-283. ISBN: 978-80-214-5384-5. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; KADLEC, M.; SIONOVÁ, M.; ČUDEK, P.; VANĚK, J. Degradation of Perovskite Solar Cell Based on CH3NH3PbI3-2Cl2 Structure. In 17th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2016). ECS Transactions. USA: ECS Transaction, 2016. p. 285-291. ISBN: 978-80-214-5384-5. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; KADLEC, M.; SIONOVÁ, M.; WEITER, M.; VANĚK, J. Manufacturing of Perovskite Solar Cell Based on CH3NH3PbI3-2Cl2 Structure. In 17th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2016). ECS Transactions. USA: ECS Transtaction, 2016. p. 305-310. ISBN: 978-80-214-5384-5. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VANĚK, J. Temperature Influence on the PID Affected Photovoltaic Modules Regeneration. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 17th ABAF. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical and Electronic Technology, 2016. p. 101-106. ISBN: 978-80-214-5384-5.
  Detail

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VANĚK, J. Treatment Of Pid Affected Pv Modules. Active Prevention During The Developmentand Manufacturing Of Pv Modules. Elimination Of Pid In A Practice Application. Fotovoltaické Fórum a Energetická konference. 1. Plzeň: Česká fotovoltaická asociace, 2016. p. 22-26. ISBN: 978-80-906281-3-7.
  Detail | WWW

 • 2015

  VANĚK, J.; JANDOVÁ, K. Analýza vybraných fotovoltaických elektráren pomocí termovize. In Fotovoltaické Fórum & energetická konference 2015. Praha: ČFA, 2015. p. 58-61. ISBN: 978-80-906281-1- 3.
  Detail

  VYROUBAL, P.; HLADKÝ, D.; HLAVATÁ, P.; MAXA, J.; VANĚK, J. Využití odpadního tepla fotovoltaických panelů. In 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 2015. p. 50-53. ISBN: 978-80-02-02593- 1.
  Detail

  KADLEC, M.; VANĚK, J.; SIONOVÁ, M.; WEITER, M. Optimization of the Perovskite Solar Cell Based on TiO2 / CH3NH3PbI3. In Proceedings of 31st European PV Solar Energy Conference and Exhibition. EU PVSEC 2014 Proceedings DVD. Hamburg: WIP, 2015. p. 1134-1137. ISBN: 3-936338-39- 6. ISSN: 2196- 0992.
  Detail

  VANĚK, J.; HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; ŠIMONOVÁ, L.; CHOBOLA, Z. Assessment of the Longest Operating Photovoltaic Power Station in the Czech Republic. In Proceedings of 31st European PV Solar Energy Conference and Exhibition. EU PVSEC 2014 Proceedings DVD. Hamburg: WIP, 2015. p. 2249-2252. ISBN: 3-936338-39- 6. ISSN: 2196- 0992.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; BAŘINKA, R. Low- Frequency Noise Quality Testing of Silicon Concentrator Photovoltaic Cell With Very High Efficiency. In Proceedings of 31st European PV Solar Energy Conference and Exhibition. EU PVSEC 2014 Proceedings DVD. Hamburg: WIP, 2015. p. 2449-2452. ISBN: 3-936338-39- 6. ISSN: 2196- 0992.
  Detail

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; VANĚK, J. Projevy degradace stárnutím fotovoltaických modulů. In Alternatívne zdroje energie. 2015. p. 71-75. ISBN: 9788089456222.
  Detail

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VANĚK, J. Potenciálově indukovaná degradace fotovoltaických modulů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, vol. 17, no. 6, p. 174-179. ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  KADLEC, M.; VANEK, J.; SIONOVÁ, M.; WEITER, M. Optimalizace perovskitového solárního článku na bázi TiO2/ PbI2. In 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 2015. p. 70-73. ISBN: 978-80-02-02593- 1.
  Detail

  VANĚK, J.; LUKÁŠEK, K. Stav fotovoltaiky v ČR. In 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov: Tribun EU s.r.o., 2015. p. 140-143. ISBN: 978-80-02-02593- 1.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; HULICIUS, E.; KUSÁK, I. Low-frequency noise measurements used for quality assessment of GaSb based laser diodes prepared by molecular beam epitaxy. Journal of Electrical Engineering, 2015, vol. 66, no. 4, p. 226-230. ISSN: 1335-3632.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M. Low- Frequency Noise Diagnostic of Silicon Concentrator Photovoltaic Cell With, Very High Efficiency. In 16th ABAF International Conference proceeding. 1. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 144-146. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail | WWW

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; VANĚK, J. Využití modelování struktur fotovoltaických článků ve výrobním procesu. In Fotovoltaické Fórum a Energetická konference. 8. 2015. p. 23-27. ISBN: 978-80-906281-1- 3.
  Detail

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VANĚK, J. Analysis of Photovoltaic Modules after 20 Years in Service. In 16th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2015. ECS Transactions. USA: ECS Transaction, 2015. p. 229-237. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  KADLEC, M.; VANĚK, J.; SIONOVÁ, M.; WEITER, M. Processing and Optimization of the Perovskite Solar Cell. ECS Transactions, 2015, vol. 2015, no. 70, p. 255-260. ISSN: 1938- 5862.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M. Low-Frequency Noise Diagnostic of Silicon Concentrator Photovoltaic Cell With Very High Efficiency. In ECS Trans. 2015 70(1). ECS Transactions. USA: ECS Transaction, 2015. p. 245-253. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VANĚK, J.; ŠIMONOVÁ, L. Degradace panelů fotovoltaické elektrárny Dukovany vlivem stárnutí. In 36. Nekonveční zdroje elektrické energie. 1. Vyškov: Česká elektrotechnická pošta, 2015. p. 54-57. ISBN: 978-80-02-02593- 1.
  Detail

  KADLEC, M.; SIONOVÁ, M.; VANĚK, J.; WEITER, M. Processing and optimization of the perovskite solar cell. In 16th ABAF International Conference proceeding. 1. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 1-2. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail | WWW

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VANĚK, J. Analysis of Photovoltaic Modules after 20 Years in Service. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 16th ABAF. Brno: Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrical and Electronic Technology, 2015. p. 137-138. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VANĚK, J. Analýza modulů fotovoltaické elektrárny Dukovany. TZB- info, 2015, vol. IV., no. 22, p. 23-26. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; LUKÁŠEK, K.; KADA, T. Stav fotovoltaiky v ČR 2015 a ve vybraných státech eu. In Alternativne zdroje energie. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnosť, 2015. p. 1-12. ISBN: 978-80-89456-22- 2.
  Detail

 • 2014

  VANĚK, J.; ŠIMONOVÁ, L.; ŠTURM, M. Analýza činnosti fotovoltaického systému. In 35. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Tribun EU s. r. o., 2014. p. 116-118. ISBN: 978-80-02-02528- 3.
  Detail

  VACULÍK, S.; VYROUBAL, P.; MAXA, J.; VANĚK, J. Optimization of Temperature Profile in Concentrator Photovoltaic Cell. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transactions. San Francisco: 2014. p. 199-206. ISBN: 978-1-62332-230-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  VANĚK, J.; ŠIMONOVÁ, L.; ŠTURM, M.; CHOBOLA, Z. Assessment of photovoltaic power plant functionality during winter condition in czech republic. In 29th European PV Solar Energy Conference and Exhibition. EU PVSEC 2014 Proceedings DVD. Amsterdam, Netherlands.: WIP, 2014. p. 2932-2935. ISBN: 3-936338-34- 5. ISSN: 2196- 0992.
  Detail

  VANĚK, J.; ZIMÁKOVÁ, J.; ŠTURM, M.; CHOBOLA, Z. Causes of photovoltaic modules destruction analysis. In Proceedings of 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. EU PVSEC 2014 Proceedings DVD. Amsterdam, Netherlands.: WIP, 2014. p. 3190-3193. ISBN: 3-936338-34- 5. ISSN: 2196- 0992.
  Detail

  TAUŠ, P.; LACIAK, M.; VANĚK, J.; KUDELAS, D.; KOŠČO, J. The development of applications based on GPS for the technology of Sunlight Booster. In SGEM2013 Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Burlgaria: Sgem, 2014. p. 251-258. ISBN: 978-619-7105-03-2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  VANĚK, J.; KADLEC, M.; ŠTURM, M. Ověřování vlastností fotovoltaické elektrárny. In ALER 2014. Liptovský Mikuláš: ŽU v Žilině, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-80-89456-18- 5.
  Detail

  VACULÍK, S.; VYROUBAL, P.; MAXA, J.; VANĚK, J. Thermal Analysis of the Photovoltaic Concentrator Cell. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 15th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 147-149. ISBN: 978-80-214-5008- 0.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; KOSTELNÍK, A. TESTOVÁNÍ AMORFNÍCH FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ. In 10. ročník konferencie ALER 2014. Liptovský Mikuláš: ŽU v Žilině, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-80-89456-18- 5.
  Detail

  STOJAN, R.; VANĚK, J.; FRANTÍK, O. THEORY OF POLARIZATION PRINCIPLE BY LUMINESCENCE OF SOLAR CELL. In 35. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Tribun EU s.r.o., 2014. p. 112-115. ISBN: 978-80-02-02528- 3.
  Detail

  VYROUBAL, P.; MAXA, J.; VANĚK, J. Chlazení koncentrátorového solárního článku s podporou CAx systémů. Energetika, 2014, vol. 64, no. 3, p. 136-140. ISSN: 0375- 8842.
  Detail

  VYROUBAL, P.; MAXA, J.; VANĚK, J.; KŘIVÍK, P.; SOLČANSKÝ, M. The Finite Volume Method in Photovoltaic - The Cooling System of Concentrator Solar Panels. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2012). ECS Transactions. San Francisco: 2014. p. 255-264. ISBN: 978-1-62332-031-7. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  STOJAN, R.; VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; FRANTÍK, O. Polarization Phenomenon Related to Luminescence of Silicon Solar Cell. In EU PVSEC 2014 Proceedings. EU PVSEC 2014 Proceedings DVD. Amsterdam, Netherlands.: WIP, 2014. p. 1191-1193. ISBN: 3-936338-34- 5. ISSN: 2196- 0992.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, L.; VANĚK, J.; DEMCHIKHIN, S. Reuse of recycled solar cells. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2012). ECS Transactions. USA: 2014. p. 23-30. ISBN: 978-1-62332-031-7. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; ZIMÁKOVÁ, J.; VYROUBAL, P. Analýza příčin poškození fotovoltaického panelu. In 35. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Tribun EU s. r. o., 2014. p. 130-133. ISBN: 978-80-02-02528- 3.
  Detail

  VANĚK, J.; ZIMÁKOVÁ, J.; ŠTURM, M. Photovoltaic Modules Destruction Analysis. In ECS Transaction. ECS Transactions. San Francisco, USA: ECS Transaction, 2014. p. 207-214. ISBN: 978-1-62332-230-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  VANĚK, J.; STRNADEL, J. Long time monitoring of heat distribution in photovoltaic module by the thermovision. In ECS Transaction. ECS Transactions. San Francisco USA: ECS, 2014. p. 199-206. ISBN: 978-1-62332-031-7. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  VANĚK, J.; KADERKA, T. I-V characteristic measurement of solar cell. In ECS Transaction. ECS Transactions. USA: ECS, 2014. p. 191-197. ISBN: 978-1-62332-031-7. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  STOJAN, R.; VANĚK, J.; MALÝ, M. Progression of Silicon Solar Cells Luminescence Diagnostic Methods. Universal Journal of Electrical and Electronic Engineering, 2014, vol. 2, no. 1, p. 18-22. ISSN: 2332- 3299.
  Detail | WWW

  STOJAN, R.; VANĚK, J.; FRANTÍK, O. Advanced polarization spectroscopy of luminescence emitted by solar cell. International Journal of Research in Electrical & Electronics Technology, 2014, vol. 1, no. 1, p. 9-11. ISSN: 2349- 2074.
  Detail | WWW

  CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; HULICIUS, E. Quality Assessment of GaAs Laser Diodes with InAs quantum dots layer by Low-Frequency Noise Measurements. In Proceedings of the International Conference on Microelectronics, ICM. International Conference on Microelectronics-MIEL. Belgrade, Serbie: IEEE Serbie, 2014. p. 349-352. ISBN: 978-1-4799-5297-7. ISSN: 2159-1660.
  Detail

 • 2013

  VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R.; STRNADEL, J. Snail tracks phenomenon on photovoltaic modules. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells [ABAF 14th]. 1. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 132-135. ISBN: 978-80-214-4767- 7.
  Detail

  STOJAN, R.; VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R.; ŠIMONOVÁ, L.; FRANTÍK, O. Lineární polarizace luminiscenčního záření. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Tribun EU s.r.o., 2013. p. 59-62. ISBN: 978-80-02-02458- 3.
  Detail

  VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R.; STRNADEL, J. Vliv „snail tracks“ jevu na vlastnosti fotovoltaických panelů. In 8. Česká fotovoltaická konference. Rožnov pod Radhoštěm: 2013. p. 41-48. ISBN: 978-80-254-8906- 2.
  Detail

  VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R.; STRNADEL, J. Influence of Snail Tracks Phenomenon on Photovoltaic Modules Operation. In Proceedings of 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Paris, France.: WIP, 2013. p. 3869-3872. ISBN: 3-936338-33- 7.
  Detail

  GVRITISHVILI, R.; VANEK, J.; ŠIMONOVÁ, L. Testery elektrických parametrů fotovoltaických panelů třídy A+. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2013. p. 43-46. ISBN: 978-80-02-02458- 3.
  Detail

  STOJAN, R.; VANĚK, J.; MALÝ, M.; GVRITISHVILI, R.; TOMÁNEK, P.; FRANTÍK, O. Luminescence radiation spectroscopy of silicon solar cells. Proceedings of SPIE, 2013, vol. 8825, no. 8825, p. 882529-882535. ISSN: 0277- 786X.
  Detail

  SOLČANSKÝ, M.; VANĚK, J.; PORUBA, A. Fast New Method for Temporary Chemical Passivation. Acta Montanistica Slovaca, 2013, vol. 17, no. 4, p. 263-267. ISSN: 1335- 1788.
  Detail

  STOJAN, R.; VANĚK, J.; MALÝ, M.; GVRITISHVILI, R.; ŠIMONOVÁ, L.; FRANTÍK, O. Analysis of luminescence radiation interact by silicon defects. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells [ABAF 14th]. 1. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 124-126. ISBN: 978-80-214-4767- 7.
  Detail

  MAXA, J.; VYROUBAL, P.; VANĚK, J.; HLADKÁ, K. Analysis of using the air for solar panel cooling with ANSYS system. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 14th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2013. p. 78-80. ISBN: 978-80-214-4767- 7.
  Detail

  STRNADEL, J.; VANĚK, J.; SCHOLLER, M. Comparison between visual and thermovision inspection of PV field. In VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpekt 2013. TU Košice, F BERG, ÚPaM, Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika: 2013. p. 232-237. ISBN: 978-80-553-1405- 1.
  Detail

  GVRITISHVILI, R.; VANĚK, J. TEMPERATURE DEPENDENCE OF ELECTROLUMINESCENT EMISSION OF SOLAR CELLS. In VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpekt 2013. TU Košice, F BERG, ÚPaM, Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika: 2013. p. 93-96. ISBN: 978-80-553-1405- 1.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Low-frequency noise, microplasma, and electroluminescence measurements as faster tools to investigate quality of monocrystalline- silicon solar cells. Optical Engineering, 2013, vol. 52, no. 5, p. 051203- 1 (051203-6 p.)ISSN: 0091- 3286.
  Detail

  STRNADEL, J.; GVRITISHVILI, R.; VANĚK, J. COMPARISON BETWEEN VISUAL AND THERMOVISION INSPECTION OF PV FIELD. In Proceedings of 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Paris, France.: WIP, 2013. p. 3953-3956. ISBN: 3-936338-33- 7.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J. Noise spectroscopy and electroluminescence analysis for silicon solar cells with different emitter formation. In Proceedings of 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Paris, France.: WIP, 2013. p. 1554-1557. ISBN: 3-936338-33- 7.
  Detail

  STOJAN, R.; VANĚK, J.; ŠIMONOVÁ, L.; VESELÝ, A.; FRANTÍK, O.; BAURA, T. Detekce defektů fotovoltaických článků pomocí luminiscenčních metod. Energetika, 2013, vol. 63, no. 7, p. 431-434. ISSN: 0375- 8842.
  Detail

  VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R.; STRNADEL, J. Jev "šnečích stop" na fotovoltaických panelech. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Česká elektrotechnická společnost, 2013. p. 39-43. ISBN: 978-80-02-02458- 3.
  Detail

  STOJAN, R.; VANĚK, J.; MALÝ, M.; FRANTÍK, O.; GVRITISHVILI, R.; ŠIMONOVÁ, L. CHARACTERISTICS OF LUMINESCENCE SOLAR CELLS RADIATION. In Proceedings of 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Paris, France.: WIP, 2013. p. 1599-1601. ISBN: 3-936338-33- 7.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, L.; VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R. Likvidace FV panelů po skončení jejich životnosti - šetrnost k přírodě nebo finanční zátěž?. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Tribun EU s.r.o., 2013. p. 17-20. ISBN: 978-80-02-02458- 3.
  Detail

  MAXA, J.; VYROUBAL, P.; VANĚK, J.; HLADKÁ, K. Aplikace CAE systémů při návrhu vzduchem chlazeného koncentrátorového solárního panelu. Electrorevue, 2013, vol. 2013, no. 4, p. 1-5. ISSN: 1336- 8559.
  Detail

  MAXA, J.; VYROUBAL, P.; VANĚK, J.; LEPLTOVÁ, K. POČÍTAČOVÁ PODPORA NÁVRHU CHLAZENÍ KONCENTRÁTOROVÉHO SOLÁRNÍHO PANELU. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Česká elektrotechnická společnost, 2013. p. 51-54. ISBN: 978-80-02-02458- 3.
  Detail

  VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R. SNAIL TRACKS PHENOMENON ON PHOTOVOLTAIC MODULES. In VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpekt 2013. TU Košice, F BERG, ÚPaM, Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika: 2013. p. 226-231. ISBN: 978-80-553-1405- 1.
  Detail

 • 2012

  LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; HULICIUS, E. Low Noise as a Diagnostic Tool for GaSb based Laser Diodes Prepared by Molecular Beam Epitaxy. International Conference on Microelectronics- MIEL, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 343-346. ISSN: 2159- 1660.
  Detail

  STOJAN, R.; VANĚK, J.; ŠIMONOVÁ, L.; VESELÝ, A.; FRANTÍK, O. Luminiscenční spektroskopie fotovoltaických článků. In 33. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Hrotovice: Tribun EU s.r.o., 2012. p. 32-35. ISBN: 978-80-02-02372- 2.
  Detail

  VANĚK, J.; KADERKA, T. V- I CHARACTERISTIC MEASUREMENT OF SOLAR CELL. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. 2012. p. 30-39. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

  VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; PORUBA, A. Microplasma Analysis and Noise Spectroscopy of c- Si Solar Cells. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 177-185. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; PORUBA, A. Low-Frequency Noise and Microplasma Analysis for c- Si Solar Cell Characterization. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, 2012, vol. 2012, no. 2012, p. 1-5. ISSN: 1110- 662X.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; STRNADEL, J. Heat distribution in the photovoltaic module monitored by thermovision. In ALER 2011. Liptovský Mikuláš: UNIZA, 2012. p. 41-47. ISBN: 978-80-89456-08- 6.
  Detail

  VANĚK, J. Computer recognizing of Defective Solar Cells in the Solar Module. In Proceeding of IWTPV12. Praha: CVUT, 2012. p. 94-97. ISBN: 978-80-01-05022- 4.
  Detail

  SOLČANSKÝ, M.; VANĚK, J. DEVELOPMENT OF CHEMICAL PASSIVATION FOR CARRIER BULK- LIFETIME MEASUREMENT. In Zborník príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie RESPECT 2012. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012. p. 105-110. ISBN: 978-80-553-0928- 6.
  Detail

  VANĚK, J.; BAURA, T. PHOTOLUMINESCENCE MATERIAL ANALYZATOR OF THE PHOTOVOLTAIC CELL. In Zborník príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie RESPECT 2012. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012. p. 99-103. ISBN: 978-80-553-0928- 6.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R. Low-frequency noise and microplasma measurements as a faster tool to investigate the quality of monocrystalline- silicon solar cells. Proceedings of SPIE, 2012, vol. 2012, no. 8431, p. 843129- 1 (843129-6 p.)ISSN: 0277- 786X.
  Detail

  MAXA, J.; VYROUBAL, P.; VANĚK, J.; SOLČANSKÝ, M. Využití počítačové simulace při návrhu chlazení koncentrátorových solárních systémů. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2012, vol. 2012, no. 4, p. 1-6. ISSN: 1802- 4564.
  Detail

  VESELÝ, A.; VANĚK, J.; STOJAN, R. Concentrator Photovoltaic Systems. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 161-166. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  SOLČANSKÝ, M.; VANĚK, J.; PORUBA, A. Quinhydrone Chemical Passivation of a Silicon Surface for Minority Carrier Bulk- Lifetime Measurements. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, 2012, vol. 2012, no. 2012, p. 1-4. ISSN: 1110- 662X.
  Detail | WWW

  VYROUBAL, P.; VANĚK, J.; MAXA, J.; SOLČANSKÝ, M. APLIKACE CAE SYSTÉMŮ PŘI NÁVRHU CHLAZENÍ KONCENTRÁTOROVÝCH SOLÁRNÍCH PANELŮ. In 33. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hrotovice: Česká elektrotechnická společnost, 2012. p. 116-119. ISBN: 978-80-02-02372- 2.
  Detail

  MAXA, J.; VYROUBAL, P.; VANĚK, J.; SOLČANSKÝ, M. DESIGN AND OPTIMALIZATION OF CONCENTRATOR SOLAR PANELS COOLING SYSTEM USING COMPUTER SIMULATION. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 325-332. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, L.; VANĚK, J.; DEMCHIKHIN, S. Recycling of photovoltaic cells with the possibility of re- use some components. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. 2012. p. 50-55. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

  VANĚK, J.; BAŘINKA, R.; INDRA, J. Influence of Different Conditions to the Light Induced Degradation of Solar Cells. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 167-176. ISSN: 1938- 5862.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; STRNADEL, J. LONG TIME MONITORING OF HEAT DISTRIBUTION IN PHOTOVOLTAIC MODULE BY THE THERMOVISION. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. 2012. p. 40-49. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

 • 2011

  VANĚK, J. Dílčí výzkumná zpráva GAČR 102/09/ 0859. 2011.
  Detail

  VANĚK, J.; INDRA, J. Degradace soláních článků světelným zářením. In ALER 2011. Liptovský Ján: UNIZA, 2011. p. 141-148. ISBN: 978-80-554-0427- 1.
  Detail

  VANĚK, J.; BAŘINKA, R.; INDRA, J. Influence of different conditions to the light induced degradation of solar cell. In Proceeding of the ABAF- 12 Meeting. Brno, CZ: ABAF, 2011. p. 171-180. ISBN: 978-80-214-4357- 0.
  Detail

  VANĚK, J. Strukturální diagnostické metody solárních článků. Elektroinstalatér, 2011, vol. 2011, no. 3, p. 24-25. ISSN: 1211- 2291.
  Detail

  VANĚK, J.; JANDOVÁ, K. Possibilities of Usage LBIC Method for Characterisation of Solar Cells. In Solar Cells - Silicon Wafer- Based Technologies. 1. Printed in India: InTech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2011. p. 111-124. ISBN: 978-953-307-747- 5.
  Detail | WWW

  SOLČANSKÝ, M.; VANĚK, J. Carrier Bulk- Lifetime Measurement during Solar Cell Production. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 1-4. ISSN: 1802- 4564.
  Detail

  STOJAN, R.; VANĚK, J.; BOBALÍK, L. Intensity of Solar Radiation Measuring by Pyranometer. In Proceedings of 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Hamburg, DE: WIP, 2011. p. 3783-3785. ISBN: 3-936338-27- 2.
  Detail

  VESELÝ, A.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J. New Control Software for LBIC Workplace. ECS Transactions, 2011, vol. 32, no. 1, p. 141-146. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  STOJAN, R.; BOBALÍK, L.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A. Využití pyranometru při měření intenzity sluneční energie. In ALER 2011. Liptovský Mikuláš: UNIZA, 2011. p. 153-157. ISBN: 978-80-554-0242- 0.
  Detail

  STOJAN, R.; VANĚK, J.; BOBALÍK, L.; VESELÝ, A.; DOLENSKÝ, J. Dlouhodobé monitorování intenzity slunečního záření ve fotovoltaice. In 32. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Hrotovice: Tribun EU s.r.o., 2011. p. 128-131. ISBN: 978-80-02-02323- 4.
  Detail

  STOJAN, R.; VANĚK, J. Control equipment for very low temperature during the defect detection of solar. ECS Transactions, 2011, vol. 32, no. 1, p. 129-134. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  DOLENSKÝ, J.; VANĚK, J.; VESELÝ, A.; WINKLER, L. Backsides Analysis of Solar Cells. ECS Transactions, 2011, vol. 32, no. 1, p. 45-48. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  ABRAHAM, P.; VANĚK, J.; BAČA, P. Operation Regime Optimization of Lead-Acid Battery for Electric Energy Accumulation in Raps System. In Proceeding of 26th European Solar Energy Coference and Exhibition. 1. Hamburg, Německo: WIP, 2011. p. 4155-4156. ISBN: 3-936338-27-2.
  Detail

  SOLČANSKÝ, M.; VANĚK, J. MEASUREMENT OF CARRIER BULK- LIFETIME BY THE HELP OF NEW CHEMICAL PASSIVATION IN TECHNOLOGY OF SILICON SOLAR CELLS. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2011. Brno: VUT Brno, 2011. p. 134-139. ISBN: 978-80-214-4303- 7.
  Detail

  VANĚK, J.; ŠTENCEL, J. System for an automatic analysis of defective Solar cells in the Solar Module. Acta Montanistica Slovaca, 2011, vol. 15, no. 2, p. 105-110. ISSN: 1335- 1788.
  Detail

  VANĚK, J.; HOFMAN, J. Active Load for the Testing of Solar Modules. ECS Transactions, 2011, vol. 32, no. 1, p. 129-134. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  STOJAN, R.; VANĚK, J.; BOBALÍK, L. Measuring of Solar Radiation Intensity. In Proceedings of 9th International Conference Vsacký Cáb 2011. Tiskárna Atom,Ltd., Chuchelna 254, Semily: Brno University of Technology, 2011. p. 125-128. ISBN: 978-80-214-4319- 8.
  Detail

  HOFMAN, J.; VANĚK, J. Aktivní zátěž pro testování fotovoltaických panelů. In 31. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Býkovice: Česká elektrotechnická společnost, 2011. p. 158-160. ISBN: 978-80-02-02243- 5.
  Detail

 • 2010

  HOFMAN, J.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J. Maximum power point load for the solar module test. Electronics, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 165-167. ISSN: 1313- 1842.
  Detail

  STOJAN, R.; VANĚK, J. ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLU VELMI NÍZKÝCH TEPLOT PŘI DETEKCI DEFEKTŮ SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ. In ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE. Liptovský Mikuláš: 2010. p. 118-123. ISBN: 978-80-554-0242- 0.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; HULICIUS, E. Noise as characterization for GaSb- based laser diodes prepared by molecular beam epitaxy. Proceedings of SPIE, 2010, vol. 2010, no. 7720, p. 77202c- 1 (77202c-7 p.)ISSN: 0277- 786X.
  Detail

  VANĚK, J. Diagnostické metody fotovolatických článků pro maximalizaci doby jejich životnosti. TZB Haus Technik, 2010, vol. 2010, no. 2, p. 37-39. ISSN: 1803- 4802.
  Detail

  VANĚK, J. Závěrečná zpráva výzkumu HS18057039 pro firmu Solartec s.r.o. 2010.
  Detail

  VANĚK, J. Výzkumná zpráva HS18057012 pro Stavos Brno a.s. 2010.
  Detail

  VANĚK, J. Dílčí výzkumná zpráva GAČR 102/09/ 0859. 2010.
  Detail

  STOJAN, R.; VANĚK, J. Zařízení pro kontrolu velmi nízkých teplot při detekci defektů solárních článků. In Elektrotechnika a informatika 2010 část druhá - Elektronika. Plzeň: 2010. p. 121-124. ISBN: 978-80-7043-914- 2.
  Detail

  VESELÝ, A.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; BAŘINKA, R. New testing method for photovoltaic modules. In Proceedings of 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Valencia, Spain: WIP, 2010. p. 4189-4191. ISBN: 3-936338-26- 4.
  Detail

  HOFMAN, J.; VANĚK, J. Possibility of Solar Module Testing by the Active Load. In Sborník příspěvků z 5. České fotovoltaické konference. Brno: Czech RE Agency, 2010. p. 87-89. ISBN: 978-80-254-8906- 2.
  Detail

  HOFMAN, J.; VANĚK, J. Active load for the testing of solar modules. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 163-166. ISBN: 978-80-214-4148- 4.
  Detail

  STOJAN, R.; VANĚK, J. System of very low temperature controlling during the defect detection of solar cells. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 167-170. ISBN: 978-80-214-4148- 4.
  Detail

  HOFMAN, J.; VANĚK, J. Active load for the solar module testing. In Electronic Devices and Systems. První. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2010. p. 106-109. ISBN: 978-80-214-4138- 5.
  Detail

  STOJAN, R.; VANĚK, J. Control equipment for very low temperature during the defect detection of solar cells. In Electronic Devices and Systems. První. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2010. p. 308-312. ISBN: 978-80-214-4138- 5.
  Detail

  VESELÝ, A.; VANĚK, J.; ŠTENCEL, J.; DOLENSKÝ, J. System for automatic recognizing defects in solar cells. Electronics, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 84-87. ISSN: 1313- 1842.
  Detail

  STOJAN, R.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J. Control system for very low temperature during the defection detection of solar cells. Electronics, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 16-18. ISSN: 1313- 1842.
  Detail

  SOLČANSKÝ, M.; VANĚK, J.; PORUBA, A. Návrh chemickej pasivácie kremíkového povrchu pre meranie doby života minoritných nosičov náboja pri výrobe solárnych článkov. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 119, p. 1-5. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A.; VANĚK, J.; HROZEK, J. Diagnostic Methods of Solar Cell Based on Temperature Dependence. ECS Transactions, 2010, vol. 2010 (28.), no. 21, p. 71-79. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  VANĚK, J. Termofotovoltaika. TZB- info, 2010, vol. 2010, no. 8, p. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2009

  VESELÝ, A.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; KAFKA, M. Transillumination Photoluminescence. Electronics, 2009, vol. 2009, no. 3, p. 132-134. ISSN: 1313- 1842.
  Detail

  VANĚK, J.; KOKTAVÝ, P.; DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A.; CHOBOLA, Z.; PARAČKA, P. Micro- plasma Luminescence And Signal Noise Used To Solar Cells Defect Diagnostic. AIP conference proceedings, 2009, vol. 2009, no. 1129, p. 641-644. ISSN: 0094- 243X.
  Detail

  VANĚK, J.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A. Evaluating of the Quality of New Solar Cells Designed for Concetrator Systems Application by Noise Spectroscopy. Electronics, 2009, vol. 2009, no. 3, p. 261-263. ISSN: 1313- 1842.
  Detail

  DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A.; VANĚK, J.; KAZELLE, J. Method of detection microplasma in solar cells. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells, 10th ABAF. Brno: Akademické centrum GEPARD International, s.r.o., 2009. p. 138-1141. ISBN: 978-80-214-3943- 6.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; DOLENSKÝ, J. Testing quality of new solar cells designed for concentrators system by noise spectroscopy. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells, 10th ABAF. Brno: Akademické centrum GEPARD International, s.r.o., 2009. p. 142-145. ISBN: 978-80-214-3943- 6.
  Detail

  VANĚK, J. Termofotovoltaika a termofotonická konverze. Fotovoltaické fórum 2009. Plzeň: Czech Nature Energy a.s., 2009. p. 21-23. ISBN: 978-80-254-4296- 8.
  Detail

  VANĚK, J.; VESELÝ, A.; ŠTENCEL, J.; DOLENSKÝ, J. Automation Detection of defect in solar cells. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells, 10th ABAF. Brno: Akademické centrum GEPARD International, s.r.o., 2009. p. 130-133. ISBN: 978-80-214-3943- 6.
  Detail

  DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A.; VANĚK, J.; HROZEK, J. Diagnostic methods of solar cells in dependence on temperature. Proceedings of SPIE, 2009, vol. 2009, no. 7412, p. 0U (17-8 p.)ISSN: 0277- 786X.
  Detail

  DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A.; VANĚK, J.; HROZEK, J. Testing methods of solar cells in dependence on temperature. In EDS 09 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: NOVPRESS s.r.o, Brno, 2009. p. 144-152. ISBN: 978-80-214-3933- 7.
  Detail

  VESELÝ, A.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J. Using backlighting in the photoluminescence imaging. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells, 10th ABAF. Brno: Akademické centrum GEPARD International, s.r.o., 2009. p. 134-137. ISBN: 978-80-214-3943- 6.
  Detail

 • 2008

  VANĚK, J. These habilitační práce: Diagnostické metody fotovoltaických článků založné na generačně- rekombinačních jevech. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2008, vol. 2008, no. 270, p. 5-32. ISSN: 1213- 418X.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Vyhledávání defektů v solárních článcích pomocí nedestruktivních metod. In Alternatívne zdroje energie ALER 08. Slovensko: 2008. p. 1-5. ISBN: 978-80-8070-779- 8.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J. Detekce defektů solárních článků. In 29. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2008. p. 29-33. ISBN: 978-80-02-02058- 5.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. DEFECTS DETECTION IN CRYSTALLINE SILICON SOLAR CELLS USING DIFFERENT WAVELENGTH LBIC, EL AND PL. In 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference, 1-5 September 2008, Valencia, Spain. 2008. p. 458-460. ISBN: 3-936338-24- 8.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Detekce defektů v solárních článcích pomocí nedestruktivních metod - abstrakt. In 3. Česká fotovoltaická konference, Sborník abstraktů. Rožnov p.R.: 2008. p. 56-56. ISBN: 978-80-254-3528- 1.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Solar cells testing using different diagnostic method. In 4th IWTPV' 08. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. p. 69-72. ISBN: 978-80-01-04047- 8.
  Detail

  FOŘT, T.; JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BOUŠEK, J. Charakterizace solárních multikrystalických článků metodou LBIC s různými vlnovými délkami - abstrakt. 3. Česká fotovoltaická konference, Sborník abstraktů. Rožnov p.R.: 2008. p. 49-49. ISBN: 978-80-254-3528- 1.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Detekce defektů v solárních článcích pomocí nedestruktivních metod. In 3. Česká fotovoltaická konference, Sborník příspěvků. Rožnov p.R.: 2008. p. 146-150. ISBN: 978-80-254-3528- 1.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z. Microplasma noise sources in solar cells. In 9th ABA Brno 2008. 1. Brno: 2008. p. 210-213. ISBN: 978-80-214-3659- 6.
  Detail

 • 2007

  VANĚK, J.; KŘIVÍK, P.; NOVÁK, V. Alternativní zdroje energie - Laboratorní cvičení. Alternativní zdroje energie - Laboratorní cvičení. Brno: FEKT, 2007. p. 1-67.
  Detail

  VANĚK, J. Výzkumná zpráva k projektu VaV-SN/3/173/05: Intergrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktruy budov. 2007.
  Detail

  VANĚK, J. Výzkumná zpráva k projektu VaV-SN/3/172/05:"Nízkoenergetické struktury fotovoltaických článků a prvky FV systému". 2007.
  Detail

  VANĚK, J. Průběžná závěrečná zpráva grantu GAČR 102/05/P199: Nové metody nedestruktivního testování kvality kontaktů fotovoltaických článků. 2007.
  Detail

  VANĚK, J. Závěrečná zpráva výzkumu zakázky HS1870090 pro firmu SHK CZ, s.r.o.y: Analýza elektrických charakteristic solárních panelů při slunečním osvětlení. 2007.
  Detail

  VANĚK, J. Závěrečná zprava výzkumu zakázky HS1870910 pro firmu Solartec s.r.o.: Provedení analýzy solárních článků pomocí CCD kamery metodou elektroluminiscence a luminiscence mikroplazmy. 2007.
  Detail

  VANĚK, J.; FOŘT, T.; JANDOVÁ, K. SOLAR CELL BACK SIDE CONTACT PROJECTION TO THE FRONT SIDE LBIC IMAGE. In 8th ABA Advanced Batteries and Accumulators. Brno: TIMEART agency, 2007. p. 253-256. ISBN: 978-80-214-3424- 0.
  Detail

  KUBÍČKOVÁ, K.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. ELECTROLUMINESCENCE IMAGING OF MONOCRYSTALLINE SILICON SOLAR CELLS. In 8th ABA Advanced Batteries and Accumulators. Brno: TIMEART agency, 2007. p. 257-259. ISBN: 978-80-214-3424- 0.
  Detail

  VANĚK, J. Testing of solar cell. In European Summer School 2007, Renewable Energy Systems (R.E.S.) (PV, Solar thermal, Wind, Hybrids). Patra, Greece: TEI Patras, 2007. p. 200-210. ISBN: 978-960-7801-19- 7.
  Detail

  VANĚK, J. Vliv stárnutí na vlastnosti pouzdřících materiálů ve fotovoltaických panelech. In Solární systémy s FV/ FT panely a jejich využití. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, 2007. p. 19-21. ISBN: 978-80-239-9098- 0.
  Detail

  VANĚK, J.; KOKTAVÝ, P.; JANDOVÁ, K.; SADOVSKÝ, P. Usage of micro- plasma signal noise for solar cells diagnostic. Proceedings of SPIE, 2007, vol. 2007, no. 6600, p. 17- 1 (17-8 p.)ISSN: 0277- 786X.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy of new silicon solar cells with double- sided texture. Proceedings of SPIE, 2007, vol. 2007, no. 6600, p. 1M- 1 (1M-8 p.)ISSN: 0277- 786X.
  Detail

  VANĚK, J. Alternativní zdroje elektrické energie. In 28. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Veselí nad Lužnicí: VUT v Brně, 2007. p. 32-35. ISBN: 978-80-02-01961- 9.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V. Noise spectroscopy of PIN amorphous silicon solar cells. In Physical and Material Engineering 2007. Brno: BUT, 2007. p. 218-221. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  KOKTAVÝ, P.; VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JANDOVÁ, K.; KAZELLE, J. Solar Cells Noise Diagnostic and LBIC Comparison. In Proceeding of AIP. Melville, New York: AIP, 2007. p. 306-309. ISBN: 978-0-7354-0432- 8.
  Detail

  VANĚK, J.; FOŘT, T.; JANDOVÁ, K.; BAŘINKA, R. Projection fo solar cell back side contact to the LBIC image. In EDS' 07. Brno: TIMEART agency, 2007. p. 253-256. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; BAŘINKA, R. Comparison fo the LBIC and elekctroluminescence image. In EDS' 07. Brno: TIMEART agency, 2007. p. 253-256. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  VANĚK, J.; KOKTAVÝ, P.; JANDOVÁ, K.; KAZELLE, J. Micro- Plasma Noise Signal Used in Solar Cells Diagnostic. In 22nd European Photovoltaic Solar Energy Conference. Milan, Italy: WIP- Renewable Energies, 2007. p. 242-245. ISBN: 3-936338-22- 1.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Noise Spectroscopy as a Diagnostic Tool for Non-Destructive Testing of New Silicon Solar Cells With Double- Sided Texture. In New trends in physics NTF 2007. Brno: Ing. Zdenek Novotný CSc., 2007. p. 51-56. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; BAŘINKA, R. Development of Diagnostic Method Applied on Solar Cells. In New trends in physics NTF 2007. Brno: Ing. Zdenek Novotný CSc., 2007. p. 57-60. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; FOŘT, T. Projection of Solar Cell Back Side Contact Structure to the Front LBIC Image. In New trends in physics NTF 2007. Brno: Ing. Zdenek Novotný CSc., 2007. p. 154-157. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J. Noise and I-V Characteristic as a Characterisation Tool for Silicon Solar Cells With Double- Sided Texture. In 5th Workshop NDT 2007. Brno: BUT, 2007. p. 28-33. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V. Noise and I- V Characteristic as Characterisation Tool for PiN Amorphous Silicon Solar Cells. In 5th Workshop NDT 2007. Brno: BUT, 2007. p. 28-33. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy as a diagnostic tool for non-destructive testing of new silicon solar cells with double- sided texture. In New trends in physics 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 51-56. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Development of diagnostic method applied on solar cells. In New trends in physics 2007. 2007. p. 57-60. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J. Nedestruktivní metody měření solárních článků. In 28. Nekonvenční zdroje elektrické energie. VUT v Brně, 2007. p. 32-35. ISBN: 978-80-02-01961- 9.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; BAŘINKA, R.; VANĚK, J. Electroluminescence imaging of monocrystalline silicon solar cells. In Advanced Batteries and Accumulators, ABA. Brno: VUT Brno, 2007. p. 257-260. ISBN: 978-80-214-3424- 0.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Fast non- destructive testing of solar cells. In 6th international conference of PHD students. Miskolc: University of Miskolc, Hungary, 2007. p. 293-298. ISBN: 978-963-661-779- 0.
  Detail

  DOLENSKÝ, J.; JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; KAZELLE, J. Charakterizace elektrických vlastností monokrystalických křemíkových solárních článků. In Elektrotechnika a informatika 2007. Plzeň: 2007. p. 13-16. ISBN: 978-80-7043-572- 4.
  Detail

 • 2006

  KAZELLE, J.; KALÁB, P.; ZATLOUKAL, M.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VANĚK, J.; MAXA, J. Výrobní procesy. Brno: FEKT VUT, 2006. p. 1 ( p.)
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy of silicon solar cells type G3A with double- sided alkali texture. In Proc. of the Workshop NDT 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. p. 237-240. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy of silicon solar cells type G5 with double- sided acidic texture. In Proc. of the Workshop NDT 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. p. 241-244. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  VANĚK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; CHOBOLA, Z.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy as tool for non- destructive testing of silicon solar cells. In Physical Materials and Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. p. 264-267. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; VANĚK, J. Noise as a Diagnostic Tool for Quality of GaSb Laser Diodes. In Prof. 25th International Conference on Microelectronics. Niš: Serbia and Montenegro IEEE Section, 2006. p. 307-308. ISBN: 1-4244-0116- X.
  Detail

  KUBÍČKOVÁ, K., VANĚK, J., JANDA, M., FOŘT, T., BAŘINKA, R. Simulation Program For Defect Analysis. In WORKSHOP NDT 2006 NON- DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: Brno University of Technology, 2006. p. 74 ( p.)ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  VANĚK, J., CHOBOLA, Z. Noise as a Diagnostic Tool for Quality of GaSb Laser Diodes. In 25th International conference on Microelectronics. Belgrade, Serbia and Montenegro: Elekctron Devices Society, 2006. p. 307 ( p.)ISBN: 1-4244-0116- X.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J. New method of photovoltaic cells diagnostic. In 3rd International workshop on teaching in potovoltaics. Prag: IEE, 2006. p. 107 ( p.)ISBN: 80-01-03467- 4.
  Detail

  VANĚK, J. Experiences in teaching photovolatic at DE FEEC BUT. In 3rd Internation workshop on teaching in photovoltaics. Prag: IEE, 2006. p. 63 ( p.)ISBN: 80-01-03467- 4.
  Detail

  VANĚK, J., KVALTIN, J., FOŘT, T. LBIC měření využívající různé vlnové délky. In 2. česká fotovoltaická konference. Brno: Solartec s.r.o., 2006. p. 61 ( p.)ISBN: 80-239-7361- 4.
  Detail

  VANĚK, J., KOVÁŘ, J., ŠEVČÍK, R. Degradační testy funkčních vrstev solárních panelů s krystalickými solárními články. In 2. česká fotovoltaická konference. Brno: Solartec s.r.o., 2006. p. 64 ( p.)ISBN: 80-239-7361- 4.
  Detail

  VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Testování kvality pasivace šumovou diagnostickou metodou. In 2. česká fotovoltaická konference. Brno: Solartec s.r.o., 2006. p. 64 ( p.)ISBN: 80-239-7361- 4.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy of silicon solar cells with double- sided alkali texture. In Physical and Material Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. p. 260-263. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V. Testování kvality pasivace šumovou diagnostickou metodou. In Sborník příspěvků-2. česká fotovoltaická konference. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, 2006. p. 121-123. ISBN: 80-239-7361- 4.
  Detail

  VANĚK, J., BOUŠEK, J., KAZELLE, J., BAŘINKA, R. Different Wavelenghts of light source used in LBIC. In 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference. Dresden, Germeny: WIP- Renewable Energies, 2006. p. 324 ( p.)ISBN: 3-936338-20- 5.
  Detail

  VANĚK, J., CHOBOLA, Z., KAZELLE, J. Noise Spectroscopy Used in Si: H Amorphous Solar Cells Diagnostic. In Proceeding of 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference. Dresden, Germany: WIP- Renewable Energies, 2006. p. 1620 ( p.)ISBN: 3-936338-20- 5.
  Detail

  VANĚK, J., KOVÁŘ, J., ŠEVČÍK, R. Degradation Test of Solar Cell Panel' s Layers and Sheets. In DISEE 2006. Častá-Píla, Slovensko: STU v Bratislavě, 2006. p. 202 ( p.)ISBN: 80-227-2470-.
  Detail

  VANĚK, J., FOŘT, T., KUBÍČKOVÁ, K., BAŘINKA, R. LBIC method with different wavelength of light source. In EDS06. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 170 ( p.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  VANĚK, J., KAZELLE, J., ŠEVČÍK, R. Degradation Tests of Mono-Crystalline Solar Cells Panel' s Layers and Sheets. In EDS06. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 296 ( p.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Passivation quality test by noise method. In EDS06. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 175 ( p.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J. Noise spectroscopy used in Si: H amorphous solar cells diagnostic. In Proc. of the International Conference held in Dresden, Germany. Dresden, Germany: WIP- Renewable Energies, 2006. p. 1620-1622. ISBN: 3-936338-20- 5.
  Detail

  VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V. Passivation quality test by noise method. In Electronic Devices and Systems. Brno: Ing.Zdeněk Novotný,CSc., 2006. p. 175-178. ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J. Noise spectroscopy used in Si: H solar cells. In Proc. of the Workshop NDT 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. p. 232-236. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  VANĚK, J.; KŘIVÍK, P.; NOVÁK, V. Alternativní zdroje energie. Brno: FEKT, 2006. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 2005

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; VAŠÍČEK, T.; KAZELLE, J. The LBIC method appended to noise spectroscopy II. In Twentieth Eur. Photovoltaic SolarEnergy Conf. Barcelona, Spain: WIP- Renewable Energies, 2005. p. 1287-1290. ISBN: 3-936338-19- 1.
  Detail

  VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z. Different Wavelength of Light in the LBIC. In Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 240-245. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  Kristýna Kubíčková, Jiri Vanek. Analysis properties in solar cells by low and very low radiation intenzity. In Teoretická elektrotechnika. Proceedings of the 11th Conference and Completation Student EEICT 2005, Volume 1. Plzeň: VUT v Brně, FEKT a FIT, 2005. p. 215 ( p.)ISBN: 80-214-2888- 0.
  Detail

  CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., VANĚK, J. Noise spectroscopy measurement of 2. 3 microm CW GaSb based laser diodes. Elektronika, 2005, vol. 2005, no. 1, p. 70 ( p.)ISSN: 0033- 2089.
  Detail

  VANĚK, J., CHOBOLA, Z. Low- frequency noise measurements used for semiconductor light active devices. Proceedings of SPIE, 2005, vol. 2005, no. 5844, p. 86 ( p.)ISSN: 0277- 786X.
  Detail

  VANĚK, J., CHOBOLA, Z., KAZELLE, J. Comparison between noise characteristic of silicon solar cells and LBIC. In Phasical and material engineereing 2005. Lysičinská bouda, Czech Republic: CTU Prague, 2005. p. 48 ( p.)ISBN: 80-01-03290- 6.
  Detail

  VANĚK, J., CHOBOLA, Z., VAŠÍČEK, T., KAZELLE, J., BAŘINKA, R. The LBIC method appendet to noise spectroscopy. In Proceedings of 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference. Barcelona, Spain: WIP, 2005. p. 1287 ( p.)ISBN: 3-936338-19- 1.
  Detail

  VANĚK, J., KAHLE, P., KAZELLE, J. Využití malého fotovoltaického systému. In 26. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Tuchlovice: Dopravoprojekt Brno a.s., 2005. p. 25 ( p.)ISBN: 80-02-01761- 7.
  Detail

  VANĚK, J., KAZELLE, J., BRZOKOUPIL, V., CHOBOLA, Z. In Proceedings of the Conference Noise in Devices and Circuits III. Texas: Vysoké učení technické, 2005. p. (43 p.)ISBN: 0-8194-5839- 2.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; KAZELLE, J. Noise and I- V Characteristic as Characterization Tools for GaSb base Laser Diodes. AIP conference proceedings, 2005, vol. 2005, no. 780, p. 721 ( p.)ISSN: 0094- 243X.
  Detail

  VANĚK, J., KAZELLE, J., BAŘINKA, R. LBIC method with different wavelength of light source. In IMAPS CS International Conference 2005. Brno: MSD s.r. o, 2005. p. 232 ( p.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  VANĚK, J., KUBÍČKOVÁ, K., BAŘINKA, R. Properties of solar cells by low an very low illumanation intensity. In IMAPS CS International Conference 2005. Brno: MSD s.r. o, 2005. p. 237 ( p.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  VANĚK, J., KUBÍČKOVÁ, K., CHOBOLA, Z. Solar cells properties during low and very low illumination. In Non- Desturctive Testing in Engineering Practice. Brno: BUT, 2005. p. 234 ( p.)ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z. Different wavelength of light in the LBIC. In Non- destructive Testing in Engineering Practice. Brno: BUT, 2005. p. 240 ( p.)ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  VANĚK, J.; KUBÍČKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Solar cells properties during low and very low illumination. In Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 234-239. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z. Low- frequency Noise Measurements used for semiconductors light active devices. In Noise in Devices. Austin, Texas: 2005. p. 86-93. ISBN: 0-8194-5839- 2.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J. Comparison Between Noise Characteristic of Silicon Solar Cells and LBIC. In Physical and Material Engineering 2005. Krkonoše: CTU in Prague, 2005. p. 48-51. ISBN: 80-01-03290- 6.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; KAZELLE, J.; ŠIMEČEK, J. Noise and I- V Characteristic as Characterization Tools for GaSb based Laser Diodes. In Proceedings of the 18th International Conference on Noise and Fluctuations - ICNF 2005. Španělsko: University of Salamanca, 2005. p. 721-724. ISBN: 0-7354-0267- 1.
  Detail

 • 2004

  KŘIVÁK, P., BAČA, P., VANĚK, J. Automated Measuring Workplace for Laboratory Cells Cycling. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004. Brno: MSD,spol. s r.o., Brno, Skorkovského 70a, 2004. p. 34 ( p.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  VANĚK, J.; BRZOKOUPIL, V.; VAŠÍČEK, T.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; BAŘINKA, R. The Comparison of LBIC Method with Noise Spetroscopy. In Photovoltaic Devices: Manufacturing issues - From laboratory to mass production. Kranjska Gora, Slovenia: PV- NET, 2004. p. 60 ( p.)
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; HASSE, L. Effect of illumination on noise of silicon solar cell. Elektronika, 2004, vol. 2004, no. 5, p. 16 ( p.)ISSN: 0033- 2089.
  Detail

  BRZOKOUPIL, V.; VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; BAŘINKA, R. Measurement of Low Frequency Noise of Silicon Solar Cells Part II. In New trends in physics 2004. Brno: MSD, 2004. p. 16 ( p.)ISBN: 80-7355-024- 5.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; VANĚK, J. Automatic laboratory cells cycling and measuring system. In 5th ABA Brno 2004. Brno: FEKT VUT v Brně, UETE, 2004. p. 165 ( p.)ISBN: 80-214-2623- 3.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; BRZOKOUPIL, V. Measurement of Low Frequency Noise of 2, 3 um CW GaSb Based Laser Diodes. In Proceedings of the Conference New trend in Physics. 2004. p. 44 ( p.)
  Detail

  BRZOKOUPIL, V.; VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z. Measurement of Low Frequency Noise of Silicon Solar Cells Part II. In Proceedings of the Conference new trend in Physics. 2004. p. 16 ( p.)
  Detail

  VAŠÍČEK, T.; VANĚK, J.; BRZOKOUPIL, V.; CHOBOLA, Z. Lbic Technique Verified by Noise Spectroscopy. In Workshop NDT 2004. Brno: 2004. p. 229 ( p.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; HASSE, L. Effect of illumination on noise of silicon solar cells. Elektronika, 2004, vol. 5, no. 5, p. 16 ( p.)ISSN: 0033- 2089.
  Detail

  VANĚK, J.; BRZOKOUPIL, V.; VAŠÍČEK, T.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z. The Comparison between NOise Spectroscopy and LBIC. In Proceedings of 11 th conference Electronic Devices and System Brno 2004. Brno: University of Technology, 2004. p. 454 ( p.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  BRZOKOUPIL, V.; CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; KAZELLE, J.; BAŘINKA, R. Measurement of Low Frequency Noise of Silicon Solar Cells Part I. In Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004. Brno: VUT, 2004. p. 19 ( p.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  VANĚK, J., BRZOKOUPIL, V., VAŠÍČEK, T., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R. The Comparison between Noise Spectroscopy and LBIC. In The 11th Electronic Devices and Systems Conference. Brno: MSD, 2004. p. 454 ( p.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  VANĚK, J., KAZELLE, J., BRZOKOUPIL, V., VAŠÍČEK, T., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R. The Comparison of LBIC Method with Noise Spectroscopy. Photovoltaic Devices. Kranjska Gora, Slovenia: PV- NET, 2004. p. 60 ( p.)
  Detail

  BRZOKOUPIL, V., VAŠÍČEK, T., VANĚK, J., CHOBOLA, Z. Verification LBIC technique by noise spectroscopy. In Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic. Czech Republic - Cigháj: Akademické nakladatelství CERM, 2004. p. 15 ( p.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  BRZOKOUPIL, V., VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R. Measurement of low frequency noise of silicon solar cells part I. In Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic. Czech Republic, Cigháj: Akademické nakladatelství CERM, 2004. p. 19 ( p.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  VANĚK, J., BRZOKOUPIL, V., CHOBOLA, Z., ŠIMEČEK, T. Low frequency noise and I-V characteristic as characterization tools for 2. 3 microM CW GaSb based LASER diodes. In Research Activities f Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic. Czech Republic, Cigháj: Akademické nakladatelství CERM, 2004. p. 184 ( p.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; BRZOKOUPIL, V. Measurement of low frequency noise of 2, 3 micrometer laser diodes. In New trends in physics 2004. Brno: MSD, 2004. p. 44 ( p.)ISBN: 80-7355-024- 5.
  Detail

  VAŠÍČEK, T., VANĚK, J., BRZOKOUPIL, V., CHOBOLA, Z. LBIC technique verified by noise spectroscopy. In Workshop NDT 2004. Brno: BUT, 2004. p. 229 ( p.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., VANĚK, J., BRZOKOUPIL, V. Noise as a Diagnostic Tool for Quality of 2. 3 micrometer CW GaSb Based Laser Diodes. In Electronic Devices and Systems EDS 2004. Brno: Ing. Zdenek Novotny, 2004. p. 423 ( p.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  ROZSÍVALOVÁ, Z., KŘIVÁK, P., VANĚK, J. Materiály a technická dokumentace, laboratorní cvičení. Brno: 2004. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 2003

  KAZELLE, J., HAVLÍČEK, S., JIRÁK, J., LIEDERMANN, K., ROZSÍVALOVÁ, Z., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VANĚK, J. Elektrotechnické materiály a výrobní procesy, elektronické texty. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  VANĚK, J.; KAZELLE, J. Noise characteristic of solar cells under various illumination. In 4th ABA BRNO 2003. Brno: 2003. p. 97 ( p.)ISBN: 80-214-2298- X.
  Detail

  VANĚK, J.; KAZELLE, J. Testing of Contacts Quality by Noise Method. In 4th International Conference of PHD Students. Miskolc, Hungary: 2003. p. 465 ( p.)ISBN: 963-661-585- 3.
  Detail

  VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z. Noise Characteristic of Silicon Solar Cells under Illumination. In Noise and Fluctuations ICNF 2003. Praha: 2003. p. 793 ( p.)ISBN: 80-239-1005- 1.
  Detail

  VANĚK, J.; KAZELLE, J. Contacts quality test by noise method. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 442 ( p.)ISBN: 80-214-2452- 4.
  Detail

  VANĚK, J., CHOBOLA, Z., HASSE, L. Properties of solar cells in reverse direction. In Physical and material engineering 2003. Bratislava: 2003. p. 127 ( p.)ISBN: 80-227-1924- 2.
  Detail

 • 2002

  VANĚK, J. Modeling of photovoltaic cells in Matlab. In Advanced Batteries and Accumulators - 3rd. Brno: CERM, s.r.o., 2002. p. 33- 1 ( p.)ISBN: 80-214-2082- 0.
  Detail

  VANĚK, J. Využití fotovoltaického systému pro přečerpávání vody. In 24. chemické zdroje elektrické energie. Brno: Dopravoprojekt Brno a.s., 2002. p. 22 ( p.)ISBN: 80-214-2181- 9.
  Detail

  VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z. Comparing contact technologies by 1/ f noise in photovoltaic cells. In Advanced Batteries and Accumulators - 3rd. Brno: CERN, s.r. o, 2002. p. 34- 1 ( p.)ISBN: 80-214-2082- 0.
  Detail

  VANĚK, J., CHOBOLA, Z. Influence of Illumination of silicon solar cells. In Electronic Devices and Systems 02. Brno: Ing. Zdenek Novotny, 2002. p. 216 ( p.)ISBN: 80-214-2180- 0.
  Detail

  VANĚK, J., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R. Low Frequency Noise and I- V Characteristic as Silicon Solar Cell Contact Characterization Tools. In Proceedings of International Workshop Physical and Maaterial Engineering 2002. Herbertov: Czech Technical University in Praque, 2002. p. 121 ( p.)ISBN: 80-01-02579- 9.
  Detail

  VANĚK, J. Simulation of Small Signal on PN Junction in Matlab. In Physical and Material Engineering 2002. Prague: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 119 ( p.)ISBN: 80-01-02579- 9.
  Detail

  VANĚK, J., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R. Low Frequency Noise and I- V Characteristic as Silicon Solar Cell Contact Characterization Tools. In Physical and Material Engineering 2002. Prague: 2002. p. 121 ( p.)ISBN: 80-01-02579- 9.
  Detail

  VANĚK, J. 1/ f Noise in Solar Cells. In Noise and Non- linearity Testing of Modern Electronic Components 2001. Brno, Czech Republic: CNRL s.r. o, 2002. p. 124 ( p.)ISBN: 80-238-9094- 8.
  Detail

 • 2001

  VANĚK, J. Simple AC Power Source of Digital Output Voltage 0V - 230V Controlled by Computer. In Sborník mezinárodní studentské konference SEE 2001. Brno: FEI VUT, 2001. p. D- 143 ( p.)ISBN: 80-214-1887- 7.
  Detail

  VANĚK, J. Simple Solution of Automatic Measurement A- V Characteristic AC Circuit Element. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001 Volume 2. Brno: FEI VUT, 2001. p. 174 ( p.)ISBN: 80-214-1860- 5.
  Detail

  VANĚK, J. Measurement of 1/ f Noise in Solar Cells. In 3rd International Conference of PHD Students, Engineering Science, Volume II. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. p. 819 ( p.)ISBN: 963-661-482- 2.
  Detail

  VANĚK, J. 1/ f Noise in Photovoltaic Cells. In Proceedings of International Workshop Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic. Brno: FAST VUT Brno, 2001. p. 93 ( p.)ISBN: 80-7204-201- 7.
  Detail

  VANĚK, J., KAZELLE, J. 1/ f noise in solar cells. In Proceeding of conference 2nd Advanced Batteries and Accumulators. Brno: CERM s.r.o., 2001. p. 41 ( p.)ISBN: 80-214-1838- 9.
  Detail

 • 2000

  VANĚK, J., KAZELLE, J. Photovoltaic technologie. In Proceeding of International Workshop. Bratislava: Publishong hous STU in Bratislava, 2000. p. 93 ( p.)ISBN: 80-227-1364- 3.
  Detail

  VANĚK, J. Efficiency of photovoltaic system. In Proceeding of Advanced Batteries and Accumaulators. Brno: VUT Brno, Akademie věd ČR, 2000. p. 71 ( p.)ISBN: 80-214-1615- 7.
  Detail

  VANĚK, J. Měření účinnosti fotovoltaického systému. In 23. Chemické zdroje elektrické energie. Praha: ČES, 2000. p. 41 ( p.)ISBN: 80-02-01390- 5.
  Detail

  VANĚK, J. New technologies in photovoltaic. In Sborník prací studentů a doktorandů, Volume IV. Brno: CERM s.r.o., 2000. p. 148 ( p.)ISBN: 80-7204-155- X.
  Detail

  VANĚK, J. Nové technologie ve fotovoltaických systémech. In Sborník mezinárodní studentské vědecké konference ESE 2000. Ostrava: VSB, 2000. p. Sekce I ( p.)
  Detail

  VANĚK, J. Měření účinnosti fotovoltaického systému. In 23. Chemické zdroje elektrické energie. Brno: česká elektroetechnická společnost, 2000. p. 41 ( p.)ISBN: 80-02-01390- 5.
  Detail

 • 1998

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J. New Methods for Testing Quality of Solar Cells and Employment of Photovoltaic System in Czech Republik. In EDS 98. Brno: VUT Brno, 1998. p. 109 ( p.)ISBN: 80-214-1198- 8.
  Detail

  VANĚK, J.; KAZELLE, J. Diagnostika technických vlastností fotovoltaických článků. In Sborník prací mezinárodní studentské vědecké konference ESE 98. Praha: ČVUT, 1998. p. 15 ( p.)
  Detail

  CENEK, M., KAZELLE, J., VANĚK, J., ROZSÍVALOVÁ, Z. Accumulation of electric energy from renewable resources into accumulator. In World Renewable Energy Congres V. PV 86. Florence, Italy: 1998. p. 145 ( p.)
  Detail

 • 1997

  VANĚK, J. Účinnost fotovoltaických systémů. In Sborník 20. Jubilejní Chemické zdroje elektrické energie. Brno: CES, 1997. p. 63 ( p.)ISBN: 80-02- 0117.
  Detail

 • 1996

  VANĚK, J., CENEK, M., KAZELLE, J. Zkušenosti s fotovoltaickými systémy v Ekodomě firmy Ekotrend Kunovice. In 1996.
  Detail

  VANĚK, J., BAŘINKA, R., KYŠA, V., KAZELLE, J., CENEK, M. Zkušenosti s fotovoltaickými systémy v ČR. In 1996.
  Detail

 • 1995

  KAZELLE, J., CENEK, M., VANĚK, J., NOVÁK, V. Zlepšení parametrů elektrod nízkoteplotních palivových článků. In Chemické zdroje elektrické energie XVIII, sborník ČES. ČES, 1995. p. 71 ( p.)
  Detail

 • 1900

  HORÁČEK, V., VANĚK, J. Osmkrát o certifikaci. 1900, vol. 5, no. 2, p. 3 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.