Product detail

Sestava pro mapování tloušťky maziva v kontaktech s malými valivými elementy

ŠPERKA, P. KŘUPKA, I.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení umožňuje měřit tloušťku mazacích filmů v kontaktu různých valivých elementů rozličných velikostí a skleněného (safírového) kotouče za podmínek čistého valení. Valivé elementy mohou být kuželík, soudeček, kulička s velikostí od cca 3 do 20 mm. Pro uložení valivých elementů byl zvolen koncept uložení na čtyřech ložiskách uspořádaných do čtverce s variabilním nastavením vzdálenosti mezi ložisky v jednom směru. Lze nastavit sklon a svislou pozici modulu s unášejícími ložisky.

Keywords

optický tribometr, mapovani tloušťky maziva, liniový, bodový kontakt

Create date

31.10.2010

Location

místnost A2/423 - Tribologická laboratoř ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Documents