Product detail

Sestava pro měření tloušťky mazacího filmu za nízkých tlaků při 100% skluzu

VRBKA, M. BOSÁK, D. KŘUPKA, I.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Současné experimenty v biotribologii, kdy je analyzována tloušťka BS mazacího filmu mezi kovovou nebo keramickou hlavicí kyčelního kloubu a skleněným diskem, vyžadují za podmínek 100% skluzu velmi malé zatížení kontaktní oblasti. To umožňuje navržená sestava, která obsahuje šest plano-konkávních čoček rovnoměrně rozmístěných na ocelovém disku s různými poloměry křivosti. Ocelový disk s čočkami je pak zaměněn s konvenčním skleněným diskem optického tribometru. Jednotlivé čočky jsou díky přípravku snadno vyměnitelné.

Keywords

disk, čočka, tloušťka mazacího filmu

Create date

30.09.2011

Location

Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, tribologická laboratoř A2/423

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Documents