Product detail

Testovací stanice pro měření tuhosti ložisek pro vesmírné aplikace

KOŠŤÁL, D. SVOBODA, T. KŘUPKA, I.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Testovací zařízení umožňuje ověřit tuhost superduplexních ložisek v relevantních teplotních podmínkách a ve třech různých směrech (radial, axial, moment). Zařízení je koncipováno tak, aby jej bylo možné umístit do termální komory a kompetně obsluhovat vzdáleně.

Keywords

tuhost ložisek,

Create date

14.06.2021

Location

VUT FSI A2/422

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Documents