Product detail

Maticový spektrometr s uspořádáním na průchod paprsků

ČUDEK, V. ŠPERKA, P. KŘUPKA, I.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení slouží pro spektroskopickou analýzu pozorovaného obrazu v jednom řezu. Šířka řezu je řízena nastavením rozevření štěrbiny na vstupu do spektrometru. Svazek paprsků je dále zobrazován optikou a prochází difrakční mřížkou, kde dochází k spektrálnímu rozkladu světla. Další optikou je obraz fokusován do roviny snímacího čipu barevné, nebo vhodněji monochromatické digitální kamery.

Keywords

spektroskopická reflektometrie, světlo, rozklad

Create date

11.11.2011

Location

místnost A2/423 - Tribologická laboratoř ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Documents