doc. Ing.

František Šoukal

Ph.D.

FCH, ÚCHM – Director of Department

+420 54114 9492, +420 54114 9811
soukal@fch.vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.

Projects

 • 2024

  Nové materiály a technologie pro naplňování společenských potřeb, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Nové pokročilé materiály a materiálové technologie pro soudobé společenské potřeby, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Vývoj a studium chování UHPC se silanizovanými mikrovlákny při extrémním zatěžování vysokou teplotou, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Nové perspektivní materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  GA22-04828S, Nový směr k udržitelným stavebním materiálům prostřednictvím pokročilých povrchových úprav na bázi lithných silikátů, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2021

  Využití svařovaných spojů pro přípravu armatur cementobetonových kompozitů, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Příprava a charakterizace pokročilých materiálů, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Role druhu alkálií při poškození struktury betonu důsledkem alkalicko-křemičité reakce, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Pokročilé materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Hodnocení vlastností a složení podsítné frakce směsného komunálního odpadu, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  FV40329, Výzkum úpravy vstupních surovin, receptur a vlastností rekultivačních sanačních hmot vznikajících z odpadů, vedlejších produktů a druhotných surovin, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 30.04.2021
  Detail

  Materiály a technologie pro 21. století , zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Antibacterial bioresorbable polymer-phosphate cement filler for the treatment of infected bone defects, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Komplexní hodnocení zpracovatelského řetězce komunálního odpadu, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Příprava metakaolinu s vysokou bělostí, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Studium využití druhotných surovin pro lehké malty, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  TH04010207, Zvýšení trvanlivosti cementobetonových krytů (CBK) pozemních komunikací omezením vlivu alkalicko křemičité reakce (ASR), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Vývoj keramické vazby pro brusné kotouče, zahájení: 16.10.2018, ukončení: 04.12.2018
  Detail

  Výzkum staření práškových kovů, zahájení: 01.08.2018, ukončení: 05.12.2018
  Detail

  Výzkum magnetické separace popílků, zahájení: 20.05.2018, ukončení: 10.12.2018
  Detail

  Výzkum objemových změn portlandského cementu, zahájení: 07.03.2018, ukončení: 05.12.2018
  Detail

  Výzkum řezných nástrojů s aktivní částí z polykrystalického diamantu, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Inovativní pokročilé materiály – studium vlastností a možností aplikace , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Snižování chemického a autogenního smrštění alkalicky aktivované strusky (AAS), zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  TJ01000089, Pokročilý cementový kompozit se zvýšenou balistickou odolností, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Výzkum a charakterizace portlandských cementů, zahájení: 18.09.2017, ukončení: 06.12.2017
  Detail

  Výzkum magnetické separovatelnosti popílku, zahájení: 15.09.2017, ukončení: 11.12.2017
  Detail

  Stanovení kinetiky odplynění MgO-C staviva a návrh optimální pálící křivky, zahájení: 11.09.2017, ukončení: 29.12.2017
  Detail

  Research of fireproof glass whitening, zahájení: 07.07.2017, ukončení: 19.09.2017
  Detail

  Výzkum a charakterizace cementových materiálů, zahájení: 20.03.2017, ukončení: 06.12.2017
  Detail

  Pokročilé materiály pro inovativní aplikace, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Výzkum brusných vrstev a vývoj keramické vazby, zahájení: 01.02.2017, ukončení: 21.11.2017
  Detail

  GA17-03670S, Vývoj přísad redukující smrštění navržených pro alkalicky aktivované systémy, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  FV10022, Efektivní využití cihelného recyklátu, zahájení: 01.08.2016, ukončení: 31.07.2020
  Detail

  Výzkum tvorby nálepků v rotační peci a monitoring hydratačního tepla cementů, zahájení: 01.07.2016, ukončení: 30.12.2016
  Detail

  Vývoj diamantových brusných kotoučů, zahájení: 07.06.2016, ukončení: 30.11.2016
  Detail

  Výzkum nálepků v cementářské rotační peci, zahájení: 15.04.2016, ukončení: 30.06.2016
  Detail

 • 2015

  Analýza a vývoj metodiky pro měření teploty na kontaktu třecích povrchů, zahájení: 21.10.2015, ukončení: 02.12.2015
  Detail

  Výzkum a vývoj oxidových keramických materiálů pro výrobu keramických pěn, zahájení: 01.09.2015, ukončení: 02.12.2015
  Detail

  Výzkum příčin lokálního hydrofobního chování výrobků z minerální vaty, zahájení: 03.08.2015, ukončení: 25.11.2015
  Detail

  Vývoj receptur beton. směsí se ztekucujícími přísadami, zahájení: 26.06.2015, ukončení: 31.08.2015
  Detail

  Charakterizace a odvození mechanismu vzniku neshodných materiálů, zahájení: 10.03.2015, ukončení: 02.12.2015
  Detail

  Charakterizace a výzkum brusných vrstev, zahájení: 08.01.2015, ukončení: 26.11.2015
  Detail

  Pokročilé materiály – chemie, technologie a jejich vlastnosti, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Vývoj objemových změn tenkovrstvých dekorativních cementových směsí, zahájení: 22.09.2014, ukončení: 21.11.2014
  Detail

  Vývoj lité podlahové konstrukce, zahájení: 11.09.2014, ukončení: 21.11.2014
  Detail

  Termické analýzy tvrdokovových materiálů, zahájení: 12.06.2014, ukončení: 04.03.2015
  Detail

  Fyzikální a chemická charakterizace feritových materiálů, zahájení: 06.06.2014, ukončení: 02.12.2014
  Detail

  Charakterizace cementů a výzkum tvorby pecních nálepků, zahájení: 10.03.2014, ukončení: 03.12.2014
  Detail

  Mechanická charakterizace termosetových vazeb pro brusné vrstvy, zahájení: 10.02.2014, ukončení: 21.11.2014
  Detail

 • 2013

  Mikroskopie prášků, zahájení: 13.11.2013, ukončení: 24.11.2013
  Detail

  Analýzy, zahájení: 09.11.2013, ukončení: 21.11.2013
  Detail

  Analýza na XRD, zahájení: 05.10.2013, ukončení: 13.11.2013
  Detail

  Analýza přítomnosti lepidla, zahájení: 14.08.2013, ukončení: 02.09.2013
  Detail

  Charakterizace pryskyřičných materiálů, zahájení: 10.08.2013, ukončení: 28.11.2013
  Detail

  Úprava složení výrobku Antikon - voděodolnost, zahájení: 28.07.2013, ukončení: 24.06.2014
  Detail

  Úprava technologie procesní vody , zahájení: 24.06.2013, ukončení: 11.03.2014
  Detail

  Úprava složení výrobku Antikon pro agresivní prostředí, zahájení: 24.06.2013, ukončení: 12.03.2014
  Detail

  Brousící kotouče v keramickém pojivu, zahájení: 11.06.2013, ukončení: 12.03.2014
  Detail

  Analýzy materiálů, zahájení: 23.05.2013, ukončení: 16.08.2013
  Detail

  Analýza materiálů, zahájení: 23.05.2013, ukončení: 16.08.2013
  Detail

  Tepelná vodivost oceli, zahájení: 07.05.2013, ukončení: 13.06.2013
  Detail

  Chemická analýza PFA, zahájení: 16.04.2013, ukončení: 25.04.2013
  Detail

  Analýza keramiky, zahájení: 03.04.2013, ukončení: 11.04.2013
  Detail

  Tepelná vodivost vzorků, zahájení: 03.04.2013, ukončení: 11.04.2013
  Detail

  Měření velikosti částic-Granulometrie, zahájení: 02.04.2013, ukončení: 11.04.2013
  Detail

  Nálepky, zahájení: 22.03.2013, ukončení: 03.12.2013
  Detail

  Analýza znečištění oleje, zahájení: 12.01.2013, ukončení: 14.02.2013
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Rozbor pigmentů, zahájení: 12.12.2012, ukončení: 07.02.2013
  Detail

  Analýza příčiny retardovaného tuhnutí betonu na bázi cementu CEM II/B-S 32,5R, zahájení: 02.01.2012, ukončení: 01.02.2012
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  TA02010995, Vývoj tepelně izolačních litých žáruvzdorných materiálů (žárobetonů) pro výrobu prefabrikovaných dílců, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 30.11.2015
  Detail

 • 2011

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  2B08024, Výzkum a vývoj ekologického pojiva na bázi geopolymerních struktur se schopností imobilizace potenciálně nebezpečných látek z velkoobjemově produkovaných průmyslových odpadů a jeho následné aplikace ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2008, ukončení: 31.10.2011
  Detail