doc. Ing.

František Šoukal

Ph.D.

FCH, ÚCHM – Director of Department

+420 54114 9492, +420 54114 9811
soukal@fch.vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.

Creative activities

 • ŠOUKAL, F.; BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.: Twin-roll mixer; Dvouválcový vysokosmykový mísič. FCH VUT v Brně. URL: http://www.inmat.cz. (funkční vzorek)
  http://www.inmat.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.: Pískovec - geopolymerní pojivo; Umělý pískovcový kámen na bázi geopolymerního pojiva. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.: Jednošnekový extruder; Jednošnekový extruder pro anorganická pojiva. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.: Dimistroj; Aparatura pro testování katalytické účinnosti. VUT FCH, Brno.. (funkční vzorek)
  Detail

 • KRÁTKÝ, J.; BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.: isoperibolický kalorimetr; Isoperibolický kalorimetr. FCH VUT v Brně. URL: http://www.inmat.cz. (funkční vzorek)
  http://www.inmat.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.: Aparatura pro syntézu TiO2; Aparatura pro přípravu TiO2 srážením z plynné fáze. VUT FCH, Brno.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.: microvawe quenching; Zařízení pro zastavení hydratace mikrovlnným ohřevem. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • KRÁTKÝ, J.; BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.: roztokový kalorimetr; Roztokový kalorimetr. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.: MDF pružina; Pružina z MDF kompozitu. FCH VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; ZMRZLÝ, M.; HAVLICA, J.: Trubková pec pro EGA; Trubková pec pro FT-IR analýzu plynných produktů tepelných rozkladů. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.: expandometr; Zařízení pro stanovení objemové roztažnosti pojiv. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.: Výrobník pěny pro žárniny; Zařízení na přípravu pěny pro lehčení žárovzdorných hmot. Laboratoř 2030, laborator 0010. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.: Žárovzdorná izolace Al; Hlinito-křemičitá žárovzdorná izolace s objemovou hmotností pod 40 kg/m3. 2030. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.: Žárovzdorná izolace Mg; Hořečnatá žárovzdorná izolace s nízkou objemovou hmotností. 2030/4033. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.: Výroba PS-cihlových prvků; Technologie tepelného zpracování polystyrenem lehčených cihlených prvků. Heluz, Cihlářský průmysl v.o.s., Dolní Bukovsko 295, CZ 37365. Výrobní závod cihelny Hevlín.. (ověřená technologie)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.: Extrakční aparatura; Zařízení pro extrakci iontů kovů alkalických zemin ze silikátových a druhotných surovin s možností recyklace rozpouštědla. VUT v Brně Fakulta Chemická Laboratoř 2030. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.: SrA cement; Stroncium aluminátový cement. Laboratoř 2030. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.: Pěna SrA; Žárovzdorná izolační pěna na bázi stroncium aluminátovým cementem aktivovaných hlinitokřemičitanů. Laboratoř 2030. (funkční vzorek)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R.: Tyče; Technologie čištění válců nístěje v pecním kanálu průběžných pecí. TDK Epcos, s.r.o. Feritová 1 7815 Šumperk, CZ. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; NOVOTNÝ, R.; LANG, K.; TVRDÍK, L.: OT izolační žárobetony; Technologie výroby litých izolačních žárovzdorných materiálů napěňovacím přípravkem. P-D Refractories CZ a.s., Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice. (ověřená technologie)
  Detail

 • PTÁČEK, P.; SOLNÝ, T.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; YADAV, R.; HAVLICA, J.: Feritový reor; Chemický reaktor s magnetickým polem stabilizovaným ložem nosiče katalyzátoru. Budova FCH (Purkyňova 118) lab. 2030.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; NOVOTNÝ, R.; LANG, K.; TVRDÍK, L.: izolační žárobeton A35-800; Izolační litý žárovzdorný materiál jakosti A35. P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; NOVOTNÝ, R.; LANG, K.; TVRDÍK, L.: izolační žárobeton A45-800; Izolační litý žárovzdorný materiál jakosti A45. P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; NOVOTNÝ, R.; LANG, K.; TVRDÍK, L.: izolační žárobeton A70-800; Izolační litý žárovzdorný materiál jakosti A70. P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice. (funkční vzorek)
  Detail

 • NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.: AdMix ampule; AdMix ampule izotermického kalorimetru TAMAir. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • NOVOTNÝ, R.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.: Poloprovozní pěnogenerátor; Poloprovozní pěnogenerátor pro přípravu litých tepelně izoačních žárobetonů. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUKAL, F.; MATOUŠEK, D.; ŠTEFKA, K.; KALINA, L.: Mechanický aktivátor; Mechanický aktivátor. VUT v Brně, Fakulta chemická, lab. 0010. (funkční vzorek)
  Detail

 • OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; PALOVČÍK, J.: lepidlo na keramiku; Speciální hmota pro opravy keramických artefaktů. Produkt je umístěn v lab. anorg. materiálů na CMV FCH v Brně.. (funkční vzorek)
  Detail

 • NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.: Separátor; Laboratorní magnetický separátor. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; SABOVČÍK, T.; GRYŽBOŇ, L.; VLČEK, J.; MATĚJKA, V.; TOPINKOVÁ, M.: Fe 30%; Solidifikát (rekultivačně sanační hmota) na bázi hybridního cementu vhodný pro rekultivačně sanační činnosti. Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 464/118, Brně, 61200. (funkční vzorek)
  Detail

 • MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F.; VLČEK, J.; MATĚJKA, V.; TOPINKOVÁ, M.; SABOVČÍK, T.; GRYŽBOŇ, L.: Solidifikát SS + Fe kaly; Solidifikát (rekultivačně sanační hmota) s alternativním hydraulickým pojivem vhodný pro rekultivačně sanační činnosti. Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 464/118, Brně, 61200. (funkční vzorek)
  Detail

 • NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; DLABAJOVÁ, L.; KOUTNÝ, O.; BYSTRIANSKA, E.; DRDLOVÁ, M.; HOLEŠINSKÝ, R.; HOLÍK, T.; PĚCHOUČEK, P.; ŠPERL, M.: FW01010021-V2; RPC kompozitní materiál pro balistickou ochranu. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno. Laboratoř C110.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠPERL, M.; BEJDL, J.; WOLF, B.; KOUTNÝ, O.; KRATOCHVÍL, J.; BYSTRIANSKA, E.; KŘESŤAN, J.; BARTOŠKOVÁ, M.; HOLEŠINSKÝ, R.; DRDLOVÁ, M.; ŠOUKAL, F.; PĚCHOUČEK, P.: CM-ÚTAM AVČR 001:2021; Metodika měření útlumu rychlosti projektilu v balisticky odolném materiálu. Bogges s.r.o., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.