Project detail

Pokročilé materiály – chemie, technologie a jejich vlastnosti

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

On the project

Projekt je orientován na získání poznatků v oblasti přípravy nových anorganických a organických pokročilých materiálů s novými specifickými vlastnostmi, které umožní jejich efektivní aplikaci ve stávajících zařízeních a produktech nebo přípravu principiálně nových prvků. Pozornost bude zaměřena zejména na silikátové materiály a keramiku, kovové materiály, vlákny vyztužené polymerní kompozity, organické materiály s vlastnostmi polovodičů připravené ve formě tenkých vrstev.

Mark

FCH-S-15-2813

Default language

Czech

People responsible

Altšmíd Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bayer Petr, Ing. - fellow researcher
Bednárek Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bílek Vlastimil, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Březina Matěj, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Čech Vladimír, prof. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Drábiková Juliána, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Flimelová Miroslava, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Florián Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Georgieva Galya, Ing. - fellow researcher
Hasala Robert, Ing. - fellow researcher
Havlica Jaromír, prof. Ing., DrSc. - fellow researcher
Chára Tomáš, Ing. - fellow researcher
Ivancová Anna, Ing. - fellow researcher
Kalinová Helena, Ing. - fellow researcher
Kalivoda Josef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kalousová Hana, Ing. - fellow researcher
Knob Antonín, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kosár Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kouba Jan, Ing. - fellow researcher
Koutný Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kratochvíl Jiří, Ing. - fellow researcher
Merenda Jiří, Ing. - fellow researcher
Mončeková Miroslava, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nešpůrek Stanislav, prof. RNDr., DrSc. - fellow researcher
Novotný Radoslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Opravil Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Opravilová Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ovečka Zdenek, Ing. - fellow researcher
Pařízek Ladislav, Ing. - fellow researcher
Piškytl Marek, Ing. - fellow researcher
Pospíšil Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ptáček Petr, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Repka Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rubeš Dominik, Mgr. - fellow researcher
Schmiedová Veronika, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Siderov Vasil, Ing. - fellow researcher
Sionová Marcela, Ing. - fellow researcher
Snop Roman, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Solný Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Straka Radek, Ing. - fellow researcher
Stříteský Stanislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Svěrák Tomáš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Ševčíková Barbora, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šilerová Iva, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Švec Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Wasserbauer Jaromír, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zezulová Anežka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zhivkov Ivaylo, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Institute of Materials Science
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Results

SCHMIEDOVÁ, V.; HEINRICHOVÁ, P.; ZMEŠKAL, O.; WEITER, M. Characterization of polymeric thin films for photovoltaic applications by spectroscopic ellipsometry. Applied Surface Science, 2015, vol. 349, no. 10, p. 582-588. ISSN: 0169-4332.
Detail

Buryan P., Donát P., Snop R. Uvolňování oxidu uhličitého při stanovení teplot tavitelnosti popele biomasy. Brno, Český republika: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95, Brno, 2017. s. 15-24. ISBN: 978-80-214-5498-9.
Detail

HOU, B.; BU, W.; LUO, G.; VANÝSEK, P.; SCHLOSSMAN, M. Ion Distributions at ElectrifiedWater-Organic Interfaces: PB-PMF Calculations and Impedance Spectroscopy Measurements. JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 2015, vol. 162, no. 12, p. H890 (H897 p.)ISSN: 0013-4651.
Detail

SCHMIEDOVÁ, V.; POSPÍŠIL, J.; ZMEŠKAL, O.; VRETENÁR, V. Optical Characterization of Graphene Oxide Films by Spectroscopic Ellipsometry. Chemistry & Life 2015 - Book of Abstracts. first. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 134-135. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

BÍLEK, V.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Crack Initiation and Length Change in Modified Alkali Activated Slag Mortars. In CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Reston, Virginia: American Society of Civil Engineers, 2015. p. 1109-1118. ISBN: 978-0-7844-7934-6.
Detail

SOLNÝ, T.; PTÁČEK, P.; MÁSILKO, J. Preparation of magnetic nano-sized iron oxide particles. CEITEC PhD Retreat : Book of Abstracts : 23–24 April 2015, Valtice, Czech Republic. 1. Brno: Masarykova Universita, 2015. p. 118-118. ISBN: 978-80-210-7825-3.
Detail

SOLNÝ, T.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; KRATOCHVÍL, J.; PAŘÍZEK, L.; BEDNÁREK, J. Study of Surface Treatment of Freshly Fabricated Concrete Roof Tiles. Advanced Materials Research (online), 2015, vol. 1124, no. 1662-8985, p. 76-82. ISSN: 1662-8985.
Detail

ČECH, V.; KNOB, A.; LASOTA, T.; LUKEŠ, J.; DRZAL, L. Plasma coating of glass fibers to improve the interfacial shear strength in GF/polyester composites. In Proceedings of the American Society for Composites: Thirtieth Technical Conference. Lancaster, USA: DEStech Publications, Inc., 2015. p. 220-234. ISBN: 978-1-60595-225-3.
Detail

POSPÍŠIL, J.; SCHMIEDOVÁ, V.; ZMEŠKAL, O.; ČERNÝ, J. Study of Optical and Electrical Properties of Organic Thin Films for Photovoltaic Applications. Materials Science, 2015, vol. 21, no. 3, p. 333-338. ISSN: 1392-1320.
Detail

FLORIÁN, P.; ZMEŠKAL, O.; POSPÍŠIL, J. Simple method for determination of type charge carriers in semiconductors. Chemistry & Life 2015 – Book of abstracts. first. Purkynova 464/118, CZ-612 00 Brno: Brno, university of technology, Faculty of chemistry Purkynova 464/118, CZ-612 00 Brno, 2015. p. 133-134. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

POSPÍŠIL, J.; SCHMIEDOVÁ, V.; ZMEŠKAL, O.; VRETENÁR, V.; KOTRUSZ, P. Electrical Properties of Graphene Oxide Layers Prepared by Material Inkjet Printing. Key Engineering Materials (print), 2015, vol. 674, no. 2016, p. 109-114. ISSN: 1013-9826.
Detail

SCHMIEDOVÁ, V.; DZIK, P.; VESELÝ, M.; ZMEŠKAL, O.; MOROZOVÁ, M.; KLUSOŇ, P. Optical properties of titania coatings prepared by inkjet direct patterning of the reverse micelles sol-gel composition. MOLECULES, 2015, vol. 20, no. 8, p. 14552-14564. ISSN: 1420-3049.
Detail

Šmilauer V., Hlaváček P., Šulc R., Škvára F., Snop R. Ternary binder incorporating CFBC fly ash microstructure evolution and micromechanical strength prediction. Brno , Česká republika: Brno University of Technology, 2017. p. 82-86. ISBN: 978-80-214-5469-9.
Detail

Hlavacek, P; Sulc, R ; Smilauer, V; Rossler, C; Snop, R. Ternary binder made of CFBC fly ash, conventional fly ash, and calcium hydroxide: Phase and strength evolution. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2018, vol. 90, no. 90, p. 100-107. ISSN: 0958-9465.
Detail

KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T. Application of Simplified Mathematical Model on Gas Scrubbing Process. Materials Science Forum, 2016, vol. 851, no. 1, p. 147-152. ISSN: 0255-5476.
Detail

ŠULC, R.; ŠÍDLOVÁ, M.; FORMÁČEK, P.; SNOP, R.; ŠKVÁRA, F.; POLONSKÁ, A. A Study of Physicochemical Properties of Stockpile and Ponded Coal Ash. Materials, 2023, vol. 15, no. 10, ISSN: 1996-1944.
Detail

Skvara, F; Sulc, R; Snop, R; Peterova, A; Sidlova, M. Hydraulic clinkerless binder on the fluid sulfocalcic fly ash basis. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2018, vol. 66, no. 4, p. 453-461. ISSN: 0958-9465.
Detail

NOVOTNÝ, R.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.: Poloprovozní pěnogenerátor; Poloprovozní pěnogenerátor pro přípravu litých tepelně izoačních žárobetonů. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T.; ŠVEC, J.: Plynotěsná míchačka; Plynotěsná průplachová míchačka. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.: AdMix ampule; AdMix ampule izotermického kalorimetru TAMAir. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail