Přehrát video

125letrozvíjíme
technologickouexcelenci

Další

HLAVNÍ PARTNER


Harmonogram akcí


Akce budou v průběhu roku postupně doplňovány.

Vědecká rada

19. 1. 2024

Oslavy 125. výročí založení VUT byly zahájeny zasedáním Vědecké rady. Její běžný program byl doplněn o představení roku oslav a společenskou část.

Slavnostní akademické shromáždění

19. 9. 2024

Slavnostní akademické shromáždění je tradičním obřadem, v rámci kterého se předávají ocenění rektora VUT. Jedná se o zlaté, stříbrné a pamětní medaile, ceny rektora pro studenty a také ceny pro nejlepší pedagogy dle hodnocení studentů.

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková