Odhalení portrétního reliéfu prof. Rezka

15. 1. 2018 v 10 hodin

Prof. PhDr. Antonín Rezek (1853–1909) byl českým historikem a politikem. Věnoval se především dějinám raného novověku a v rámci své politické kariéry se významně zasadil o vznik české techniky v Brně. Bronzový portrétní reliéf, jehož autorem je Vojtěch Eduard Šaff, byl poprvé slavnostně odhalen v roce 1935 při nástupu rektora Rudolfa Vondráčka. Po delší době, kdy byl uschován v depozitáři Archivu VUT bude restaurovaná podobizna prof. Rezka znovu zavěšena ve veřejném prostoru Rektorátu VUT.
prof. Rezek

Výstava k 60 letům FEKT

1. 2.–15. 12. 2019

Tematická výstava představující 60 let historie Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií je k vidění v prostorách před interaktivní hernou Elektrikárium v 1. patře budovy na Technické 12.
FEKT

Reprezentační ples Fakulty stavební

19. 3. 2019

V rámci oslav 120. výročí založení Fakulty stavební VUT se v Zoner BOBYHALL uskuteční reprezentační ples s bohatou tombolou a večerem nabitým nevšedními zážitky a překvapením.
Ples FAST

Rock@FIT

8. 4. 2019

Tradiční festival studentských kapel v prostorách Fakulty informačních technologií na ulici Božetěchova nabídne kromě koncertů i bohatý doprovodný program. Těšit se můžete např. na soutěž ve řvaní, debugování fakulty, dezorientační běh či návštěvu běžně nepřístupných prostor pod budovami fakulty.

Výstava a křest knihy prof. Jana Sedláka

16. 4. 2019

Výstava obrazů Jana Sedláka a uvedení knihy "Do říše umění vede mnoho bran" bude zahájena 16. dubna od 17 hodin ve dvoraně Rektorátu VUT. Výstava potrvá do 10. května 2019.

Křest knihy o VUT

24. 4. 2019

Ku příležitosti 120. výročí založení VUT bude slavnostně pokřtěna česko-anglická kniha mapující historii univerzity, jejíž autorkou je Radana Kolčavová. Slavnostní křest proběhne ve dvoraně Rektorátu VUT na Antonínské 1, Brno.
Křest knihy o VUT

Student EEICT, PerFEKT JobFair 

25. 4. 2019

25. ročník soutěžní konference Student EEICT s prezentacemi studentských tvůrčích prací, které hodnotí odborná komise. Firmy se mohou seznámit s výzkumnými tématy fakulty a osobně kontaktovat studenty. Ve stejném dni proběhne i veletrh pracovních příležitostí PerFEKT JobFair.

Excel@FIT

25. 4. 2019

Fakulta informačních technologií zve na studentskou konferenci inovací, technologií a vědy v informatice, na které studenti prezentují výsledky vlastního výzkumu a získávají zpětnou vazbu od profesionálů z oboru jak z řad akademických pracovníků, tak i partnerů z průmyslové sféry. Vzniká tak platforma pro spolupráci nadaných studentů a partnerských firem.

Open Studios Brno

26.–27. 4. 2019

Open Studios Brno otevírá dveře uměleckých ateliérů a představuje tak brněnskou výtvarnou scénu. Veřejnost se může seznámit se současným uměním přímo na místě jeho vzniku a za výkladu autorů, navštívit designérská a architektonická studia, nezávislé galerie či coworkingové prostory. Novinkou roku 2019 je spolupráce s organizátory Brno Art Week, jehož dovršením bude hudební program v areálu VUT Kraví hora. V sobotu je připraven program v bývalém sídle Fakulty výtvarných umění na Rybářské ulici.

Euroweek 2019 a Mezinárodní vědecká konference FP

29. 4.–4. 5. 2019

Euroweek je mezinárodní interdisciplinární soutěž pro studenty na téma Smart Business and Digital Age pořádána pod záštitou evropské universitní sítě Prime Networking. Součástí akce je i mezinárodní vědecká konference na téma Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Digital Transformation of Corporate Business, která se uskuteční dne 30. 4. 2019 a prezentuje zejména pokrok v oblasti SMART Cities a Digitalizace. Místo konání: Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, Brno
Euroweek

Den sportu na VUT

15. 5. 2019

Polovina května je věnovaná všem příznivcům sportu na VUT, pro které si Centrum sportovních aktivit připravilo "vuťáckou míli 1899" - fakultní štafetu na 1899 metrů, dále různé turistické pochody a doplňkové aktivity.
Den sportu na VUT

Nekonvenční zdroje elektrické energie

15.–17. 5. 2019

Konference věnovaná nejnovějším trendům ve výzkumu a vývoji klasických, alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Je věnována zejména skladování energie prostřednictvím akumulátorů a jejich aplikací, např. elektromobilismu, stacionárních úložišť apod.
Akumulátory

Pojďme slavit spolu!

25. 5. 2019

Společný den pro absolventy, studenty, zaměstnance a příznivce brněnské techniky se uskuteční na prostranství Kolejní 7, Brno. Přijdťe si zavzpomínat na svá studentská léta. Můžete se těšit na open-air hudební festival i světelnou show. V tento den budou také dny otevřených dveří na fakultách a pracovištích VUT. Zájemci budou moci využít otevřeného sportovního areálu Pod Palackého vrchem (11:00–15:00) a prohlédnout si obrazovou prezentaci vysokoškolského sportu ve Fitcentru Machina (15:00–17:00).
Pojďme slavit spolu

Zlatá promoce absolventů VUT

25. 5. 2019

Slavnostní akademický obřad po 50 letech od promoce pro absolventy tří fakult - Fakulty strojního inženýrství, Fakulty stavební a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Obřad se uskuteční v aule Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, Technická 12.
Zlaté promoce

Mikrokontroléry letí

13. 6. 2019

Soutěž pro jednotlivce i týmy z řad žáků SŠ a VŠ, jejichž úkolem je navrhnout a zkonstruovat funkční zařízení obsahující mikrokontrolér. Na závěrečném workshopu studenti obhajují své zařízení před odbornou porotou.

18. ročník Českých akademických her

23.–28. 6. 2019

České akademické hry jsou pravidelnou akcí, která zahrnuje celou řadu akademických mistrovství ČR. Zúčastnit se jich mohou všichni studenti vysokých a vyšších odborných škol. V roce 2019 bude hlavním pořadatelem Centrum sportovních aktivit VUT. Slavnostní zahájení proběhne ve dvoraně Rektorátu a doprovodí ho vystoupení pěveckého sboru Vox Iuvenalis.
České akademické hry

Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells

25.–28. 8. 2019

Konference věnovaná především špičkovému základnímu výzkumu v oblasti elektrochemie, chemie, elektrochemických a palivových článků. Každoročně se jí účastní odborníci z těchto oblastí.

Akademické víno VUT

18. 9. 2019

Již třetím rokem si VUT bude volit své Akademické víno. To bude pocházet od vinařství Sonberk, které je členem aliance V8.
Akademické víno VUT

Hudba z FEKTu

25. 9. 2019

12. ročník hudebního open-air festivalu před Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií, na kterém divákům zahrají jak známé kapely, tak i ty tvořené studenty. Akce pořádaná organizací Studenti pro studenty nabídne studentským kapelám zajímavé výhry, např. víkend v nahrávacím studiu či cestu do zahraničí.
Hudba z FEKTu

Oslava 120. výročí Fakulty stavební

25. 9. 2019

Fakulta stavební si výročí svého založení připomene oslavami, které proběhnou v areálu fakulty na ulici Veveří 95 a prostorách Městského divadla Brno. Součástí oslav bude společné slavnostní zasedání Vědecké rady, Průmyslové rady a Akademického senátu, které se uskuteční v historické aule fakulty, a na němž budou předány pamětní medaile. Oslavy budou pokračovat divadelním představením muzikálu Noc na Karlštejně. Připravuje se také vydání knižní publikace věnované historii fakulty.

Setkání s vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade

25. 9. 2019

Setkání se zástupci agentury CzechTrade v aule Rektorátu VUT bude sledovat několik cílů: představit podnikatelským a vědeckým subjektům nové vedoucí zahraničních kanceláří CzechTrade, představit potenciál regionů Jižní Morava a Kraje Vysočina z hlediska exportu a napomoci většímu zapojení vědeckých subjektů do exportních příležitostí.

Mařena

30. 9.–10. 10. 2019

Mařena je tradiční každoroční festival Fakulty architektury, jehož primárním cílem je integrace nových studentů do studentské obce a oboru architektury. Bohatý program zahrnuje odborné přednášky, různé doplňkové aktivity k výuce, na dvoře fakulty je k dispozici studentský bufet a grillbar. Vrcholem festivalu Mařena je průvod Brnem od školy k významným budovám, který je zakončen oficiálním křestem prváků v klubu Fléda.

Hudební festival FASTFest

1. 10. 2019

Šestý ročník hudebního festivalu na nádvoří Fakulty stavební nabídne vystoupení několika známých kapel a také spoustu atrakcí, soutěží a překvapení. FASTFestem bude slovem provázet DJ Shafff.
FASTFest

Mov'in Europe

16. 10. 2019

Mov'in Europe je akce podporující mobilitu studentů a internacionalizaci. Součástí jsou přednášky o zahraničních studijních programech (jako je např. Erasmus+ či Freemover), workshopy s cestovatelskou tematikou, soutěže a setkání se zahraničními studenty VUT.

100 a 1 rok vzdělávání architektů v Brně

5. 11. 2019

Fakulta architektury zahájí v tento den rok oslav 100. výročí od založení Odboru architektury. Připraveny jsou přednášky, workshopy, konference, divadlo i zábava v prostorách fakulty. Informace k jednotlivým akcím jsou k dispozici na www.100101.archi.

Strojařské schody
13. 11. 2019

Již 16. ročník legendárního závodu na Fakultě strojního inženýrství, kde studenti, zaměstnanci VUT a absolventi soutěží, kdo nejrychleji vyběhne 362 schodů nejvyšší univerzitní budovy v ČR - A1. Celý den bude na místě konání doprovodný program nejen pro závodníky.
Strojařské schody

20. Akademické shromáždění VUT

14. 11. 2019

Slavnostní setkání zástupců akademické obce, zaměstnanců, partnerů VUT a osobností kulturního a společenského života spojené s udílením zlatých, stříbrných a pamětních medailí a Cen rektora. Po obřadu bude následovat divadelní muzikálové představení Mamma Mia! v Městském divadle Brno.
AS VUT

Vědecká rada VUT

14. 11. 2019

Při příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady VUT budou předány čestné doktoráty. Akce se uskuteční v novobarokní aule Rektorátu VUT.

Merkur PerFEKT Challenge

19. 11. 2019

7. ročník největší týmové soutěže založené na práci se stavebnicí Merkur určené pro studenty středních škol.
Merkur PerFEKT Challenge

 Konference k VaVaI

5. 12. 2019

Konference pořádaná při příležitosti 120. výročí VUT bude zaměřena na téma mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích. Více informací k programu najdete na https://www.vutbr.cz/120/konference-inovace.

Ples VUT

6. 12. 2019

Ples VUT pořádaný studenty patří k největším plesům v republice. Přijďte si užít bohatý program a skvělou zábavu na Brněnské výstaviště do pavilonu P.
Ples VUT

VUT junior - po stopách historie univerzity

prosinec 2019

Pro studenty dětské univerzity VUT bude v Archivu VUT připraven program týkající se historie školy.
VUT junior

Vánoční koncert VOX Iuvenalis

prosinec 2019

Tradiční předvánoční koncert pěveckého sboru VUT se uskuteční ve dvoraně Rektorátu VUT, Antonínská 1.
VOX Iuvenalis

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková