Detail publikace

Optická přístupová síť EPON a její měření distribuční sítě

ŠIFTA, R. MÜNSTER, P. FILKA, M.

Originální název

Optická přístupová síť EPON a její měření distribuční sítě

Anglický název

Optical access network EPON and measurement their distribution network

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento článek se zabývá problematikou pasivní optické přístupové sítě EPON (Ethernet Passive Optical Network) a jejím měření v laboratoři optických sítí na ústavu telekomunikací VUT v Brně. Nejprve je rozebrána teoretická stránka sítí EPON a její popis. Dále se článek zabývá měřením pasivní infrastruktury. Jsou zde popsány možnosti měření přímou metodou i OTDR.

Anglický abstrakt

This article deals with passive optical access network EPON (Ethernet Passive Optical Network) and the laboratory measurement of optical networks at the Institute of Telecommunications BUT. First is described the theoretical aspects of EPON networks and its description. The article deals with the measurement of passive infrastructure. There are described the possibilities of measuring the direct method and OTDR.

Klíčová slova

pasivní optická síť, útlum, přímá metoda, reflektometr

Klíčová slova v angličtině

pasive optical network, attenuation, direct method, reflectometer

Autoři

ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; FILKA, M.

Rok RIV

2013

Vydáno

20. 2. 2013

Nakladatel

Elektrorevue

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

2013

Číslo

11

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8

BibTex

@article{BUT98136,
  author="Radim {Šifta} and Petr {Münster} and Miloslav {Filka}",
  title="Optická přístupová síť EPON a její měření distribuční sítě",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2013",
  volume="2013",
  number="11",
  pages="1--8",
  issn="1213-1539"
}