Detail publikace

Studie tvárného mechanismu porušování oceli Eurofer97

STRATIL, L. HADRABA, H. DLOUHÝ, I.

Originální název

Studie tvárného mechanismu porušování oceli Eurofer97

Anglický název

Study of ductile damage mechanism for Eurofer97 steel

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V příspěvku je zkoumán tvárný mechanismus poškození oceli Eurofer97. Pro vytvoření různých podmínek triaxiality napjatosti byly zkoumány hladké a vrubované tahové tělesa. Přelomené poloviny tahových těles byly fraktograficky a metalograficky analyzovány a byla provedena kvantitativní studie mechanismu iniciace a nukleace dutin. Nukleace dutin se děje přednostně dekohezí rozhraní matrice-částice sekundární fáze. Podstatná fáze poškození oceli je následně tvořena postupným růstem dutin a konečná fáze poškození je završena velmi rychlým procesem koalescence dutin. Podmínky větší napjatosti uprostřed vrubovaných tahových těles způsobují potlačení nukleace dutin ale podporují jejich růst a také snižují úroveň lomové deformace.

Anglický abstrakt

The contribution deals with the investigation of ductile damage mechanisms acting in the EUROFER97 steel. For evaluation of material response to various levels of the stress triaxiality the tests on smooth and notched tensile bars were performed. The broken tensile specimens were fractographically and metallographically analyzed and also a quantitative study of mirco-void initiation and nucleation was performed. The more serve conditions of the stress triaxiality in the notched specimens increase the strength characteristics and lower their fracture strain. The nucleation of the voids by decohesion mechanism and gradual void's growth form substantial part of damage process of the material, finally rapid void coalescence takes place. The higher stress triaxiality promotes growth of voids and on restricts void's nucleation.

Klíčová slova

Eurofer97, tvárný lom, dutiny

Klíčová slova v angličtině

Eurofer97, ductile fracture, voids

Autoři

STRATIL, L.; HADRABA, H.; DLOUHÝ, I.

Rok RIV

2012

Vydáno

29. 11. 2012

Nakladatel

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

Místo

Brno

ISBN

978-80-87434-06-2

Kniha

Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2012

Strany od

59

Strany do

64

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT97659,
  author="Luděk {Stratil} and Hynek {Hadraba} and Ivo {Dlouhý}",
  title="Studie tvárného mechanismu porušování oceli Eurofer97",
  booktitle="Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2012",
  year="2012",
  pages="59--64",
  publisher="Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-87434-06-2"
}