Detail publikace

Vliv nákupního chování zákazníků na oceňování majetku

PERNICA, M. BAŠTINEC, J.

Originální název

Vliv nákupního chování zákazníků na oceňování majetku

Anglický název

The Influence of Customers Purchasing Behaviour on Property Valuation

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek popisuje výzkum prováděný s cílem aktualizovat metodiku dlouhodobých odpisovatelného movitého majetku oceňování v budoucnu, dále jen DHMMO, reálnou hodnotou.

Anglický abstrakt

The article describes the research carried out in order to update the methodology of long-term depreciable goods and chattels valuation in future, thereinafter DHMMO, by real value.

Klíčová slova

Finanční účetnictví, historické ceny, Kruskal-Wallis test, reálná hodnota, oceňování.

Klíčová slova v angličtině

Financial accountancy, historical price, Kruskal-Wallis test, real value, valuation.

Autoři

PERNICA, M.; BAŠTINEC, J.

Rok RIV

2012

Vydáno

29. 6. 2012

Nakladatel

CERM

Místo

Brno

ISSN

1802-8527

Periodikum

TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Ročník

VI

Číslo

10

Stát

Česká republika

Strany od

83

Strany do

89

Strany počet

7

BibTex

@article{BUT93896,
  author="Martin {Pernica} and Jaromír {Baštinec}",
  title="Vliv nákupního chování zákazníků na oceňování majetku",
  journal="TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU",
  year="2012",
  volume="VI",
  number="10",
  pages="83--89",
  issn="1802-8527"
}